X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tính hệ số khi chuyển ngạch lương

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 30-03-2011, 12:52 PM
  Đã viết: 30 bài thảo luận
  duongnk2005 is offline
  4409 lượt xem
  #1

  Question Tính hệ số khi chuyển ngạch lương

  Hiện tôi đang là Chủ tịch xã A, ngạch không, bậc 2 = 2.65, phụ cấp khu vực 0.5 .
  Khi tốt nghiệp xong ĐH tôi được phòng nội vụ chuyển ngạch như sau ngạch A1, bậc 1/9, hệ số 2.34, hệ số bảo lưu 0.06, hệ phụ cấp khu vực 0.5. Như vậy lương mới của tôi thấp hơn hiện tại
  Theo thông tư 02/2007 của bộ nội vụ thì đối với trường hợp chuyển ngạch sẽ được xếp vào bậc có hệ số lớn hơn hoặc bằng. Tôi đã hỏi phòng nội vụ, nhưng họ nói trường hợp của tôi là bậc không, nên không chuyển như vậy được.
  Vậy tôi mong các bạn giải thix giúp, có văn bản pháp luật kèm theo thì mình cảm ơn nhiều hơn
 2. 30-03-2011, 09:37 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 30-03-2011, 09:37 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Post Tính hệ số khi chuyển ngạch lương

  Trích Nguyên văn bởi duongnk2005 View Post
  Hiện tôi đang là Chủ tịch xã A, ngạch không, bậc 2 = 2.65, phụ cấp khu vực 0.5 .
  Khi tốt nghiệp xong ĐH tôi được phòng nội vụ chuyển ngạch như sau ngạch A1, bậc 1/9, hệ số 2.34, hệ số bảo lưu 0.06, hệ phụ cấp khu vực 0.5. Như vậy lương mới của tôi thấp hơn hiện tại.
  Vậy tôi mong các bạn giải thix giúp, có văn bản pháp luật kèm theo thì mình cảm ơn nhiều hơn.
  Chào duongnk2005,
  - Thứ nhất, duongnk2005 đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND cấp xã trình độ sơ cấp (hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) hưởng lương bậc 2 (hệ số 2.65).
  - Thứ hai, khi duongnk2005 tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003). Theo đó, tôi đoán duongnk2005 thuộc trường hợp trong suốt thời gian công tác không có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nên kể từ ngày tham gia công tác được tính xếp vào hệ số lương bậc 1 (hệ số 2.34) của ngạch công chức hành chính loại A1. Thời gian công tác 3 năm (đủ 36 tháng) sau đó được xếp lên 01 bậc lương trong ngạch được xếp.
  Sau khi xếp lương theo quy định, do tổng hệ số lương được xếp ở ngạch công chức cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh hiện đảm nhiệm thấp hơn so với hệ số lương chức vụ đã hưởng, thì được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương chức vụ đã hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưu này giảm tương ứng khi được nâng bậc lương trong ngạch công chức được xếp hoặc khi được xếp lên ngạch công chức cao hơn.
  Văn bản pháp luật kèm theo gồm:
  - Nghị định số
  92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
  - Thông tư liên tịch số
  03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ---> Thông tư liên tịch này là mấu chốt giải quyết nghi vấn của duongnk2005.
  - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Tôi đọc không tránh khỏi thiếu sót & nhầm lẫn, duongnk2005 download ở dưới để tự tỏ tường vấn đề:
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None