X


Kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 06-03-2009, 01:59 PM
  Đã viết: 335 bài thảo luận
  phuongtocxu is offline
  23612 lượt xem
  #1

  Post Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc các lớp KS6
  Thời gian: 120 phút

  Câu 1: Anh, chị hãy phân tích những đặc điểm cơ bản của hệ thống tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta?
  Câu 2: Anh, chị hãy phân tích đặc điểm "đống bào các dân tộc thiểu số ở nước ta cư trú trên địa bàn rộng lớn, có vị trí kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng quan trọng."
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 06-03-2010 lúc 09:06 AM
 2. 27-01-2010, 08:19 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-01-2010, 08:19 AM
  Bài viết: 14
  nhungnt88 is offline
  #2

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Câu 1:
  Phân tích quan điểm, chính sách của Đảng đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo?
  Câu 2:
  Trình bày khái niệm dân tộc. Tình hình diễn biến quan hệ dân tộc trên thế giới hiện nay có ảnh hưởng gì đến vấn đề dân tộc ở Việt Nam?
 3. 06-03-2010, 09:11 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 06-03-2010, 09:11 AM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc các lớp KS7D,KS7C
  Thời gian: 120 phút

  Câu 1: Phân tích nguồn gốc và bản chất của tôn giáo (5 điểm)

  Câu 2: Phân tích làm rõ nhận định: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam về cơ bản cư trú ở miền núi. Địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số có ảnh hưởng gì đến việc xây dựng các chính sách quản lý của nhà nước về dân tộc và miền núi
  (5 điểm)
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. 18-01-2011, 09:22 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-01-2011, 09:22 AM
  Bài viết: 22
  vịt nhựa is offline
  #4

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc lớp KH8C
  Thời gian: 120 phút ( 17/1/2011)

  Câu 1 :
  trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Phật nước ta? Phân tích yêu cầu cơ bản của quản lý nhà nước đối với đạo Phật?
  Câu 2 : tại sao ở nước ta, quản lý nhà nước về dân tộc luôn gắn với miền núi.
  phân tích ảnh hưởng của địa bàn cư trú đến sự phát triển kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.
 5. Danh sách những người thích bài viết này

  nguyetminhphu
   đã thích

 6. 28-02-2011, 02:05 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 28-02-2011, 02:05 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #5

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc
  Năm 2011 - Buổi sáng - 120'

  Câu 1: Phân tích những hạn chế của Nhà nước trong việc quản lý tôn giáo ở nước ta hiện nay. Nhà nước cần làm những gì để khắc phục những hạn chế đó?

  Câu 2: Phân tích những đặc điểm chủ yếu c ủa cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Những đặc điểm đó tác động như thế nào đến hoạt động QLNN về dân tộc?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 7. 28-02-2011, 09:38 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 28-02-2011, 09:38 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #6

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc
  Năm 2011 - Buổi chiều - 120'

  Câu 1 : Anh/ chị hãy nêu những đặc điểm của Đạo Cao Đài. Những yêu cầu cần thiết trong QLNN đối với đạo Cao Đài. (5 điểm)
  Câu 2 : Phân tích nội dung QLNN về Dân tộc. (5 điểm)
  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 8. 08-06-2011, 12:56 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 08-06-2011, 12:56 PM
  Bài viết: 990
  ku_koi is offline
  #7

  Red face Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  ĐỀ 120' lớp KH9-QLC1
  Môn: Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

  Ngày 08/06/2011

  Câu 1: Phân tích những ảnh hưởng sự xuất hiện của một số "đạo lạ" ở Việt Nam trong thời gian gần đây?
  Câu 2: Phân tích và liên hệ vấn đề đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 1975 đến nay?

  Ps: Mấy đề trên so với đề này đúng là dễ quá còn gì
  Làm người thì ko bao giờ được nói 2 từ chán đời....
  Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình...........
 9. 08-06-2011, 04:59 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 08-06-2011, 04:59 PM
  Bài viết: 551
  Mưa Buồn is offline
  #8

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  ĐỀ 120' lớp KH9-QLC2
  Môn: Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo

  Ngày 08/06/2011

  Câu 1: Hãy phân tích những đặc điểm của đạo công giáo ở Việt Nam hiện nay. Phân tích những yêu cầu cơ bản về quản lý nhà nước đối với đạo Công giáo ở Việt Nam.
  Câu 2: Hãy phân tích khái niệm dân tộc và QLNN về dân tộc. Tình hình dân tộc trên thế giới hiện nay có ảnh hưởng như thế nào tới công tác QLNN về dân tộc ở nước ta.
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Lê Văn Hoàn - Lớp Nguồn Văn phòng K2A13
  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  _Vì một ngày mai tươi sáng_
 10. 08-06-2011, 11:18 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-06-2011, 11:18 PM
  Bài viết: 42
  veranda is offline
  #9

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  thích quá...đag muốn tìm Thanks..
  wo ke yi!
 11. 12-01-2012, 10:27 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 12-01-2012, 10:27 PM
  Bài viết: 398
  ngodung is offline
  #10

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc
  Năm 2012 - Buổi chiều - 120'(Ngày 09/1/2012)
  Lớp KS9 - Quản lý công

  Câu 1 :
  Trình bày những đặc điểm cơ bản của đạo Công giáo ở nước ta. Phân tích yêu cầu trong quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo?
  Câu 2 :
  Phân tích rõ phương thức quản lý nhà nước về dân tộc và miền núi ở nước ta?


  莫謂春殘花落盡
  庭前昨夜一枝梅
 12. 11-02-2012, 07:15 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-02-2012, 07:15 PM
  Bài viết: 1
  Kyousuke is offline
  #11

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  2 câu đó khó quá , hên xui luôn rồi
 13. 09-11-2014, 06:16 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-11-2014, 06:16 PM
  Bài viết: 2
  chauchau is offline
  #12

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  ĐỀ THI QLNN VỀ TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC (120 phút)
  Lớp: KS13QLC1. chiều 7/11/2014
  1) phân tích các xu thế tôn giáo trên thế giới hiện nay? Ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động qlnn về tôn giáo ở Việt Nam?
  2) phân tích chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội đối với dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta.
  Chỉnh sửa: chauchau, 09-11-2014 lúc 07:53 PM
 14. 10-11-2014, 12:08 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-11-2014, 12:08 AM
  Bài viết: 3
  sonvip9x is offline
  #13

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  Thông tin của anh/chị rất hữu ích, đánh dấu khi nào có time sẽ châm cứu kĩ hơn...
 15. 13-12-2014, 09:28 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-12-2014, 09:28 PM
  Bài viết: 8
  hy hy is offline
  #14

  Default Đề thi QLNN về Tôn giáo và Dân tộc

  ĐỀ THI QLNN VỀ TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC 2014 sáng
  Lớp: KS13-TCNS1 2014 BUỔI SÁNG
  Câu 1: Trình bày những phương thức QLNN về dân tộc của đồng bào miền núi. Ví dụ ?
  Câu 2: Những hiểu biết cảu anh chị về đạo cao đài. Giải pháp để phát triển đạo cao đài hiện nay ?
  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 15-12-2014 lúc 09:16 AM
 16. Danh sách những người thích bài viết này

  Nguyen Nam
   đã thích


Tags:

None