X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 28-09-2010, 05:25 AM
  Đã viết: 5 bài thảo luận
  NXH_is_me is offline
  10012 lượt xem
  #1

  Question Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

  Ai mách cho mình biết các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và các đặc điểm nổi bật của các hình thức đó được không( để phân biệt các hình thức đó với nhau mà)
 2. 28-09-2010, 05:53 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 28-09-2010, 05:53 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Cool Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

  Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

  Thực hiện quy phạm pháp luật hành chính là việc dùng quy phạm pháp luật hành chính để tác động vào hành vi của các bên tham gia quan hệ quản lý nhà nước, được biểu hiện dưới hai hình thức là chấp hành và áp dụng quy phạm pháp luật hành chính.

  a) Chấp hành quy phạm pháp luật hành chính:
  là việc các cơ quan, tổ chức và cá nhân làm theo đúng những yêu cầu của quy phạm pháp luật hành chính.
  Các chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính thưc hiện hành vi chấp hành quy phạm pháp luật hành chính trong những trường hợp sau:
  + Khi thực hiện đúng các hành vi mà quy phạm pháp luật hành chính cho phép;
  + Khi thực hiện đúng các hành vi mà quy phạm pháp luật hành chính buộc phải thực hiện;
  + Khi không thực hiện những hành vi mà quy phạm pháp luật hành chính cấm thực hiện.

  b) Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính:
  là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước.
  - Việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể.
  - Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính liên quan trực tiếp tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào quan hệ quản lý hành chính nhà nước, đặc biệt là đối với tổ chức, công dân.
  - Việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải tuân theo những yêu cầu sau:
  + Việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải đúng với nội dung, mục đích của QPPL được áp dụng;
  + Phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước
  +
  Phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;
  + Phải đúng thời hạn pháp luật quy định.
  + Kết quả áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải trả lời công khai, chính thức cho các đối tượng có liên quan về kết quả giải quyết phải được thể hiện bằng văn bản (trừ PL có quy định khác).
  + Quyết định áp dụng QPPLHC phải đượccác đối tượng có liên quan tôn trọng và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None