X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Tách số quyết định

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 22-01-2010, 11:06 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  hoangmy505 is offline
  2146 lượt xem
  #1

  Default Tách số quyết định

  Cơ quan mình Phòng HCTC chia làm hai bộ phận, nên để tiện cho công việc, đã tách thành hai sổ quyết định riêng: Quyết định Hành chính và Quyết định Nhân sự.
  Nhưng không thể cho số trùng nhau, vậy có thể cho thêm một cái "đuôi" phía sau cùng hay không?
  Ví dụ: 01/QĐ-DCL và 01/QĐ-DCL-NS.
  Trường hợp thứ 2 có vi phạm thông tư 55 không?
  Có cách nào ký hiệu để tách ra hai sổ quyết định hợp lý?
 2. 22-01-2010, 12:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-01-2010, 12:58 PM
  Bài viết: 13
  phungtai is offline
  #2

  Default Tách số quyết định

  Quyết định như thế là sai vi tuy tách bộ phận nhưng nó cũng là văn bản của 1 cơ quan ban hành mà thôi. mình chưa thấy có quyết định nào như trường hợp thứ 2, mà chỉ có Công văn người ta mới có thêm ký hiệu đơn vị soạn thảo vào phía sau.
  Nếu
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  Nếu muốn bạn có thể tách ngay từ phần số của Quyết định. VD QĐ số: 01A/QĐ - DCL, và bộ phận còn lại chỉ lấy số là 01/QĐ - DCL
 3. 22-01-2010, 01:39 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-01-2010, 01:39 PM
  Bài viết: 45
  congthothan is offline
  #3

  Post Tách số quyết định

  Nói như bạn phungtai đúng đó. Chỉ cần ghi …/QĐ-DCL thôi. Chữ NS ghi sau có thể dùng cho Công văn, ví dụ: Công văn số: 05/DCL-NS, ngày 22/01/2010 của trường Đại học Dân lập Cửu Long về việc đồng ý tiếp nhận viên chức. Công văn này do bộ phận Hành chính – Nhân sự của trường tham mưu.
  Quê hương ở cuối chân trời!
 4. 22-01-2010, 09:18 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 22-01-2010, 09:18 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #4

  Default Tách số quyết định

  Có thể cho 2 số, Ví dụ: 01/QĐ-DCL và 02/QĐ-DCL
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn

Tags:

None