Mình hỏi về phụ cấp độc hại một chút nhé
Mình đang làm tại phòng Dữ liệu và lưu trữ của Trung tâm Công Nghệ thông tài nguyên và môi trường và đã vào biên chế nhà nước, mình trực tiếp làm các việc như là: phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Trung tâm do phòng rộng nên mình không trực tiếp làm trong kho mà đem qua một phòng khác để làm, vậy mình có được hưởng phụ cấp độc hại 0.2 như quy định không ( theo văn bản nào). Do Lãnh đạo ở Trung tâm mình nói rằng phải ngồi trực tiếp ở trong kho thi mới được hưởng chứ đem qua phòng bên là không được?. Như vậy có đúng với quy định của nhà nước không? Cảm ơn các bạn nhiều.