X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Giúp mình hiểu về định biên?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 21-04-2011, 03:23 PM
  Đã viết: 7 bài thảo luận
  lethaivu is offline
  9759 lượt xem
  #1

  Question Giúp mình hiểu về định biên?

  hic mọi người ơi..giúp mình câu này với...khó quá...

  câu hỏi như sau: Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN.


  ....hic..mình hiện đang rất cần..
 2. 22-04-2011, 10:30 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-04-2011, 10:30 AM
  Bài viết: 49
  napa_pro is offline
  #2

  Default Giúp mình hiểu về định biên?

  Trích Nguyên văn bởi lethaivu View Post
  hic mọi người ơi..giúp mình câu này với...khó quá...

  câu hỏi như sau: Anh (chị) hiểu như thế nào về định biên? Nêu vị trí công tác định biên và quy trình xác định định biên của tổ chức HCNN.


  ....hic..mình hiện đang rất cần..
  Hình như cái này trong Giáo trình nhân sự có mà.
  Định biên nhân sự là khái niệm khá phổ biến được sử dụng trong CQNN, các TC. Theo mình biết, hoạt động định biên nhân sự (human resource planning - HR planning) có thể hiểu là hoạt động bản kế hoạch tổng quát (chi tiết) về nhu cầu nhân sự trong một khoảng thời gian nhất định (về vị trí công việc, chức danh...). Qua định biên nhân sự có thể xác định được số lượng nhân sự cấn thiết trong trương lai, số lượng nhân sự hiện có và khả năng đáp ứng nhân sự trong tương lai.
  Vì vậy, đây là một cv quan trọng trong tất cả các CQ, TC. (phần này bạn tìm đọc trong GT nhé).
  Thật ra, định biên nhân sự ko phải là công việc đơn giản, bởi vì nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố như : sự ổn định của tổ chức, sự biến động của môi trường bên ngoài tổ chức.....Trong các CQNN thì bao gồm cả những ng trong biên chế và những ng làm hợp đồng. Nên quy trình định biên cũng phụ thuộc vào từng CQ, TC, đòi hỏi người lập định biên nhân sự phải có kiến thức và kỹ năng cao.
  Phần quy trình định biên bạn cũng tìm hiểu thêm trong GT nhé.
  "vạn sự khởi đầu nan - gian nan bắt đầu nản..."
 3. 04-06-2012, 07:19 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 04-06-2012, 07:19 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #3

  Default Giúp mình hiểu về định biên?

  1. Định biên
  - Có hai cách hiểu về định biên trong tổ chức gắn với hai trạng thái tĩnh và động của tổ chức.
  - Đinh biên là xác định số lượng, chất lượng cơ cấu nguồn nhân lực cần có cho một tổ chức để tổ chức hoạt động có hiệu quả, gắn với yếu tố như : môi trường, chức năng, nhiệm vụ,... được xác định cụ thể.
  - Định biên không chỉ đơn thuần là xác định số lượng nhân sự cần thiết mà chính là quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực.Đó chính là một quá trình bao gồm nhiều nội dung liên quan đến phân tích, dự báo, xây dựng kế hoạch các biện pháp để đảm bảo tổ chức có đủ số lượng người ( nguồn nhân lực) bố trí đúng nơi, đúng lúc.
  - Đinh biên được tiếp cận theo cả chiều rộng và hẹp , vừa xét xét đó là quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực của tổ chức trong nhiều thời kỳ khác nhau, vừa quan tâm đến số lượng người cần thiết cho một tổ chức ở một thời điểm nhất định.
  2.Vị trí
  - Đối với quản lý tổ chức
  + Định việc
  + Định tổ chức
  + Định biên
  - Đối với quản lý nhân sự
  + Kế hoạch hóa ( định biên)
  + Tuyển dụng
  + Sử dụng
  + Đào tạo, bồi dưỡng
  + Đánh giá
  3. Quy trình
  - Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của tổ chức
  - Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có của tổ chức
  - So sánh giữa nhu cầu và thực trạng
  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
  - Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thực hiện
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None