X
Loading
Kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Thông tư liên tịch số 01/2011 của Văn phòng chính phủ và Bộ Nội Vụ ngày 26 tháng 01 năm 2011

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 18-03-2011, 10:37 AM
  Đã viết: 6 bài thảo luận
  hanhtran is offline
  3322 lượt xem
  #1

  Post Thông tư liên tịch số 01/2011 của Văn phòng chính phủ và Bộ Nội Vụ ngày 26 tháng 01 năm 2011

  Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục Hành chính thộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

  (Các bạn thực tập tại VP UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương lưu ý nha)
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)

Tags:

None