X


Kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 15-12-2008, 08:28 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  18544 lượt xem
  #1

  Red face Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi Môn QL&PT Tổ chức HCNN năm 2008

  Câu 1: Anh, chị hiểu thế nào về quyền lực trong tổ chức?

  Câu 2: Tại sao lại có hành chính nhà nước ở trung ương và hành chính nhà nước ở đia phương? Nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ giữa tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương là gì?

  *************
  no comment
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 11-12-2009 lúc 11:33 AM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. Danh sách những người thích bài viết này

  kenzu89
   đã thích

 3. 11-12-2009, 11:32 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-12-2009, 11:32 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi môn: Quản lý và phát triển tổ chức HCNN
  Năm 2009 - Buổi sáng - Thời gian: 120'

  Câu 1: Anh (chị) hiểu thế nào là quyền lực trong tổ chức?

  Câu 2: Tại sao có HCNN trung ương và HCNN địa phương? Các nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ của tổ chức HCNN trung ương và tổ chức HCNN địa phương là gì?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 4. 11-12-2009, 09:48 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-12-2009, 09:48 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HCNN - 2009
  BUỔI CHIỀU - THỜI GIAN 120'
  ---000---


  Câu 1 : Hiệu quả của tổ chức là gì? Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN và phân tích 1 yếu tố mà anh (chị) cho là quan trọng nhất.
  Câu 2 : Hãy thể hiện bằng sơ đồ hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp của nước CHXHXN Việt Nam?

  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 5. 04-12-2010, 02:51 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-12-2010, 02:51 PM
  Bài viết: 256
  NAM_MU is offline
  #4

  Heart Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Câu 1-Trình bày khái niệm văn hóa tổ chức, các kiểu văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước ?

  Câu 2- Vẽ sơ đồ và trình bày các mô hình tổ chức theo nhóm ủy viên, mô hình điều hành hoạt động quản lý thông qua ủy ban do hội đồng bầu?

 6. 01-01-2011, 06:07 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 01-01-2011, 06:07 PM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi QL&PT TC HCNN năm 2010 - KS9 - Buổi chiều

  Câu 1. Hãy nêu những góc độ tiếp cận nghiên cứu về tổ chức và phân tích một yếu tố mà anh chị quan tâm.

  Câu 2.
  Anh chị hiểu thế nào về thuật ngữ Chính phủ và cho biết chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 13-01-2011 lúc 03:40 PM
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 7. 13-01-2011, 03:39 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 13-01-2011, 03:39 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi môn Quản lý và phát triển tổ chức bộ máy HCNN
  KS9 - Buổi sáng


  Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp?

  Câu 2: Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN.
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 8. 21-04-2011, 03:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-04-2011, 03:08 PM
  Bài viết: 7
  lethaivu is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Anh, chị, các bạn nào có đáp án câu hỏi : Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN. cho mình xem với để làm bài thi.
 9. 09-12-2011, 08:55 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 09-12-2011, 08:55 PM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #8

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi môn TCBMHCNN-6/12/2011
  KS10-QLC-Buổi sang (180 phút)


  Câu 1: Trình bày các đặc điểm của mô hình Tổng thống đứng đầu hành pháp và Thủ tướng đứng đầu hành pháp? Mối quan hệ giữa ngành quyền hành pháp và lập pháp có ảnh hưởng ntn đến con đường hình thành Chính phủ ở mỗi mô hình?


  C âu 2: Trình bày các chức năng của TCBMHCNN?
 10. 03-06-2012, 01:28 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-06-2012, 01:28 AM
  Bài viết: 3
  hangdangapa is offline
  #9

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  nhà mình có ai có tập các câu trả lời của các đề thi trên k?
  cho mình xin với có bọn mình hk 5tr k cẩn thận là nguy.
  thankyou!!!!!!!!!!
 11. 02-01-2013, 06:54 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-01-2013, 06:54 PM
  Bài viết: 32
  TanDat_KS11KT is offline
  #10

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi môn TCBMHCNN - 02/01/2013
  KS11 - QUẢN LÝ CÔNG & XÃ HỘI & THANH TRA
  Buổi sáng - Thời gian: 180 phút

  Câu 1: Quyền hành pháp là gì? Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam.
  Câu 2: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp.


  ---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 06:49 PM ----------

  Đề thi môn TCBMHCNN - 02/01/2013
  KS11 - KINH TẾ & ĐÔ THỊ & TÀI CHÍNH CÔNG
  Buổi chiều - Thời gian: 180 phút

  Câu 1: Vẽ sơ đồ, trình bày các mô hình cơ cấu của tổ chức. Cho ví dụ minh họa các mô hình trên.
  Câu 2: Trình bày khái quát các nguyên tắc hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước. Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất.
  Chỉnh sửa: TanDat_KS11KT, 02-01-2013 lúc 06:58 PM
 12. 12-01-2013, 09:17 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-01-2013, 09:17 AM
  Bài viết: 6
  trieuhong is offline
  #11

  Wink Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Câu 1: Nêu các cách tổ chức hành chính địa phương? ở Việt nam được tổ chức theo cách thức nào.
  Câu 2: Nêu các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức hành chính Trung ương và địa phương. Liên hệ ở Việt nam.
  Các bạn chú ý đọc kĩ đề nhé! Vì lớp mình có rất nhiều bạn bị nhầm tổ chức hành chính địa phương và tổ chức chính quyền địa phương. Lạc đề thì điểm sẽ rất thấp.. Chúc các bạn khóa sau thi tốt nhé!
 13. 09-12-2013, 09:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-12-2013, 09:03 PM
  Bài viết: 8
  nguyennamnapa is offline
  #12

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  ĐỀ THI HẾT MÔN KH12 NĂM 2013

  Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp ?
  Câu 2: Vẽ sơ đồ và phân tích :
  a) Hội đồng mạnh thị trưởng yếu
  b) Hội đồng yếu thị trưởng mạnh
 14. 28-12-2013, 01:25 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-12-2013, 01:25 PM
  Bài viết: 23
  Chien Public is offline
  #13

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi lớp KH12QLC3 ngày 4/12/2013
  thời gian 180p
  1, Trình bày các phương pháp và hình thức thiết kế tổ chức?
  Khi thiết kế TCHCNN cần chú ý những điểm gì?
  2, Tại sao cần phải thành lập CQHCNN ở địa phương?
  Trình bày hai mô hình Hội đồng mạnh - thị trưởng yếu và Người đứng đầu hành pháp mạnh - Hội đồng yếu
 15. 06-01-2014, 08:24 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-01-2014, 08:24 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #14

  Default Đề thi hết môn Tổ chức bộ máy HCNN

  Đề thi môn TCBMHCNN
  Các lớp KS12 Thanh tra, Ks12-QLC1 và KS12- QLC 2
  Buổi sáng 06/01/2014 - Thời gian: 180 phút

  Câu 1: Vẽ và trình bày mô hình tổ chức hành chính ở địa phương
  Câu 2: Trình bày các nguyên tắc mối quan hệ giữa Tổ chức bộ máy hành chính ở Trung Ương và Tổ chức bộ máy hành chính ở Địa phương. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam

Tags: