X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

câu hỏi ôn tập môn QLNN an ninh - quốc phòng

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-11-2011, 01:04 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  6611 lượt xem
  #1

  Default câu hỏi ôn tập môn QLNN an ninh - quốc phòng

  CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN :
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, QUỐC PHÒNG.
  Câu 1 :

  - Khái niệm về an ninh – quốc phòng.
  - Phân tích mối quan hệ giữa hai nhiệm chiến lược của cách mạng Việt nam : Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc , đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  Câu 2 :

  - Quan điểm của Đảng và nhà nước về quốc phòng, an ninh.
  - Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về quốc phòng.

  Câu 3 :

  - Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về an ninh quốc gia , trật tự an toàn xã hội.
  - Trình bày và phân tích quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của đảng ta.

  Câu 4 :

  - Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về quốc phòng.
  - Trình bày và phân tích quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng của nhà nước ta.

  Câu 5 :

  - Phân tích tại sao sự ổn định và phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội là nền tảng của quốc phòng,an ninh và giữ vững quốc phòng an ninh vừa là điều kiện vừa là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  Câu 6 :

  - Phân tích tính phổ biến và tính đặc thù của mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ xây dựng , phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
  - Quan điểm của Đảng và nhà nước ta trong việc xử lý mối quan hệ này như thế nào.

  Câu 7 :

  - Khái niệm về an ninh, quốc phòng.
  - Nội dung quản lý nhà nước và kết hợp kinh tế với quốc phòng.

  Câu 8 :

  - Trình bày và phân tích các quan điểm xây dựng và phát triển sự nghiệp an ninh , quốc phòng nước ta.

  Câu 9 :

  - Mục tiêu, tính chất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
  - Tại sao nhà nước ta cần và có thể dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  Câu 10 :

  - Thế nào là thế trận an ninh nhân dân.
  - Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 24-11-2011, 07:57 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-11-2011, 07:57 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #2

  Default câu hỏi ôn tập môn QLNN an ninh - quốc phòng

  tks cậu ha
  bọn tớ cũng sắp thi môn này ah
  hihi
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! "
Tags:

None