X


Kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

 1. Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 12-06-2008, 11:56 AM
  Đã viết: 29 bài thảo luận
  hoanghonbuon020 is offline
  28282 lượt xem
  #1

  Gift Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Đề thi môn tâm lý học Quản lý năm 2008, buổi sáng (KS6A; KS6D)

  Thời gian làm bài 120'

  Câu 1:
  Trình bày những tính chất cơ bản của của hoạt động quản lý

  Câu 2:
  Những hiện tượng tâm lý trong tập thể, biểu hiện của nó như thế nào trong cơ quan hành chính nhà nước.
  Một mình đi giữa thế gian,
  Bước chân lãng tử dẫm tan cõi đời.
  Trên đầu, mây bạc như vôi...
  Dưới chân, một lớp cỏ hôi tanh rình…(...)
  (Vũ Thảo)
 2. 14-06-2008, 02:21 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 14-06-2008, 02:21 PM
  Bài viết: 335
  phuongtocxu is offline
  #2

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Đề thi: Tâm lý quản lý - năm 2008
  Buổi chiều - 120'

  Câu 1
  : Phân tích và làm rõ những tác động của tâm lý đến công tác lãnh đạo và quản lý.


  Câu 2: Trình bày những nhận thức về uy tín của người lãnh đạo, nhà quản lý.Phân tích và cho ví dụ minh họa để làm rõ những điều kiện để xây dựng uy tín thật sự của lãnh đạo, quản lý.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 26-05-2010 lúc 05:52 AM
 3. 03-06-2009, 07:45 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 03-06-2009, 07:45 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Đề thi Tâm lý học Quản lý năm 2009 (120 phút)

  Buổi sáng:


  Câu 1: Anh chị nhận thức như thế nào về vấn đề xung đột tâm lý trong tập thể? Hãy phân tích những nguyên tắc và phương pháp giải quyết xung đột tâm lý trong tập thể, cho ví dụ minh họa?

  Câu 2: Giao tiếp là gì? Tại sao nói hoạt động quản lý được tiến hành chủ yếu qua hoạt động giao tiếp?

  Buổi chiều: Cập nhật sau...

  ----------------------
  Các bạn vui lòng không bình luận ở đây
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. 26-05-2010, 05:54 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 05:54 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #4

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Tâm lý học quản lý - Năm 2010
  Buổi chiều - 120'

  Câu 1:
  Hoạt động quản lý là gì? Phân tích tính chất phức tạp và riêng biệt cuả hoạt động quản lý? Cho ví dụ minh họa.

  Câu 2:
  Anh (chị) hãy cho biết những đặc điểm tâm lý của tập thể qua các giai đoạn phát triển của nó. Người lãnh đạo có vai trò như thế nào trong mỗi giai đoạn phát triển đó?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 5. 26-05-2010, 07:39 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 07:39 AM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #5

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ - 2010
  BUỔI SÁNG - THỞI GIAN 120'

  Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những đặc điểm tâm lý đặc thù của người công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Liên hệ vận dụng trong điều kiện ngày nay.

  Câu 2: Tại sao nói lãnh đạo vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Cho ví dụ chứng minh.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 26-05-2010 lúc 05:47 PM
  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 6. 14-12-2010, 11:48 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-12-2010, 11:48 AM
  Bài viết: 6
  Tùng Nguyễn is offline
  #6

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ - 2010 các lớp KS9
  BUỔI SÁNG - THỞI GIAN 120'


  Câu 1: Tâm lý của người công chức chịu ảnh ưởng của những yếu tố nào? Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý.

  Câu 2: Uy tín lãnh đạo là gì? Để xây dựng uy tín thật sự trong tập thể, người lãnh đạo, quản lý cần có những phẩm chất cơ bản nào?
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 14-12-2010 lúc 03:32 PM Lý do: Bổ sung!
  Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
  Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu
 7. 14-12-2010, 05:14 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 14-12-2010, 05:14 PM
  Bài viết: 484
  papadepzai is offline
  #7

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  thi vấn đáp. đề đó là thi vấn đáp được rồi. mình bổ sung thêm một đề nữa nha.
  câu 1: những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ công chức. phân tích kỹ vào cho ví dụ minh họa yếu tố giá trị của tổ chức.
  câu 2: các phương pháp nghiên cứu tâm lý. phân tích kỹ và cho ví dụ chứng minh phương pháp tổng hợp những nhận xét độc lập.
  Bút đâu mà ký…!
 8. 17-12-2010, 06:53 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-12-2010, 06:53 PM
  Bài viết: 2
  thaohoanghr is offline
  #8

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Câu 1: Anh(chị) hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tâm lí của người Cán bộ, công chức. Những yếu tố ảnh hưởng trên được vận dụng trong công tác lãnh đạo, quản lí của người lãnh đạo như thế nào?
  câu 2: Uy tín người lãnh đạo là gì? Phân loại uy tín của người lãnh đạo. Con đường và biện pháp xây dựng uy tín?
 9. 18-12-2010, 10:49 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 18-12-2010, 10:49 PM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #9

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  Đề thi Tâm lý học quản lý 2010 K.9 buổi chiều

  1. Hãy chứng minh hoạt động quản lý là hoạt động mang tính phức tạp và chuyên biệt
  2. Trình bày các đặc điểm và giai đoạn phát triển của tập thể, trong mỗi giai đoạn đó nên sử dụng phong cách lãnh đạo nào ?
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 10. 05-06-2012, 04:26 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-06-2012, 04:26 PM
  Bài viết: 310
  rictusemra is offline
  #10

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  ĐỀ THI MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ - 2012 - KS11
  BUỔI SÁNG - THỞI GIAN 120'

  Câu 1: Anh chị hãy nêu hiểu biết của mình về bầu không khí tập thể? Để cải thiện bầu không khí tâm lý trong tập thể, các nhà lãnh đạo quản lý phải làm những gì?

  Câu 2: Anh chị nhận thức như thế nào về phong cách lãnh đạo? Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức, nhà lãnh đạo quản lý cần áp dụng phong cách lãnh đạo nào?

  Dẫn lời alias_apa: VUI LÒNG KHÔNG COMMENT TRONG TOPIC ĐỀ THI, KỂ CẢ BÀI POST ĐỀ THI. CẢM ƠN!
  Nơi đâu có người đợi, nơi đó có người về...
 11. 05-06-2012, 11:22 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 05-06-2012, 11:22 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #11

  Default Đề thi cuối kỳ môn Tâm lý học quản lý

  ĐỀ THI HẾT MÔN TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
  BUỔI CHIỀU: KS11 - 120p ĐỀ ĐÓNG

  Câu 1: Anh (chị) hiểu như thế nào về năng lực tổ chức của người lãnh đạo? Hãy phân tích những đặc điểm chung và đặc điểm riêng của người lãnh đạo?

  Câu 2: Giao tiếp là gì? Hãy phân tích bản chất của giao tiếp. Từ đó rút ra được kết luận gì trong cuộc sống.

  --------Vui lòng không comment topic đề thi, các bài viết không phải là đề thi sẽ bị xóa----------
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN

Tags:

None