X


Kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Thông tư số 13-2010-TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-01-2011, 01:12 PM
  Đã viết: 139 bài thảo luận
  tiennapa is offline
  18600 lượt xem
  #1

  Default Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

  Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
  Thông tư Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ký Thông tư số 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  Thông tư số 13/2010/TT-BNV gồm 3 Chương và 22 Điều, Chương I - Về tuyển dụng công chức, Chương II - Nâng ngạch công chức và Chương III - Điều khoản thi hành .
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2011.
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 09-02-2011 lúc 01:31 PM
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon