X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP: Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 10-03-2010, 07:54 AM
  Đã viết: 139 bài thảo luận
  tiennapa is offline
  10712 lượt xem
  #1

  Default Nghị định số 21/2010/NĐ-CP: Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc

  Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010, bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

  Quản lý biên chế công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính - Ảnh minh họa

  Việc quản lý biên chế công chức được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; kết hợp giữa quản lý biên chế công chức với tiêu chuẩn chức danh, vị trí làm việc của công chức; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.
  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập kế hoạch biên chế công chức hàng năm và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ngày 20/7 năm trước liền kề. Nếu sau ngày 20/7, cơ quan, tổ chức, đơn vị không gửi kế hoạch biên chế công chức hàng năm thì giữ ổn định số biên chế công chức đã được giao.
  Căn cứ xác định biên chế công chức
  Căn cứ để xác định biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương là vị trí làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc...
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thì gửi kế hoạch biên chế hàng năm về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.
  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung về biên chế công chức.

  Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, để xác định biên chế, ngoài các căn cứ trên còn phải dựa vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
  Nghị định nêu rõ, việc điều chỉnh biên chế công chức sẽ được thực hiện trên các căn cứ sau: Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Tải Nghị định 21/2010/NĐ-CP
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 02-06-2010 lúc 01:07 AM
 2. 11-03-2010, 09:26 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-03-2010, 09:26 AM
  Bài viết: 31
  nhotimnho is offline
  #2

  Default Nghị định số 21/2010/NĐ-CP: Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc

  Hoan nghênh bạn đã sớm cập nhật được VB mới của chính phủ, giúp mọi người đỡ mất thời gian tìm kiếm. Thường người đời vẫn hay nói với các nhà KD là: hãy bán cái gì mà dân cần, chứ đừng bán những gì mà mình có. Mình thấy cái cần bây giờ là làm thế nào để nâng cao được chất lượng của đội ngũ công chức, thu hút được nhiều nhân tài vào trong các cơ quan nhà nước, Ngăn chặn được tệ nạn "chạy" để được vào cơ quan nhà nước...Tại Điều 2, cuối khoản 1 có cụm từ "mà không phải là đơn vị SN công lập" có nghĩa là nếu là đơn vị SN công lập thì sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh, nhưng tại khoản 10 lại có đối tượng này, mình thấy hơi bị mâu thuẫn. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không? Bạn cho ý kiến nhé
 3. 11-03-2010, 10:37 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 11-03-2010, 10:37 AM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #3

  Default Nghị định số 21/2010/NĐ-CP: Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc

  Trích Nguyên văn bởi nhotimnho View Post
  Hoan nghênh bạn đã sớm cập nhật được VB mới của chính phủ, giúp mọi người đỡ mất thời gian tìm kiếm. Thường người đời vẫn hay nói với các nhà KD là: hãy bán cái gì mà dân cần, chứ đừng bán những gì mà mình có. Mình thấy cái cần bây giờ là làm thế nào để nâng cao được chất lượng của đội ngũ công chức, thu hút được nhiều nhân tài vào trong các cơ quan nhà nước, Ngăn chặn được tệ nạn "chạy" để được vào cơ quan nhà nước...Tại Điều 2, cuối khoản 1 có cụm từ "mà không phải là đơn vị SN công lập" có nghĩa là nếu là đơn vị SN công lập thì sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh, nhưng tại khoản 10 lại có đối tượng này, mình thấy hơi bị mâu thuẫn. Không biết mình hiểu như vậy có đúng không? Bạn cho ý kiến nhé
  - Mình thấy cũng không có gì mâu thuẫn đâu bạn àh, Nghị định tách ra thành 2 khoản để dễ thực hiện các bước tiếp theo thôi bạn àh. Vì thẩm quyền quyết định biên chế công chức là khác nhau bạn àh, giả sử gộp chung khoản 1 và khoản 10 thì khi xây dựng kế hoạch biên chế theo Điều 9 Nghị định 21 sẽ không biết sẽ giao cho cơ quan nào thực hiện. Tách ra để dễ giao nhiệm vụ thôi mà, mình nghĩ cái này là để cho hợp logic thôi.
  (Luật CBCC, Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức
  1. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế công chức của Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
  3. Chủ tịch nước quyết định biên chế công chức của Văn phòng Chủ tịch nước.
  4. Chính phủ quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.
  5. Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp.
  6. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định biên chế công chức trong cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.)
 4. 12-03-2010, 03:57 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-03-2010, 03:57 PM
  Bài viết: 31
  nhotimnho is offline
  #4

  Default Nghị định số 21/2010/NĐ-CP: Biên chế công chức phải căn cứ vào tính chất, vị trí việc

  thanks a lot, nhưng ý mình muốn nói ở Điều 2 "đối tượng áp dụng" thì ngay ở khoản 1 của điều 2 đã loại "đơn vị SN công lập" ra khỏi đối tượng áp dụng rồi thây, sao ở khoản 10 lại đưa vào?

Tags:

None