hôm nay mình đi học mà giảng viên cho cái đề bài tập về nhà là: lập 1 danh mục hồ sơ của 1 cơ quan tổ chức ( tùy chọn). Mình mới học nên chưa rõ về phần này lắm và cách trình bày thế nào nữa? với lai lấy thông tin ở đâu mà làm nè?
vậy các ace nếu biết thì có thể giúp mình nha!

ace có thể pm vào khocvo_le91@yahoo.com nha
--------------------
Bổ sung bài viết...
--------------------
mọi người chỉ gấp dùm mình nha tại vì tuần sau nộp bài rồi