X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Hỏi Về chuyển nghạch từ cao đẳng lên đại học

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 08-08-2011, 08:03 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  thuynguyen03 is offline
  5229 lượt xem
  #1

  Default Hỏi Về chuyển nghạch từ cao đẳng lên đại học

  Tôi hiện đang là giáo viên THCS. Theo chu kỳ thì 1/2012 tôi sẽ được lên lương từ 3.44 lên 3.65. Nhưng do có thành tích nên tôi được lên lương trước hạn một năm 1/2011, mà cuối năm nay mới xét lên lương trước hạn, tháng 8/2011 tôi nhận được bằng đại học, hiện giờ tôi không biết là mình nên chuyển nghạch hay nên nâng lương trước hạn. nếu tôi chuyển nghạch thì lương tôi được tính như thế nào? Chuyển nghạch rồi sang năm tôi có được nâng lương theo chu kỳ của tôi hay không? Xin trả lời nhanh dùm. Cám ơn nhiều.
 2. 09-08-2011, 11:17 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 09-08-2011, 11:17 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Post Hỏi Về chuyển nghạch từ cao đẳng lên đại học

  @thuynguyen03
  tôi nghĩ bạn nên nâng lương trước rồi chuyển ngạch sau,
  bởi vì:
  theo Thông tư số 02/2007/TT-BNV Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch,chuyển loại công chức, viên chức có nội dung:
  1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức:
  a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau:
  - Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới;
  - Nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.
  như vậy,

  + khi bạn nâng lương trước từ hệ số 3.34 lên 3.65 (giáo viên THCS trình độ cao đẳng) với thời gian xét nâng bậc lương ở ngạch mới được tính từ 1/2011 (do có thành tích), sau đó chuyển ngạch mới hệ số lương là 3.66 (giáo viên THCS trình độ đại học) thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính từ 1/2011 (3.66 - 3.65 = 0.01 < 3.65 - 3.34 = 0.31);
  + nếu bạn chuyển ngạch trước từ hệ số 3.34 (cao đẳng) lên 3.66 (đại học) thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới
  (vì 3.66 - 3.34 = 0.32 > 3.65 - 3.34 = 0.31).
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None