X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 07-06-2011, 01:36 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  pieuzieu is offline
  64403 lượt xem
  #1

  Default Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

  Mình mới giác ngộ diễn đàn này, thật sự là diễn đàn quá bổ ích và thật sự cần thiết cho công dân.
  Mình đã đọc rất nhiều về sự khác nhau của Công chức và Viên chức nhưng đến giờ thật sự còn quá mơ hồ.
  Mình có một tình huống cụ thể muốn hỏi như sau:
  Năm vừa rồi một người bạn mình có thi tuyển vào một Bệnh viên và đã trúng tuyển. Người bạn của mình gọi cuộc thi này là "thi Công chức".

  Mình thật sự quá mơ hồ, theo Luật Cán bộ, Công chức 2008 thì ngườ bạn của mình là một y tá, thi vào Bệnh viện với vị trí cụ thể, làm việc theo năng lực và kỹ năng chuyên môn.. thì phải gọi là thi Viên chức mới đúng. Trong khi bạn ấy cứ khăng khăng trong bệnh viên ai cũng gọi là thi công chức và nó vẫn diễn ra hàng năm...

  Phiền mọi người giải đáp cho mình để xóa đi rối tơ tằm này, vì mình cũng chuẩn bị ra trường, muốn tìm hiểu về các thủ tục hành chính... để không bỡ ngỡ nhiều sau này.

  Cảm ơn tất cả các bạn !
 2. 13-06-2011, 09:38 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-06-2011, 09:38 AM
  Bài viết: 3
  ngocphuongpka is offline
  #2

  Default Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

  “Biên chế” là số người làm việc trong đơn vị do đơn vị quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước;
  Biên chế được xây dựng dựa trên yêu cầu của công việc tại đơn vị đó.
  Mình giới thiệu cho bạn quy trình để được cấp biên chế nhé, để bạn hiểu biên chế là gì: Sở A hàng năm phải xây dựng kế hoạch biên chế cho năm sau, tức là xác định xem với khối lượng công việc vào năm sau cần phải có bao nhiêu người. (số người đó gọi là số biên chế). Kế hoạch đó chuyển Sở Nội vụ (cơ quan có quyền quản lý biên chế) để tổng hợp, tham mưu rồi trình UBND tỉnh quyết định. Như vậy, UBND là nơi có thẩm quyền quyết định số biên chế giao cho Sở A này, nhưng số biên chế này do sở A xác định dựa trên yêu cầu của công việc (có giải trình cụ thể). Do đó, Biên chế được hiểu là số người nhưng số người này được xây dựng dựa trên yêu cầu công việc thực tế.
  Phân biệt giữa công chức và viên chức nhé:
  Trước đây người ta không phân biệt rõ ràng lắm cho nên nhiều người hiểu nhầm. Nhưng từ khi có luật công chức ra đời thì đã rõ ràng rồi.
  Công chức là người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp. Còn viên chức là người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp:
  VD: Sở Văn hóa, TT và DL có các đơn vị sự nghiệp (ví dụ như thư viện tỉnh đi). Người làm việc ở cơ quan sở và Giám đốc thư viện thì là công chức. Phó giám đốc thư viện và người làm việc trong thư viện là viên chức. 1 người làm kế toán trong văn phòng sở là công chức, kế toán của thư viện là viên chức.
  Vậy đó.
  Mình chỉ giải thích theo cách thực tế thôi, còn đưa ra giấy tờ thì càng đọc càng thấy rối đấy vì có nhiều văn bản chồng chéo nhau. bạn cần văn bản đính kèm thì để mình đi tìm mới có. hi
 3. 13-06-2011, 05:58 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 13-06-2011, 05:58 PM
  Bài viết: 1,154
  dungdng is offline
  #3

  Default Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

  I. PHÂN BIỆT CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC

  Công chức (chi tiết theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP):

  Được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong biên chế giữ một công vụ thường xuyên, hoặc nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; Trong các cơ quan, đơn vị QĐND (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp như chuyên viên vi tính, kế toán...); Trong các cơ quan, đơn vị công an nhân dân (mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp); Trong các cơ quan Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Trong các bộ và cơ quan ngang bộ; TAND các cấp (Phó chánh án TAND tối cao; chánh án, phó chánh án các tòa chuyên trách, thẩm phán); Viện KSND; tổ chức CT-XH (Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng liên đoàn Lao động VN, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên...); Trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập...

  Viên chức (theo Luật Viên chức):

  Được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, thông tin - truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ... như bác sĩ, giáo viên, giảng viên đại học...


  Công chức  - Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

  - Hình thức tuyển dụng: thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc biên chế.

  - Lương: hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc.

  - Nơi làm việc: cơ quan nhà nước, tổ chức CT-XH (Thành Đoàn, Thành ủy).

  Viên chức


  - Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện nghiệp vụ.

  - Hình thức tuyển dụng: xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

  - Lương: một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.

  - Nơi làm việc: đơn vị sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp của các tổ chức xã hội.
  II. PHÂN BIỆT CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC

  Theo quy định của Luật cán bộ, công chức thì cán bộ và công chức có những tiêu chí chung là: công dân Việt Nam; trong biên chế; hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật); giữ một công vụ thường xuyên; làm việc trong công sở; được phân định theo cấp hành chính (cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ cấp xã; công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã). Bên cạnh đó, giữa cán bộ và công chức được phân định rõ theo tiêu chí riêng, gắn với nguồn gốc hình thành.  Khoản 1 Điều 4 của Luật cán bộ, công chức quy định cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo quy định này thì tiêu chí xác định cán bộ gắn với cơ chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. Những người đủ các tiêu chí chung của cán bộ, công chức mà được tuyển vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thông qua bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ thì được xác định là cán bộ. Thực tế cho thấy, cán bộ luôn gắn liền với chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; hoạt động của họ gắn với quyền lực chính trị được nhân dân hoặc các thành viên trao cho và chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc quản lý cán bộ phải thực hiện theo các văn bản pháp luật chuyên ngành tương ứng điều chỉnh hoặc theo Điều lệ. Do đó, căn cứ vào các tiêu chí do Luật cán bộ, công chức quy định, những ai là cán bộ trong cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng căn cứ Điều lệ của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể. Những ai là cán bộ trong cơ quan nhà nước sẽ được xác định theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức quy định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Theo quy định này thì tiêu chí để xác định công chức gắn với cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh. Những người đủ các tiêu chí chung của cán bộ, công chức mà được tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thông qua quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh thì được xác định là công chức. Công chức là những người được tuyển dụng lâu dài, hoạt động của họ gắn với quyền lực công hoặc quyền hạn hành chính nhất định được cơ quan có thẩm quyền trao cho và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Việc quy định công chức trong phạm vi như vậy xuất phát từ mối quan hệ liên thông giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị. Đây là điểm đặc thù của Việt Nam so với một số nước trên thế giới nhưng lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện cụ thể và thể chế chính trị ở Việt Nam. Bên cạnh đó, việc quy định công chức có trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập vừa phù hợp với Hiến pháp của Việt Nam, thể hiện được trách nhiệm của Nhà nước trong việc tổ chức cung cấp các dịch vụ công thiết yếu và cơ bản cho người dân, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các vùng, lãnh thổ có mức sống chênh lệch, thực hiện mục tiêu dân chủ và công bằng xã hội. Hiện nay, khi vai trò của Nhà nước đang được nhấn mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường, nhằm khắc phục ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tác động đến sự ổn định đời sống xã hội thì việc quy định công chức có trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập lại càng có ý nghĩa và thể hiện tầm nhìn sâu rộng của Luật cán bộ, công chức.


  Tuy nhiên, phạm vi công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập rộng hay hẹp còn tuỳ thuộc vào quy mô, phạm vi hoạt động của từng đơn vị sự nghiệp; vào cấp hành chính có thẩm quyền thành lập và quản lý. Công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang sẽ được quy định cụ thể tại một nghị định của Chính phủ.
  Chỉnh sửa: dungdng, 14-06-2011 lúc 01:09 AM
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 4. 13-06-2011, 06:39 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-06-2011, 06:39 PM
  Bài viết: 3
  quynhtrang207 is offline
  #4

  Default Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

  Nếu anh trình bày theo cách chia cột thì sẽ hay hơn!
 5. 31-05-2015, 09:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 31-05-2015, 09:02 PM
  Bài viết: 1
  Trang1311 is offline
  #5

  Default Khái niệm về Biên chế? Viên chức và Công chức khác nhau ở đâu?

  phần chuyển đổi công chức, viên chức có được cho là một tiêu chí để phân biệt công chức, viên chức không

Tags:

None