X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 11-11-2010, 09:51 PM
  Đã viết: 12 bài thảo luận
  VN1992 is offline
  59096 lượt xem
  #1

  Default Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

  Bạn nào biết trả lời giúp mình câu hỏi nỳ!
  Phân biệt Quy phạm pháp luật với Các loại quy phạm xã hội khác! Cám ơn trước nhé!
 2. 11-11-2010, 10:03 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-11-2010, 10:03 PM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #2

  Default Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

  Mình sẽ đưa ra các tiêu chí làm cơ sở để bạn so sánh, chứ không nêu được toàn thể bài viết ra, vì trả lời dài lắm. Câu hỏi này nên kẻ dòng rất dễ phân biệt. Các tiêu chí so sánh đó là: Khái niệm, đặc điểm, phạm vi, nội dung, mục đích, đối tượng điều chỉnh, phương thức hoạt động, Hình thức biểu hiện, cuối cùng là lấy thêm ví dụ cho cụ thể!
  Ai có bổ sung gì thêm giúp mình thì bổ sung nha!
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 3. 11-11-2010, 10:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-11-2010, 10:05 PM
  Bài viết: 12
  VN1992 is offline
  #3

  Default Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

  Cám ơn bạn nhiều nha! Mình sẽ cố gắng thử so sánh như bạn nêu ra xem sao!
 4. 12-11-2010, 09:53 AM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 12-11-2010, 09:53 AM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #4

  Default Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

  hix dien đàn không có .VnArial đành bấm tay vậy.
  Quy phạm pháp luật (QPPL)

  -QPPL là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung cho mọi người ,do NN ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của giai cấp thống trị được NN bảo đảm thực hiện dùng điều chỉnh các quan hệ XH theo định hướng của NN.
  -Đặc điểm
  + QPPL do NN ban hành hoặc thừa nhận.
  + QPPL được NN bảo đảm thực hiện.
  + QPPL mang tính bắt buộc chung.
  + Nôi dung của mỗi QPPL đều thể hiện 2 mặt : cho phép và bắt buộc.
  + Cơ cấu gồm 3 phần : giả định,quy định và chế tài.
  + QPPL mang tính giai cấp.

  Quy phạm xã hội ( QPHX)

  -QPXH là quy tắc xử sự chung của con người dùng điều chỉnh mối quan hệ giữa người với người trong XH. Các QPXH bao gồm :đạo đức,chính trị,tập quán tôn giáo,...
  -Đặc điểm:
  + QPXH tự hính thành tron quá trình hoạt động XH.
  + Các quy phạm XH được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp,cơ chế chứ không được bảo đảm từ NN.
  + QPXH không mang tính bắt buộc chung.
  + QPXH không xác định cơ cấu do tự hình thành trong các mối quan hệ Xh.
  + QPXH mang tính XH.

  chúc bạn thành công nhé,!  Chỉnh sửa: alias_apa, 12-11-2010 lúc 10:11 AM
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 5. 28-04-2012, 03:14 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-04-2012, 03:14 AM
  Bài viết: 10
  hoangkt3 is offline
  #5

  Default Phân biệt quy phạm pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

  ai giup m cau nay vs
  nêu MQH quy phạm pháp luật và các quy phạm xã hội và các quy phạm xã hội khác, ý nghĩa thực tiễn của MQH này.........
  ai bít up lên nhanh giùm m nha
  thaks kiu các bạn

Tags:

None