X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

thông tin trong quản lý

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 02:40 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  5047 lượt xem
  #1

  Red face thông tin trong quản lý

  Câu hỏi ôn tập
  Câu hỏi chương 1
  1. Trình bày hiểu biết của anh chị về thông tin trong quản lý (khái niệm, các nguồn tạo ra thông tin quản lý, định hướng thông tin trong quản lý). Liên hệ thực tế.
  2. Tại sao nói trong quản lý, thông tin vừa là nguyên liệu vừa là sản phẩm. Thông tin trong quản lý và việc ra quyết định ảnh hưởng qua lại như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.
  3. Phân loại thông tin trong quản lý. Minh hoạ bằng thực tế.
  4. Đặc trưng của thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Chu trình quản lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Liên hệ thực tế.
  5. Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề quản lý thông tin.
  6. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về vấn đề tổ chức thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước.
  7. Một số hệ thống thông tin ứng dụng ở Việt Nam. Liên hệ thực tế.
  8. Phân tích các tính chất của thông tin trong quản lý. Liên hệ thực tế.
  9. Phân tích các tiêu chuẩn của thông tin trong quản lý. Liên hệ thực tế.
  10. Trình bày hiểu biết và phân tích vai trò của thông tin trong QLNN.
  11. Trình bày hiểu biết về thông tin trong quản lý. Phân tích các đặc điểm của thông tin trong quản lý. Cho VD minh hoạ.
  12. So sánh và phân tích việc khai thác và xử lý thông tin truyền thống (văn bản) và thông tin hiện đại (số hoá). VD minh hoạ.
  Câu hỏi chương 2.
  1. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hệ thống thông tin quản lý. Trong một tổ chức thường có những hệ thống thông tin quản lý nào?
  2. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý. Giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực công. Trình bày cách thức điều chỉnh hoạt động tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý.
  3. Những yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý? Mô tả hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý.
  4. Giải thích cách quản lý và điều hành một tổ chức thông qua hệ thống thông tin. Những yếu tố nào trong tổ chức có ý nghĩa quyết định đến hệ thống thông tin trong tổ chức.
  5. Hiểu biết của anh (chị) về Chính phủ điện tử? Chính phủ điện tử ở Việt nam, thực trạng và hướng phát triển?
  6. Hiểu biết của anh (chị) về chính phủ điện tử? Theo anh/ chị để xây dựng thành công Chính phủ điện tử cần triển khai những nội dung gì?
  7. Phân tích các điều kiện và nguyên tắc xây dựng và khai thác hệ thống thông tin quản lý. VD minh hoạ.
  Câu hỏi chương 3.
  1. Hiểu biết về thu thập thông tin. Liên hệ thực tế
  2. Đánh giá thực trạng ƯD CNTT ở Việt Nam. Để đẩy mạnh Tin học hoá trong QLHCNN theo anh/ chị cần quan tâm đến vấn đề gì?
  3. Hãy trình bày hiểu biết của mình về chức danh CIO (Chief of Information Officer)
  4. Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên mạng
  5. Theo anh/ chị để khai thác và xử lý thông tin hiệu quả cần phải chú trọng những công việc gì?
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 25-08-2011, 10:30 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 25-08-2011, 10:30 AM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #2

  Default thông tin trong quản lý

  Có câu trả lời k za? Post lên lun đi. Mà môn "Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước" có phải là "tin học ứng dụng" k?
 3. 24-10-2012, 06:35 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-10-2012, 06:35 AM
  Bài viết: 3
  michen.dvc is offline
  #3

  Default thông tin trong quản lý

  Câu hỏi ôn tập chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
 4. 18-01-2013, 07:54 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-01-2013, 07:54 PM
  Bài viết: 2
  ngocbien1993 is offline
  #4

  Default thông tin trong quản lý

  Trích Nguyên văn bởi hoangtunapa90 View Post
  Câu hỏi ôn tập
  Câu hỏi chương 1
  1. Trình bày hiểu biết của anh chị về thông tin trong quản lý (khái niệm, các nguồn tạo ra thông tin quản lý, định hướng thông tin trong quản lý). Liên hệ thực tế.
  2. Tại sao nói trong quản lý, thông tin vừa là nguyên liệu vừa là sản phẩm. Thông tin trong quản lý và việc ra quyết định ảnh hưởng qua lại như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.
  3. Phân loại thông tin trong quản lý. Minh hoạ bằng thực tế.
  4. Đặc trưng của thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Chu trình quản lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Liên hệ thực tế.
  5. Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề quản lý thông tin.
  6. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về vấn đề tổ chức thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước.
  7. Một số hệ thống thông tin ứng dụng ở Việt Nam. Liên hệ thực tế.
  8. Phân tích các tính chất của thông tin trong quản lý. Liên hệ thực tế.
  9. Phân tích các tiêu chuẩn của thông tin trong quản lý. Liên hệ thực tế.
  10. Trình bày hiểu biết và phân tích vai trò của thông tin trong QLNN.
  11. Trình bày hiểu biết về thông tin trong quản lý. Phân tích các đặc điểm của thông tin trong quản lý. Cho VD minh hoạ.
  12. So sánh và phân tích việc khai thác và xử lý thông tin truyền thống (văn bản) và thông tin hiện đại (số hoá). VD minh hoạ.
  Câu hỏi chương 2.
  1. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về hệ thống thông tin quản lý. Trong một tổ chức thường có những hệ thống thông tin quản lý nào?
  2. Khái niệm hệ thống thông tin quản lý. Giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực công. Trình bày cách thức điều chỉnh hoạt động tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý.
  3. Những yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý? Mô tả hoạt động của tổ chức thông qua hệ thống thông tin quản lý.
  4. Giải thích cách quản lý và điều hành một tổ chức thông qua hệ thống thông tin. Những yếu tố nào trong tổ chức có ý nghĩa quyết định đến hệ thống thông tin trong tổ chức.
  5. Hiểu biết của anh (chị) về Chính phủ điện tử? Chính phủ điện tử ở Việt nam, thực trạng và hướng phát triển?
  6. Hiểu biết của anh (chị) về chính phủ điện tử? Theo anh/ chị để xây dựng thành công Chính phủ điện tử cần triển khai những nội dung gì?
  7. Phân tích các điều kiện và nguyên tắc xây dựng và khai thác hệ thống thông tin quản lý. VD minh hoạ.
  Câu hỏi chương 3.
  1. Hiểu biết về thu thập thông tin. Liên hệ thực tế
  2. Đánh giá thực trạng ƯD CNTT ở Việt Nam. Để đẩy mạnh Tin học hoá trong QLHCNN theo anh/ chị cần quan tâm đến vấn đề gì?
  3. Hãy trình bày hiểu biết của mình về chức danh CIO (Chief of Information Officer)
  4. Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên mạng
  5. Theo anh/ chị để khai thác và xử lý thông tin hiệu quả cần phải chú trọng những công việc gì?
  Sao post mỗi câu hỏi lên thui à, phải nên post cả câu trả lời lun nữa chứ, phải chăng có cả câu trả lời thì hay biết mấy

Tags:

None