X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Những nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 19-11-2009, 04:15 PM
  Đã viết: 450 bài thảo luận
  PhanHieu is offline
  4045 lượt xem
  #1

  Heart Những nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

  NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  Trên cơ sở phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS lần này được xác định như trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi, bổ sung 40 điều của BLHS năm 1999 (trong đó 39 điều được sửa đổi về nội dung, 01 điều chỉ chỉnh sửa về kỹ thuật), bãi bỏ 4 điều (các điều 131, 183, 184 và 199 của BLHS năm 1999) và bổ sung mới 13 điều luật. Cụ thể như sau:
  1. Hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình:
  Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của nước ta và chỉ được áp dụng đối với người phạm một số tội đặc biệt nghiêm trọng do BLHS quy định. Cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, xu hướng chung của thế giới hiện nay là thu hẹp phạm vi áp dụng và tiến tới xoá bỏ hoặc chỉ giữ lại rất ít tội có hình phạt tử hình và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Thực tiễn xây dựng pháp luật hình sự nước ta và Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã thể hiện rõ chủ trương từng bước hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, giảm tối đa quy định hình phạt tử hình đối với các tội phạm. Chủ trương này phù hợp với tinh thần Công ước về quyền chính trị và dân sự mà nước ta là thành viên, đồng thời phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tuy nhiên, thực tế Việt Nam những năm qua cho thấy mỗi năm số lượng người bị kết án tử hình và đưa ra thi hành án vẫn còn cao. Điều này phần nào gây ra những tác động tâm lý không thuận đối với xã hội và cộng đồng quốc tế.
  Trong điều kiện nước ta hiện nay, để đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm cũng như đảm bảo nguyên tắc công bằng trong luật hình sự, giữ vững công lý và duy trì trật tự xã hội thì việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự là cần thiết. Tuy nhiên, từ thực tiễn lập pháp hình sự và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong các Nghị quyết nêu trên, trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, cần loại bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm trong Bộ luật hình sự theo hướng chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số ít loại tội đặc biệt nghiêm trọng.
  Việc bỏ hình phạt tử hình nói chung và đối với một số tội phạm cụ thể nói riêng xuất phát từ năm tiêu chí cơ bản: một là, tính chất nghiêm trọng của tội phạm cũng như đặc điểm nhân thân của người phạm tội; hai là, tầm quan trọng của khách thể và yêu cầu bảo vệ khách thể bị xâm hại; ba , thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội phạm cụ thể có quy định hình phạt tử hình; bốn là, khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài tử hình; năm là, có tính đến xu hướng chung trên thế giới thu hẹp dần và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình.
  Dựa trên 05 tiêu chí cơ bản như đã nêu trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội phạm cụ thể. Đó là: tội hiếp dâm (Điều 111); tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139); tội buôn lậu (Điều 153); tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180); tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 197); tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (Điều 221); tội đưa hối lộ (Điều 289); tội phá hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 334). Ngoài ra, Luật cũng bổ sung thêm tội khủng bố (Điều 230a) vào chương XIX các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng với hình phạt cao nhất là tử hình.
  Như vậy, so với quy định của BLHS hiện hành thì có 8/29 điều luật đã được bỏ hình phạt tử hình, đồng thời, bổ sung thêm một điều luật có hình phạt tử hình (Điều 230a. Tội khủng bố). Như vậy, tổng số các điều luật còn giữ lại hình phạt tử hình trên tổng số các điều luật quy định về các tội phạm cụ thể tại Phần các tội phạm của BLHS sẽ là 22/272 điều luật (trong đó có 259 điều luật cũ và 13 điều luật bổ sung mới), chiếm tỷ lệ trên 8%, giảm khoảng 3% so với quy định của BLHS năm 1999 (29/263 điều luật, chiếm trên 11%).
  2. Phi hình sự hoá đối với một số hành vi phạm tội cụ thể:
  2.1. Phi hình sự hoá đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 199 của BLHS:
  Thực tiễn gần 10 năm thi hành BLHS cho thấy, số người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý theo Điều 199 BLHS rất ít; trường hợp đã xử lý hình sự đối với người sử dụng trái phép chất ma túy thì tác dụng răn đe, phòng ngừa không cao, chưa góp phần khắc phục tình trạng tái nghiện. Do đó, vấn đề đặt ra là cần tìm các biện pháp khác hiệu quả, bền vững hơn. Bên cạnh việc xử lý hành chính thì có sự hỗ trợ lâu dài, kiên trì từ phía gia đình, cộng đồng và toàn thể xã hội, bằng việc dạy nghề, tạo việc làm, … Việc truy cứu trách nhiệm hình sự và xử phạt tù đối với người nghiện ma tuý lại có thể đem đến những hậu quả bất lợi về mặt xã hội như: tăng thêm mặc cảm đối với người nghiện, khiến gia đình và cộng đồng có thái độ xa lánh, miệt thị đối với những người này, gây khó khăn cho quá trình tái hoà nhập cộng đồng của họ.
  Hơn nữa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 đề cập đến một vấn đề hết sức cơ bản là việc coi người nghiện ma tuý không chỉ là người vi phạm pháp luật mà còn là người bệnh, là nạn nhân của tệ nạn ma tuý. Việc coi người nghiện ma tuý không chỉ là người vi phạm pháp luật mà còn là người bệnh, nạn nhân của tệ nạn ma tuý là một quan niệm nhân đạo để từ đó có cách nhìn nhận, có biện pháp đối xử phù hợp hơn đối với người nghiện ma tuý thay vì có thái độ không thiện cảm đối với họ, thậm chí là xử lý về hình sự.
  Ngoài ra, ba Công ước quốc tế về phòng, chống ma tuý mà nước ta là thành viên (Công ước thống nhất về các chất ma tuý năm 1961, Công ước về chất hướng thần năm 1971, Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý và chất hướng thần năm 1988) cũng không yêu cầu các quốc gia thành viên phải hình sự hoá hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.
  Vì những lý nêu trên mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã phi hình sự hoá đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý (bỏ Điều 199 về tội sử dụng trái phép chất ma tuý). Điều này không có nghĩa là dung túng đối với hành vi vi phạm này mà là tìm biện pháp xử lý khác hiệu quả hơn, bền vững hơn thay vì biện pháp hình sự.
  2.2. Phi hình sự hoá đối với hành vi ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 274 BLHS:
  Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, việc công dân Việt Nam đi ra nước ngoài để học tập, làm ăn, sinh sống là khá phổ biến. Vì những lý do khác nhau, nhất là vì lý do mưu sinh mà có rất nhiều trường hợp những người đi xuất khẩu lao động ở các nước đã hết hạn hợp đồng nhưng không trở về nước mà vẫn tiếp tục ở lại nước sở tại để tìm kiếm công ăn việc làm.
  Việc ở lại nước ngoài khi đã hết hạn là vi phạm quy định về nhập cư của nước sở tại và người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật của nước mà người đó ở lại trái phép và họ có thể bị trục xuất về nước. Trên thực tế, đối với những người ở lại nước ngoài trái phép và bị nước sở tại trục xuất về Việt Nam thì chúng ta cũng rất ít xử lý, thậm chí là không xử lý hình sự họ về tội ở lại nước ngoài trái phép. Còn những trường hợp ở lại nước ngoài trái phép với mục đích chống chính quyền nhân dân thì tuỳ trường hợp cụ thể mà bị xử lý theo các tội tương ứng ở Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Do vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã phi hình sự hoá hành vi ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 274 của BLHS năm 1999.
  2.3. Phi hình sự hoá một phần đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:
  Xuất phát từ quan điểm việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu được thực hiện bằng các biện pháp pháp luật dân sự và hành chính, còn biện pháp hình sự chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp, trong trường hợp thật cần thiết khi vi phạm có tính chất, mức độ nguy hiểm cao cho xã hội, quy mô vi phạm xảy ra lớn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý về hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp) so với quy định tại các điều 131 và 171 của BLHS năm 1999. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Cụ thể:
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung Điều 170a quy định về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để thay thế hoàn toàn Điều 131 của BLHS năm 1999 quy định về tội xâm phạm quyền tác giả. Theo Điều 170a thì chỉ xử lý về hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan khi nó được thực hiện với quy mô thương mại và chỉ giới hạn trong hai nhóm hành vi vi phạm: một là, sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; hai là, phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình. Như vậy, so với quy định tại Điều 131 của BLHS năm 1999 thì điều luật mới này (Điều 170a) đã thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả và các quyền liên quan cả về khía cạnh hành vi vi phạm lẫn tính chất, mức độ và quy mô vi phạm.
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi cấu thành của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171 BLHS) theo hướng thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý về hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cả về đối tượng sở hữu công nghiệp lẫn tính chất, mức độ và quy mô vi phạm. Cụ thể, chỉ xử lý về hình sự hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại; trường hợp vi phạm chưa thuộc phạm vi "quy mô thương mại" thì áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính để xử lý. Như vậy, các hành vi phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp khác (ngoài nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý) theo quy định tại Điều 171 BLHS năm 1999 đã được phi hình sự hoá để xử lý bằng các biện pháp khác.
  2.4. Phi hình sự hoá một phần đối với một số hành vi phạm tội bằng cách nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự:
  BLHS hiện hành có 23 điều luật với 76 khoản quy định các mức định lượng về trị giá tiền, tài sản hoặc trị giá mức thiệt hại được tính bằng tiền (23 khoản quy định về định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự và 53 khoản quy định về định lượng ở các khung tăng nặng). Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này chỉ điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu về trị giá tiền, tài sản hoặc trị giá mức thiệt hại được tính bằng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự trong cấu thành cơ bản của một số tội phạm mà BLHS hiện hành quy định quá thấp (500.000 đồng đối với các tội chiếm đoạt tài sản và một số tội phạm khác có liên quan đến tài sản; 1.000.000 đồng đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản). Cụ thể là điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 của 13 điều luật về các tội chiếm đoạt tài sản và một số tội phạm khác có liên quan đến tài sản, đồng thời, cùng với việc sửa đổi, bổ sung tội trốn thuế (Điều 161), Luật cũng điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 của điều này. Như vậy, trong lần sửa đổi, bổ sung này có 14/23 điều luật được điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều đó có nghĩa là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã phi hình sự hoá một phần đối với các hành vi phạm tội được quy định tại khoản 1 của 14 điều luật của BLHS năm 1999 liên quan đến các tội chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và một số tội phạm khác có liên quan đến tài sản (khoản 1 các điều 137, 138, 139, 140, 141, 143, 161, 278, 279, 280, 283, 289, 290 và 291 BLHS).
  3. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của BLHS năm 1999:
  3.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 BLHS về nguyên tắc xử lý đối người chưa thành niên phạm tội:
  Điều 69 BLHS hiện hành được sửa đổi, bổ sungtheo hướng bổ sung thêm nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội đã được ghi nhận trong Công ước Quyền trẻ em và các chuẩn mực quốc tế khác, đó là biện pháp giam giữ chỉ được áp dụng cuối cùng khi không còn biện pháp thích hợp nào khác và trong thời hạn thích hợp ngắn nhất. Cụ thể, khoản 5 Điều 69 được bổ sung thêm nguyên tắc chỉ đạo "khi áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội cần hạn chế áp dụng hình phạt tù".
  3.2. Sửa đổi, bổ sung tội mua bán phụ nữ (Điều 119 BLHS) và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS):
  Tại Việt Nam, trong vòng hơn một chục năm trở lại đây, tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, đặc biệt, vừa qua đã xuất hiện một số vụ mua bán nam giới. Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định tội mua bán phụ nữ (Điều 119) và tội mua bán, chiếm đoạt, đánh tráo trẻ em (Điều 120). Chính vì vậy, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để trừng trị những hành vi mua bán nam giới từ đủ 16 tuổi trở lên.
  Để tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống mua bán người ở nước ta và thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi tội mua bán phụ nữ (Điều 119 BLHS) thành tội mua bán người với đối tượng bị mua bán là con người nói chung, đồng thời, bổ sung thêm một số tình tiết tăng nặng định khung của tội mua bán người (Điều 119 BLHS) và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS) cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
  3.3. Sửa đổi, bổ sung một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:
  - Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS) được sửa đổi, bổ sung theo hướng bổ sung thêm trường hợp thực hiện hành vi đầu cơ "trong tình hình có khó khăn về kinh tế" nhằm tạo khả năng xử lý về hình sự đối với những hành vi đầu cơ, đồng thời tăng chế tài phạt tiền nhằm góp phần ổn định thị trường, giá cả, kiềm chế lạm phát.
  - Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS) được sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng các mức định lượng số tiền trốn thuế quy định tại các khoản để xử lý cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
  - Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171 BLHS) được sửa đổi, bổ sung theo hướng thu hẹp phạm vi xử lý về hình sự và tăng mức phạt tiền (kể cả với tư cách là hình phạt chính lẫn hình phạt bổ sung) đối với tội này. Cụ thể, theo Điều 171 BLHS mới được sửa đổi, bổ sung thì chỉ xử lý về hình sự đối với hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tạiViệt Nam khi nó được thực hiện với quy mô thương mại với mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. Người phạm tội này bị xử phạt nặng trong trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội nhiều lần với mức phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Như vậy, có thể thấy yếu tố hậu quả do tội phạm này gây ra không phải là tình tiết định khung tăng nặng của tội này. Điều đó có nghĩa là, trong mọi trường hợp, dù tội phạm có gây ra hậu quả thế nào (nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng) thì người phạm tội cũng chỉ bị xử lý theo khoản 1 Điều 171 BLHS.
  - Sửa đổi, bổ sung tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 174 BLHS) để tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý hình sự ngay đối với những trường hợp mặc dù người vi phạm chưa bị xử lý kỷ luật nhưng hành vi vi phạm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đồng thời, quy định hình phạt nghiêm khắc hơn so với quy định hiện hành.
  3.4. Sửa đổi, bổ sung một số tội phạm về môi trường:
  - Hợp nhất 3 tội: tội gây ô nhiễm không khí (Điều 182 BLHS), tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183 BLHS) và tội gây ô nhiễm đất (Điều 184 BLHS) thành 01 tội gây ô nhiễm môi trường, đồng thời, quy định cấu thành cơ bản linh hoạt hơn một bước để có thể vận dụng xử lý được trên thực tế. Cụ thể, để xử lý hình sự đối với các tội phạm này cần có hành vi thải vào không khí, nguồn nước, chôn vùi vào đất các chất gây ô nhiễm môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;
  - Sửa đổi tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường (Điều 185 BLHS) thành tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam với nội dung xử lý về hình sự đối với người lợi dụng việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế liệu hoặc hoá chất, chế phẩm sinh học hoặc bằng thủ đoạn khác đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam;
  - Chỉnh sửa Điều 190 BLHS về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm cho phù hợp với quy định mới của Luật bảo vệ môi trường và cho phù hợp với thực tế;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều 191 BLHS về tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên theo hướng chỉnh sửa yếu tố cấu thành tội phạm, bổ sung thêm một số tình tiết tăng nặng cho phù hợp với thực tế và phù hợp với quy định mới của Luật bảo vệ môi trường.
  - Điều chỉnh theo hướng nâng mức phạt tiền đối với các tội phạm về môi trường.
  3.5. Sửa đổi, bổ sung các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin:
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã sửa đổi, bổ sung 03 điều luật hiện hành (các điều 224, 225 và 226 BLHS) trên cơ sở cập nhật các quy định mới của Luật công nghệ thông tin, khái quát và luật hoá một số quy định của Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng Internet tại Việt Nam. Cụ thể:
  a) Tội phát tán vi rút,chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số(Điều 224).
  - Về cấu thành tội phạm, so với BLHS năm 1999 thì cấu thành tội cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại chomạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số có những điểm khác biệt sau đây:
  + Về hành vi: Theo BLHS năm 1999, cấu thành tội này gồm 02 hành vi là: tạo ra và cố ý lan truyền hoặc tạo ra và cố ý phát tán các chương trình vi rút. Cấu thành tội mới chỉ có 01 hành vi là cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại. Như vậy, điều luật mới quy định xử lý hình sự đối với hành vi cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại chomạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số mà không phụ thuộc vào việc vi rút hoặc chương trình tin học có tính năng gây hại đó do ai tạo ra.
  + Về đối tượng phát tán: Theo BLHS năm 1999 thì chỉ có 01 đối tượng phát tán là chương trình vi rút, còn đối tượng phát tán của tội mới gồm 02 đối tượng là: vi rút và chương trình tin học có tính năng gây hại.
  + Về chính sách xử lý: Hành vi vi phạm này bị xử lý hình sự chỉ khi gây hậu quả nghiêm trọng, ví dụ: gây tắc nghẽn hoặc ngăn chặn bất hợp pháp đường truyền dữ liệu, gây rối loạn hoạt động, phong tỏa hoặc làm biến dạng, huỷ hoại cácdữ liệu của thiết bị số, xóa bỏ hoặc làm mất tác dụng của các phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tinhoặcgây hậu quả nghiêm trọng khác. Như vậy, khác với quy định của BLHS năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này không xử lý hình sự đối với trường hợp một người đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại chomạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số mà còn vi phạm nhưng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng.
  - Về các tình tiết tăng nặng:
  + Ngoài trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung thêm 02 trường hợp tăng nặng nữa đối với tội phạm này. Đó là: phạm tội có tổ chức và tái phạm nguy hiểm.
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã chuyển tình tiết tăng nặng "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" thành tình tiết tăng nặng đặc biệt, đồng thời, bổ sung thêm 06 tình tiết tăng nặng đặc biệt nữa đối với tội phạm này là: phạm tội đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; đối với hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng; đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; đối với hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; đối với hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; đối với hệ thống thông tin điều khiển giao thông.
  - Về hình phạt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã điều chỉnh nâng mức hình phạt đối với tội cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại chomạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số. Cụ thể:
  + Khung cơ bản (khoản 1): Nâng mức phạt tiền tối thiểu từ năm triệu đồng lên hai mươi triệu đồng và mức tối đa từ một trăm triệu đồng lên hai trăm triệu đồng; nâng mức phạt tù tối thiểu từ sáu tháng lên một năm và mức tối đa từ ba năm lên năm năm.
  + Khung tăng nặng (khoản 2): Nâng mức phạt tù tối thiểu từ hai năm lên ba năm.
  + Bổ sung khung tăng nặng đặc biệt (khoản 3) với mức hình phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
  b) Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số (Điều 225).
  - Về cấu thành tội phạm, so với BLHS năm 1999 thì cấu thành tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số khác biệt cơ bản so với cấu thành tội phạm quy định tại Điều 225 BLHS năm 1999.
  + Cấu thành tội này gồm có 03 nhóm hành vi:
  * Tự ý xoá, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu thiết bị số;
  * Ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số;
  * Hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.
  + Về chính sách xử lý: Hành vi vi phạm này bị xử lý hình sự chỉ khi gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, khác với quy định của BLHS năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này không xử lý hình sự đối với trường hợp một người đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số mà còn vi phạm nhưng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng.
  + Về đối tượng bị xâm hại: Theo BLHS năm 1999 thì chỉ có 01 đối tượng bị xâm hại là mạng máy tính điện tử, còn đối tượng bị xâm hại của tội mới gồm 04 loại đối tượng là: mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.
  - Về các tình tiết tăng nặng:
  + Ngoài 02 trường hợp tăng nặng là phạm tội có tổ chức và gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung thêm 01 trường hợp tăng nặng nữa đối với tội phạm này là phạm tội trong trường hợp lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã chuyển tình tiết tăng nặng "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" thành tình tiết tăng nặng đặc biệt, đồng thời, bổ sung thêm 06 tình tiết tăng nặng đặc biệt nữa đối với tội phạm này là: phạm tội đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; đối với hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng; đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; đối với hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; đối với hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; đối với hệ thống thông tin điều khiển giao thông.
  - Về hình phạt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã điều chỉnh nâng mức hình phạt đối với tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính,mạng viễn thông, mạng Internet,thiết bị số. Cụ thể:
  + Khung cơ bản (khoản 1): Nâng mức phạt tiền tối thiểu từ năm triệu đồng lên hai mươi triệu đồng và mức tối đa từ một trăm triệu đồng lên hai trăm triệu đồng; nâng mức phạt tù tối đa từ ba năm lên năm năm.
  + Khung tăng nặng (khoản 2): Nâng mức phạt tù tối thiểu từ hai năm lên ba năm và mức tối đa từ năm năm lên bảy năm.
  + Bổ sung khung tăng nặng đặc biệt (khoản 3) với mức hình phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
  c) Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet (Điều 226).
  - Về cấu thành tội phạm, so với BLHS năm 1999 thì cấu thành tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet có những điểm khác biệt sau đây:
  + Về hành vi: Theo BLHS năm 1999, cấu thành tội này gồm 02 hành vi là: sử dụng trái phép thông tin trên mạng, trong máy tính và đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật. Đối với cấu thành tội mới thì ngoài 02 hành vi nêu trên còn có thêm hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hoá những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.
  + Về đối tượng bị xâm hại: Theo BLHS năm 1999 thì chỉ có 02 đối tượng bị xâm hại là máy tính và mạng máy tính, còn đối tượng bị xâm hại của tội mới gồm 04 loại đối tượng là: mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số (trong đó có máy tính).
  + Về chính sách xử lý: Hành vi vi phạm này bị xử lý hình sự khi xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hộigây hậu quả nghiêm trọng. Khác với quy định của BLHS năm 1999, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này không xử lý hình sự đối với trường hợp một người đã bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà còn vi phạm nhưng chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng.
  - Về các tình tiết tăng nặng:
  + Ngoài 02 trường hợp tăng nặng là phạm tội có tổ chức và gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung thêm 02 trường hợp tăng nặng nữa đối với tội phạm này là phạm tội trong trường hợp lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thu lợi bất chính từ một trăm triệu đồng trở lên.
  - Về hình phạt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã điều chỉnh nâng mức hình phạt đối với tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Cụ thể:
  + Khung cơ bản (khoản 1): Nâng mức phạt tiền tối thiểu từ năm triệu đồng lên mười triệu đồng và mức tối đa từ năm mươi triệu đồng lên một trăm triệu đồng.
  + Khung tăng nặng (khoản 2): Nâng mức phạt tù tối đa từ năm năm lên bảy năm.
  + Hình phạt bổ sung (khoản 3): Nâng mức phạt tiền bổ sung tối thiểu từ ba triệu đồng lên hai mươi triệu đồng và mức tối đa từ ba mươi triệu đồng lên hai trăm triệu đồng.
  3.6. Sửa đổi, bổ sung tội phạm rửa tiền:
  BLHS năm 1999 có hai điều luật quy định về hai tội phạm liên quan trực tiếp đến rửa tiền. Đó là Điều 250 - Tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Điều 251 - Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có. Để tiếp tục hoàn thiện các quy định về tội rửa tiền, tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm rửa tiền ở nước ta, đồng thời góp phần tạo thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống rửa tiền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi cơ bản quy định tại Điều 251 BLHS năm 1999 theo hướng bao quát các hành vi rửa tiền được đề cập trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) và các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Cụ thể:
  - Tội rửa tiền gồm 04 nhóm hành vi sau:
  + Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;
  + Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
  + Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
  + Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.
  - Về xử lý:
  + Ngoài 03 trường hợp tăng nặng hình phạt như quy định hiện hành (có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội nhiều lần), Luật đã bổ sung thêm 06 trường hợp khác cũng cần phải xử lý nghiêm. Đó là: phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn; thu lợi bất chính lớn; gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm nguy hiểm.
  + Đối với các trường hợp phạm tội rửa tiền như: gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn, Luật quy định xử lý nghiêm hơn khắc với mức hình phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.
  3.7. Sửa đổi, bổ sung một số tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng:
  -Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 202 của BLHS năm 1999 (Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ) quy định về tình tiết tăng nặng cho phù hợp với quy định mới của Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể là tình tiết tăng nặng định khung: “Phạm tội trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác” được sửa đổi thành: “Phạm tội trongtình trạngcó sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng”.
  - Tội đánh bạc (Điều 248 BLHS): có 03 điểm sửa đổi, bổ sung mới so với quy định hiện hành, thể hiện ở chỗ:
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS quy định việc xử lý hình sự đối với hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng.
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS không xử lý hình sự đối với trường hợp một người đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc mà còn vi phạm.
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS cụ thể hoá tình tiết tăng nặng "tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 248 của BLHS năm 1999 bằng số tiền cụ thể với mức là: từ năm mươi triệu đồng trở lên.
  - Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Điều 249 BLHS):
  Tội này chỉ có một điểm bổ sung duy nhất, đó là Luật sửa đổi, bổ sung lần này đã bổ sung từ "trái phép" vào sau cụm từ "tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" quy định tại khoản 1 Điều 249 của BLHS năm 1999.
  4. Bổ sung một số tội phạm mới:
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã bổ sung thêm 13 tội phạm mới thuộc các lĩnh vực tài chính - kế toán, chứng khoán, bản quyền, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin và trật tự an toàn xã hội. Cụ thể:
  4.1. Trong lĩnh vực tài chính - kế toán, hiện nay các hành vi vi phạm quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn đang là vấn đề rất bức xúc, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước và nguyên tắc quản lý hoá đơn, trong khi đó, việc xử phạt hành chính đối với các hành vi này chưa đảm bảo được tính phòng ngừa, răn đe một cách có hiệu quả. Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã bổ sung 02 tội phạm mới liên quan đến hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.Đó là: Tội in, phát hành, mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 164a) và tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước (Điều 164b).
  4.2. Trong lĩnh vực chứng khoán, để góp phần thực thi có hiệu quả Luật Chứng khoán, đặc biệt là Điều 9 quy định về các hành vi bị cấm, đồng thời, khắc phục tình trạng vi phạm xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán với mức độ nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư cũng như ảnh hưởng xấu đến thị trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này đã bổ sung 03 tội phạm mới. Đó là:
  - Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán(Điều 181a);
  - Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b);
  - Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c).
  4.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 170a) để thay thế hoàn toàn tội xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 131 của BLHS năm 1999.
  Theo Điều 170a thì chỉ xử lý về hình sự đối với 02 hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình và hành vi phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình mà không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan) khi nó được thực hiện với quy mô thương mại với mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. Người phạm tội này bị xử phạt nặng trong trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc phạm tội nhiều lần với mức phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. Như vậy, có thể thấy yếu tố hậu quả do tội phạm này gây ra không phải là tình tiết định khung tăng nặng của tội này. Điều đó có nghĩa là, trong mọi trường hợp, dù tội phạm có gây ra hậu quả thế nào (nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng) thì người phạm tội cũng chỉ bị xử lý theo khoản 1 Điều 170a của BLHS.
  4.4. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,để góp phần quản lý chặt chẽ các chất thải, ngăn ngừa những tác động xấu của chất thải đối với sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân cũng như để bảo đảm phòng ngừa sự cố môi trường và ngăn chặn việc nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung 03 tội phạm mới nhằm góp phần răn đe, phòng ngừa và xử lý đối với những hành vi vi phạm về môi trường có khả năng gây hậu quả rất lớn cho sức khỏe, tính mạng con người. Đó là:
  - Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 182a);
  - Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 182b);
  - Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại (Điều 191a).
  4.5. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung 02 tội phạm mới. Đó là: Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác (Điều 226a) và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b).
  - Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển; thay đổi cấu hình hệ thống; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặcsử dụng trái phép các dịch vụ là những hành vi vi phạm xảy ra tương đối phổ biến trong thời gian qua mà chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý về hình sự, vì thế, cần có một điều luật quy định về tội phạm này làm cơ sở pháp lý cho việc đấu tranh chống hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Để đáp ứng yêu cầu này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung tội truy cập bất hợp pháp vào mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác (Điều 226a).
  - Xét về thực chất thì việc sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng Internethoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cũng là hành vi chiếm đoạt tài sản nhưng với phương thức thủ đoạn phạm tội mới, tinh xảo hơn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng kỹ thuật công nghệ cao. Tuy nhiên, có một vấn đề gây tranh cãi là theo quy định tại Chương XIV - Các tội xâm phạm sở hữu thì có 07 hình thức chiếm đoạt tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, công nhiên chiếm đoạt). Vậy việc sử dụng kỹ thuật công nghệ chiếm đoạt tài sản của người khác như rút tiền của người khác từ máy ATM sẽ thuộc hình thức chiếm đoạt nào trong số nêu trên. Điều này rất quan trọng liên quan đến việc định tội danh.
  Trước đây ở các nước cũng đã từng gây ra nhiều sự tranh luận trong việc định tội đối với hành vi này và để chấm dứt sự tranh luận kéo dài không cần thiết, các nước đi trước đã lựa chọn giải pháp quy định tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác thành một tội danh độc lập không phụ thuộc vào các hình thức chiếm đoạt tiền, tài sản cụ thể.
  Rút kinh nghiệm của các nước, để tránh những tranh luận không cần thiết, Chính phủ đã trình Quốc hội và được Quốc hội chấp thuận phương án bổ sung tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b).
  4.6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung thêm 02 tội phạm liên quan đến khủng bố:
  Đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố là một vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Tính đến nay nước ta đã là thành viên của 8/13 Công ước và Nghị định thư liên quan đến chống khủng bố. Các điều ước quốc tế liên quan đến chống khủng bố mà nước ta là thành viên, các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chống khủng bố cũng như 9 khuyến nghị đặc biệt của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) yêu cầu phải hình sự hoá hành vi khủng bố, các tổ chức khủng bố và hành vi tài trợ cho khủng bố.
  BLHS hiện hành mới chỉ có quy định về tội khủng bố “nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của Việt Nam” (Điều 84). Quy định này mới chỉ đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam mà chưa tính đến yêu cầu đấu tranh với các hành vi khủng bố mang tính quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt chính trị - đối ngoại với vị thế của một nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nước ta trong phòng ngừa, ngăn chặn khủng bố và tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh một cách có hiệu quả đối với loại tội phạm mang tính quốc tế này.
  Trên tinh thần đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã sửa đổi tên tội danh quy định tại Điều 84 BLHS thành "Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", đồng thời, bổ sung thêm vào Chương XIX - Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng một tội khủng bố mới (Điều 230a) với nội dung gồm các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của người khác hoặc chiếm giữ, làm hư hại hay phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như đe dọa thực hiện một trong các hành vi nêu trên nhằm mục đích gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Hình phạt đối với tội khủng bố quy định tại Điều 230a là hết sức nghiêm khắc, mức phạt tù có thể lên đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
  Cùng với việc bổ sung thêm tội khủng bố, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS cũng đã bổ sung thêm một tội mới có liên quan. Đó là tội tài trợ khủng bố (Điều 230b) với cấu thành gồm hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Hình phạt đối với tội này được quy định là phạt tù từ năm năm đến mười năm.
 2. 15-04-2010, 10:53 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 15-04-2010, 10:53 AM
  Bài viết: 5
  Mr.Yan is offline
  #2

  Default Những nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

  Bài post trên không thấy bạn để nguồn...ko biết là tự bạn phân tích hay bạn trích dẫn ở đâu?
  Mr.Yan đến từ http://tuoitrephuyen.vn/

Tags:

None