X


Kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 14-12-2010, 11:09 AM
  Đã viết: 158 bài thảo luận
  Anh Sáu Hà is offline
  13146 lượt xem
  #1

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Theo Luật viên chức được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 thì viên chức có thể chuyển thành công chức.
  Cụ thể tại Điểm a, khoản 1, Điều 58 quy định: " Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 5 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển".
  Như vậy việc chuyển viên chức thành công chức phải thông qua thi tuyển hoặc phải có điều kiện công tác 5 năm trở lên đây là rào cản của viện chuyển viên chức thành công chức.
 2. 10-03-2011, 10:24 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-03-2011, 10:24 PM
  Bài viết: 1
  tran_ha_chaudoc is offline
  #2

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Em hiện nay là giáo viên công tác được 3 năm tính đến ngày bổ nhiệm nghạch 1/09/2008 có quyết định của sở nội vụ là nghạch viên chức (15.113) hợp đồng vô thời hạn, nay em muốn chuyển qua Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy thì có cần phải thi công chức không vậy. Trường em thì đồng ý cho đi và ủy ban cũng đồng ý nhận. Nếu được thì làm phải làm gì? Giải thích cho em hiểu rõ được không? Xin cám ơn
 3. 10-03-2011, 11:26 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 10-03-2011, 11:26 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #3

  Post Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  @ tran_ha_chaudoc:

  Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12
  Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức
  1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
  2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
  3. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức.

  Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức số 24/2010/NĐ-CP
  Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
  1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:
  a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
  2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này hoặc kết quả xét tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này.
  Điều 19. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
  1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:
  a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;
  b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;
  c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
  2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.
  3. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức khi tiếp nhận các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ đối với cơ quan nhà nước hoặc Ban Tổ chức Trung ương đối với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 10-03-2011 lúc 11:32 PM
  có tốt thì tốt cho chót
 4. 12-09-2012, 08:44 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-09-2012, 08:44 AM
  Bài viết: 3
  SocPro is offline
  #4

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Mình cũng đang vướng vào trường hợp này:

  Mình công tác tại đơn vị từ năm 2006 và làm việc bên khối Hành chính sự nghiệp. Đến năm 2011 thì mình là viên chức.
  Nay mình có ý định chuyển sang khối quản lý nhà nước (vẫn trực thuộc đơn vị đó).
  Các bạn có thể cho mình biết mình đã đủ điều kiện để chuyển chưa và thủ tục như thế nào.

  Cảm ơn các bạn.
 5. 12-09-2012, 09:27 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 12-09-2012, 09:27 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #5

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Trích Nguyên văn bởi SocPro View Post
  Mình công tác tại đơn vị từ năm 2006 và làm việc bên khối Hành chính sự nghiệp. Đến năm 2011 thì mình là viên chức. Nay mình có ý định chuyển sang khối quản lý nhà nước (vẫn trực thuộc đơn vị đó). Các bạn có thể cho mình biết mình đã đủ điều kiện để chuyển chưa và thủ tục như thế nào.
  anh/chị đọc Điều 58 Luật Viên chức năm 2010, quy định:
  Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức
  1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:
  a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;
  b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;
  c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;
  đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;
  e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.
  2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
  có tốt thì tốt cho chót
 6. 12-09-2012, 09:55 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-09-2012, 09:55 AM
  Bài viết: 3
  SocPro is offline
  #6

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Trích Nguyên văn bởi timkiemxanhluc View Post
  1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:
  a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;
  b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;
  c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;
  đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;
  e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.
  2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
  Mình vẫn chưa hiểu là viên chức liên tục trong 5 năm hay là chỉ cần công tác ở đó trên 5 năm và hiện tại là viên chức. Tại vì mình mới là viên chức từ năm 2011.

  Bạn có thể nói rõ điểm này được không
 7. 12-09-2012, 10:22 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 12-09-2012, 10:22 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #7

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Trích Nguyên văn bởi SocPro View Post
  Mình vẫn chưa hiểu là viên chức liên tục trong 5 năm hay là chỉ cần công tác ở đó trên 5 năm và hiện tại là viên chức. Tại vì mình mới là viên chức từ năm 2011.
  yêu cầu của Luật là viên chức làm việc từ đủ 5 năm trở lên, cách hiểu công tác từ đủ 5 năm trở lên là không đúng, như vậy anh/chị muốn trở thành công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (cụ thể Điều 37 LCBCC 2008; Điều 5, Điều 9 Nghị định số 24/2010 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2010) quy định ở trên).
  có tốt thì tốt cho chót
 8. 12-09-2012, 10:30 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-09-2012, 10:30 AM
  Bài viết: 3
  SocPro is offline
  #8

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Cảm ơn bạn nhé !
 9. 01-04-2014, 08:07 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-04-2014, 08:07 AM
  Bài viết: 1
  tuquyen is offline
  #9

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  Trích Nguyên văn bởi timkiemxanhluc View Post
  yêu cầu của Luật là viên chức làm việc từ đủ 5 năm trở lên, cách hiểu công tác từ đủ 5 năm trở lên là không đúng, như vậy anh/chị muốn trở thành công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (cụ thể Điều 37 LCBCC 2008; Điều 5, Điều 9 Nghị định số 24/2010 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2010) quy định ở trên).
  5 năm như vậy có tính thời gian tập sự không ạ?
 10. 25-06-2014, 10:19 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-06-2014, 10:19 PM
  Bài viết: 4
  nino24com123 is offline
  #10

  Default Điều kiện chuyển Viên chức thành Công chức

  up cho các bac mua may bán đắt ^-^

Tags:

None