các anh chị ơi! có ai biết thuế, phí và lệ phí giống và khác nhau thế nào ko

và vì sao nói thuế là nguồn thu cơ bản, lâu dài của ngân sách quốc gia..?