X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Câu hỏi Lịch sử văn minh thế giới

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 26-04-2012, 11:56 PM
  Đã viết: 3,047 bài thảo luận
  timkiemxanhluc is offline
  8494 lượt xem
  #1

  Hoi Câu hỏi Lịch sử văn minh thế giới

  MỘT SỐ CÂU HỎI MÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
  (Dùng cho các lớp chính quy)
  Hà Nội, tháng 04 năm 2012
  Giảng viên: Th.s Nguyễn Thu Hằng

  1. Sự phát triển của văn minh Ai Cập cổ đại? Tại sao tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại không phát triển thành tôn giáo lớn?
  2. “Tất cả đều sợ thời gian nhưng thời gian sợ kim tự tháp”, vì sao?
  3. Tìm ra những yếu tố chứng tỏ Ấn Độ có nền văn hóa phát triển?
  4. Tại sao nói Ấn Độ là một trong những văn minh lớn của nhân loại?
  5. Vì sao nói: “Cái gì không thấy được trong Mahabharata thì cũng không thể nào thấy được ở Ấn Độ” (Ngạn ngữ cổ Ấn Độ).
  6. Bức tranh tôn giáo ở Ấn Độ.
  7. Phật Thích ca đã từng nói: “…Cũng như nước đại dương chỉ có một vị mặn, học thuyết của ta chỉ có một vị là cứu vớt…”. Hãy chứng minh luận điểm trên.
  8. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với Việt Nam?
  9. Điều kiện hình thành, kể tên những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại. Nhận xét về nền văn minh đó.
  10. Nêu các thành tựu nổi bật của văn minh Trung Hoa và ý nghĩa của nó tới sự phát triển của nhân loại? (giấy, thuốc súng, la bàn...)
  11. Ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc đối với văn hóa Việt Nam?
  12. Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á và những thành tựu cơ bản của nền văn minh đó. Việt Nam đã có những đóng góp gì trong nền văn minh khu vực.
  13. “Người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục, những người bị chinh phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ đi chinh phục mình.” (Nhà thơ La Mã Hôratiut). Vì sao?
  14. Tại sao nói: “Khoa học đã có từ lâu nhưng đến Hy Lạp Rô-ma khoa học mới thực sự trở thành khoa học”?
  15. Vai trò của văn minh La Mã đối với lịch sử văn minh thế giới?
  16. So sánh cơ sở hình thành các nền văn minh cổ đại Phương Đông và Phương Tây.
  17. Khi nói về các tác phẩm văn học nghệ thuật của thời đại văn hóa Phục Hưng, Protogorat – một nhà nhân văn chủ nghĩa thời đó đã viết: “ Con người là gương mẫu và kích thước đo lường vạn vật..” Hãy chứng minh câu nói trên?
  18. Phân tích tính chất, ý nghĩa và hệ quả của phong trào văn hóa phục hưng?
  19. Phát kiến địa lý đã mở ra một trang sử mới trong tiến trình lịch sử loài người. Vì sao?
  20. Sự ra đời của máy hơi nước là một cuộc cách mạng trong lịch sử sản xuất của loài người. Vì sao?
  21. Trình bày những hiểu biết của anh chị về “Kinh tế tri thức”, cho ví dụ minh họa.
  22. Hãy phân tích ảnh hưởng của thành tựu khoa học công nghệ thế giới nửa sau thế kỷ XX đến quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.
  có tốt thì tốt cho chót
 2. Danh sách những người thích bài viết này

  MaiquangMinh
   đã thích

 3. 09-05-2016, 11:17 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-05-2016, 11:17 AM
  Bài viết: 7
  smile_ml424 is offline
  #2

  Default Câu hỏi Lịch sử văn minh thế giới

  cho em xem câu 13
 4. 09-05-2016, 11:28 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-05-2016, 11:28 AM
  Bài viết: 1
  MaiquangMinh is offline
  #3

  Default Câu hỏi Lịch sử văn minh thế giới

  Hay quá đi, cảm ơn bạn nhé !

Tags:

None