các bạn có câu hỏi và đáp án môn tin học đại cương cho mjnh xin với ! càng nhanh càng tốt các bạn nhé