X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

15 câu hỏi ôn thi môn LLNN&PL cao học

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 27-05-2011, 12:31 AM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  5154 lượt xem
  #1

  Default 15 câu hỏi ôn thi môn LLNN&PL cao học

  CÂU HỎI ÔN TẬP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
  Của cô TS. LÊ THIÊN HƯƠNG


  1/ Nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất.

  2/ Liên quan đến nhà nước pháp quyền. Tại sao phải xây dựng, những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta.

  3/Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước và công dân và đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa các quan hệ này.

  4/ Phân tích mối quan hệ giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nước ta hiện nay.

  5/ Chứng minh ở nước ta quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa nguyên tắc này

  6/ Trình bày khái quát các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền. Phân biệt nhà nước pháp quyền với nhà nước cực quyền trong lịch sử tổ chức quyền lực nhà nước.

  7/ Việc tổ chức quyền lực nhà nước được thể hiện như thế nào trong hiến pháp việt nam hiện hành.

  8/ Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết nhà nước pháp quyền và việc vận dụng lý thuyết này vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

  9/ Phân tích các hình thức kiểm soát quyền lực hành pháp được thể hiện trong Hiến pháp 92.

  10/ Phân tích nhận xét mối quan hệ giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay.

  11/ Phân tích làm rõ vai trò của chính phủ trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền bằng những vd minh họa

  12/ Trình bày tính nhân dân và tính thống nhất có phân công phối hợp giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta

  13/ Khái quát về kiểm soát quyền lực nhà nước và phân tích việc kiểm soát đối với quyền hành pháp.

  14/ Phân tích vai trò của Quốc hội trong quá trình xd nhà nước pháp quyền, các giải pháp để nâng cao vai trò của quốc hội

  PHÁP LUẬT

  1/ Phân tích những thuận lợi và khó khăn của quá trình adpl trong nền kinh tế thị trường bằng các vd cụ thể

  2/ PT, CM để làm rõ mqh giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu này.

  3/ PT, CM mqh giữa pháp luật với dân chủ

  4/ Phân biệt hành vi hợp pháp và vi phạm pl. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật. Cho ví dụ và phân tích ví dụ đó

  5/ Phân tích sự tác động của đạo đức, phong tục tạp quán đến hiệu lực hiệu quả adpl trong qlnn. Cho vd minh họa

  6/ Phân tích mqh giữa ý thức pl với dân chủ để nâng cao ý thức pl trong hd qlnn cần thực hiện những giai pháp nào.

  7/ Tại sao nhà nước phải quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pl; Phân tích mqh giữa pháp luật với công cụ kế hoạch chính sách

  8/ Nội dung qlnn bằng pháp luật đối với nền kt

  9/ Ý nghĩa pp luận của việc nghiên cứu mqh giữa pl với nhà nước và kinh tế trong thực tiễn xây dựng tổ chức thực hiện pl của nước ta hiện nay.

  10/ Tại sao phải tăng cường pháp chế, các biện pháp để tăng cường pháp chế. Phân tích mqh giữa pháp chế với dân chú. Phân tích vai trò của bộ máy hành chính nn trong việc tăng cường pháp chế.

  11/ Phân tích vai trò của pl đv hoạt động quản lý hành chính nn. Các biện pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  12/ Tại sao quản lý xã hội bằng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  13/ Phân tích mqh giữa pháp luật và kinh tế thông qua thực tiễn pháp luật VN hiện nay. Phân tích sự tác động của nền kinh tế thị trường đối với việc thực hiện pl.

  14/Vai trò pháp chế xhcn đối với quá trình xây dựng chế độ XHCN

  15/ Phân tích mqh giữa vi phạm pl với trách nhiệm pháp lý. Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước.
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 13-06-2011, 01:16 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-06-2011, 01:16 AM
  Bài viết: 3
  quynhtrang207 is offline
  #2

  Default 15 câu hỏi ôn thi môn LLNN&PL cao học

  Nếu có câu trả lời luôn thì hay quá!
 3. 30-07-2011, 11:07 AM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 30-07-2011, 11:07 AM
  Bài viết: 1,154
  dungdng is offline
  #3

  Default 15 câu hỏi ôn thi môn LLNN&PL cao học

  Link trả lời 19 câu môn llnn&pl


  Tải về tại đây: on tap LL chung ve NN va PL.doc
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 4. 16-04-2014, 08:55 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-04-2014, 08:55 AM
  Bài viết: 1
  phamthanhqui is offline
  #4

  Default 15 câu hỏi ôn thi môn LLNN&PL cao học

  cám ơn nhiều nhé. tài liệu rất hay và bổ ích

Tags:

None