X
Loading
Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Phần mềm tập đánh văn bản bằng 10 ngón tay

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 12-11-2009, 10:20 AM
  Đã viết: 450 bài thảo luận
  PhanHieu is offline
  23241 lượt xem
  #1

  Heart Phần mềm tập đánh văn bản bằng 10 ngón tay

  tải theo địa chỉ: http://s4u.1280.com/details.php?id=3029
  chúc các bạn thành công với kỹ năng đánh máy tuyệt vời!
 2. 28-11-2009, 08:29 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-11-2009, 08:29 AM
  Bài viết: 99
  chao mao is offline
  #2

  Default Phần mềm tập đánh văn bản bằng 10 ngón tay

  sao toi ko mo dc vay?lam the nao nhi?
 3. 28-11-2009, 06:30 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 28-11-2009, 06:30 PM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #3

  Default Phần mềm tập đánh văn bản bằng 10 ngón tay

  Trích Nguyên văn bởi chao mao View Post
  sao toi ko mo dc vay?lam the nao nhi?
  bạn tải về giải nén dùng nhé!
  bạn tải về giải nén dùng nhé!
  bạn tải về giải nén dùng nhé!
  bạn tải về giải nén dùng nhé!
  bạn tải về giải nén dùng nhé!
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  bạn tải theo fiel mình gửi kèm nhé
  bạn tải theo fiel mình gửi kèm nhé
  bạn tải theo fiel mình gửi kèm nhé
  bạn tải theo fiel mình gửi kèm nhé
 4. 14-02-2012, 03:42 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-02-2012, 03:42 PM
  Bài viết: 1
  linh1107 is offline
  #4

  Default Phần mềm tập đánh văn bản bằng 10 ngón tay

  Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25tháng 12 năm 2001
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/ND -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
  NGHỊ ĐỊNH:
  Điều 1. Vị trí và chức năng
  Bộ tài chínhlaf cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí,lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước , tài sản nhà nước các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tfi chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể);hải quan;kế toán;kiểm toán độc lập;giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định sô178/2007/NDD-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

Tags:

None