tôi đã học lớp GDCD - Mỹ thuật hệ Cao đẳng chính quy, hiện là giáo viên Tổng phụ trách hợp đồng dài hạn.Tháng 12/2011 tôi sẽ nâng bậc 2 CĐ nếu bây giờ tôi chuyển sang ngạch Đại học Giáo dục chính trị hệ Vừa làm vừa học có được không, nếu được tôi có phải bị mất 4năm công tác và phải tính thời gian lại từ đầu không?