X


Kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Nghị định 36/2012 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bô, cơ quan ngang bộ

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-04-2012, 10:45 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  2158 lượt xem
  #1

  Sun Nghị định 36/2012 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bô, cơ quan ngang bộ

  Nghị định mới cả nhà nên tham khảo nhé
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None