Mình đang viết báo cáo thực tập tốt nghiệp về lĩnh vực xuất khẩu thủy sản,nhưng mình không biết chọn tên đề tài là gì,và cách viết như thế nào,bạn nào có file đề tài nào thì cho mình xin để tham khảo nha, thanks. Bạn nào có lòng tốt thì gửi mail cho mình nha: yen_yen243@yahoo.com