SharePoint 2010 giờ đây đã đươc xem như là một sản phẩm nền tảng cho việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên web. SharePoint là giải pháp kết nối và hỗ trợ người dùng chia sẻ thông tin tốt nhất, cho dù những thông tin đó nằm trong mạng lưới intranet, extranet của doanh nghiệp hay có thể chia sẻ ra bên ngoài internet cho cả khách hàng và đối tác.


Với SharePoint 2010, chúng ta sẽ không chỉ giới hạn việc cung cấp khả năng làm việc cộng tác cho nhân viên văn phòng hoặc các nhóm kinh doanh mà còn có thể đầu tư sâu vào việc phát triển các ứng dụng mở rộng cho doanh nghiệp. SharePoint được xem là nền tảng để bạn có thể phát triển những ứng dụng rất nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu trong hoạt động kinh doanh, có thể là một ứng dụng nhỏ cho một nhóm hay một phòng ban, hoặc có thể là những giải pháp doanh nghiệp tầm cỡ và phức tạp với nhiều quy trình xử lý thông tin phức tạp, chỉnh sửa code hoặc tích hợp với các phần mềm ứng dụng khác.

Nội dung được trích tại đây

Từ đó, thị trường bắt đầu nhen nhóm các dòng sản phẩm nhằm giúp doanh nghiệp có một giải pháp tích hợp toàn diện và thông minh nhất. Với sản phẩm Văn phòng điện tử, hay người tiêu dùng doanh nghiệp còn quen với các tên gọi khác như : eoffice, văn phòng ảo,....

Với nền tảng sharepoint 2010 của Microsoft xây dựng theo công nghệ Portal cho ra một dòng sản phẩm Sharepoint eOffice -> Một giải pháp toàn diện và tối ưu công nghệ hóa cho vấn đề quản trị hành chánh - văn phòng, đã được các đơn vị, tập đoàn lớn triển khai.