X
Loading
Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 09-03-2010, 10:55 AM
  Đã viết: 139 bài thảo luận
  tiennapa is offline
  19851 lượt xem
  #1

  Default Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức. Các bạn có thể tham khảo tại đây.

  - Tải về Nghị định 18/2010/NĐ-CP
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 02-06-2010 lúc 01:10 AM
 2. 09-03-2010, 11:50 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 09-03-2010, 11:50 AM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  (Chinhphu.vn) - Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, Chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng (ĐT-BD) theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những căn cứ khi xem xét điều kiện bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.

  ĐT-BD công chức theo 4 hình thức: Tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học và học từ xa.

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2010 về đào tạo và bồi dưỡng công chức.
  Về nguyên tắc, trên hết, ĐT-BD phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. Việc cử đi học phải được tiến hành công khai, minh bạch.
  Có 4 chế độ ĐT-BD, gồm: Hướng dẫn tập sự đối với công chức trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm.
  Chứng chỉ ĐT-BD công chức được dùng theo mẫu chung thống nhất trong cả nước.

  Phân cấp ĐT-BD

  Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp sở, cấp vụ và tương đương trở lên.
  Trường Chính trị cấp tỉnh tổ chức thực hiện chương trình ĐT-BD theo tiêu chuẩn ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
  Các Học viện, Trường, Trung tâm ĐT-BD cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn: ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương; chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương và các chức danh công chức cấp xã.
  ĐT-BD công chức được phép áp dụng 1 trong 4 hình thức học: Tập trung, bán tập trung, vừa làm vừa học và học từ xa.

  Công chức có đủ 5 năm công tác mới được cử đi học sau đại học

  Công chức được cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học khi cơ quan, đơn vị được tổ chức sắp xếp lại hoặc công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ lãnh đạo mà chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.
  Riêng đối với việc cử đi đào tạo sau đại học chỉ áp dụng đối với công chức có thời gian công tác đủ 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí làm việc; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian gấp 3 lần thời gian đào tạo.
  Cần lưu ý là công chức đang tham gia khóa ĐT-BD mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù toàn bộ chi phí ĐT-BD.

  (Chính Phủ)
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 3. 17-03-2011, 09:51 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-03-2011, 09:51 PM
  Bài viết: 2
  bsnghoangton is offline
  #3

  Default Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  mình học đại học y khoa ra trường và công tác được 3 năm. nay muốn đi học sau đại học CK1.Nhưng theo nghị định 18/2010/NĐ-CP thì phải sau 5 năm công tác mới được cử đi học sau đại học. Không biết nghị định này có áp dụng trong ngành y tế không? vì có nhiều bạn của mình cũng đang theo học sau đại học hoặc đang chuẩn bi thi. Có ai biết giúp mình với? Mình đọc mà không hiểu nghị định này áp dụng cho tất cả công chức hay chỉ áp dụng cho vài đối tương mà thôi
 4. 17-03-2011, 11:00 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 17-03-2011, 11:00 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #4

  Post Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  Trích Nguyên văn bởi bsnghoangton View Post
  theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP thì phải sau 5 năm công tác mới được cử đi học sau đại học. Không biết Nghị định này có áp dụng trong ngành y tế không?
  Chào bsnghoangton, tôi chưa thể giúp trả lời chính xác câu hỏi này nên dẫn điều lệ văn bản quy phạm pháp luật ra để bạn tham khảo vậy:

  Nghị định số: 18/2010/NĐ-CP
  Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  2. Nghị định này áp dụng đối với
  - công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
  - công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
  Điều 20. Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học
  1. Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên.
  2. Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
  3. Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.
  4. Có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
  5. Có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Nghị định số 06/2010/NĐ-CP
  Quy định những người là công chức
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  Nghị định này quy định những người là công chức nêu tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 32 của Luật Cán bộ, công chức.

  Luật số: 22/2008/QH12 Cán bộ, công chức

  Điều 4.
  Cán bộ, công chức
  2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  Điều 32.
  Công chức
  1. Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao gồm:
  a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;
  b) Công chức trong cơ quan nhà nước;
  c) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập;
  d) Công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

  Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
  Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
  Điều 3. Chức vụ, chức danh
  2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
  a) Trưởng Công an;
  b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
  c) Văn phòng – thống kê;
  d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);
  đ) Tài chính – kế toán;
  e) Tư pháp – hộ tịch;
  g) Văn hóa – xã hội.
  Trích Nguyên văn bởi bsnghoangton View Post
  Mình đọc mà không hiểu Nghị định này áp dụng cho tất cả công chức hay chỉ áp dụng cho vài đối tượng mà thôi?
  Từ những căn cứ trên, suy ra Nghị định số 18/2010/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với Công chức , Công chức cấp xã.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 03-04-2011 lúc 01:46 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 5. 26-03-2011, 10:36 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-03-2011, 10:36 PM
  Bài viết: 78
  AIR BLADE is offline
  #5

  Default Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  Trích Nguyên văn bởi bsnghoangton View Post
  mình học đại học y khoa ra trường và công tác được 3 năm. nay muốn đi học sau đại học CK1.Nhưng theo nghị định 18/2010/NĐ-CP thì phải sau 5 năm công tác mới được cử đi học sau đại học. Không biết nghị định này có áp dụng trong ngành y tế không? vì có nhiều bạn của mình cũng đang theo học sau đại học hoặc đang chuẩn bi thi. Có ai biết giúp mình với? Mình đọc mà không hiểu nghị định này áp dụng cho tất cả công chức hay chỉ áp dụng cho vài đối tương mà thôi
  Mình xin phép nói rõ hơn, bạn phải xem bạn hiện đang công tác tại cơ quan nào ? đang ở ngạch công chức hay viên chức ? để từ đó mới xác định bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản luật nào.
  VD: Bạn công tác ở các Vụ thuộc Bộ Y tế, các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế hoặc Phòng Y tế quận, huyện, thị xã thì bạn là công chức và bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Nếu bạn công tác tại Bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã... thì bạn là viên chức và thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lênh cán bộ công chức (do Luật viên chức đến 01/01/2012 mới có hiệu lực thi hành), Nghị định 116/2003/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Xin bổ sung thêm một chút thông tin là ngày 25/01/2011, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.
  Tại khoản 4 Điều 24 Thông tư này quy định:
  " Điều 24. Đào tạo sau đại học đối với công chức:
  ........
  4. Công chức có thể được cử đi đào tạo sau đại học sau 3 (ba) năm công tác nếu đáp ứng được những yêu cầu sau:
  a) Đáp ứng các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;
  b) Được tuyển dụng theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc 2 (hai) năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên."

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/THANHX%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
  "Cần tuyển gấp nữ Thư ký chân dài"

 6. 02-04-2011, 09:44 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-04-2011, 09:44 PM
  Bài viết: 2
  bsnghoangton is offline
  #6

  Default Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  mình là viên chức (làm việc ở BV tuyến huyện). vậy mình không phải là đối tượng áp dụng nghị định 18 phải không AIR BLADE?

Tags:

None