Mình sưu tầm giáo trình môn Hệ thống thông tin trong quản lý và post lên để các bạn tham khảo.
Thân!

TẢI TẠI ĐÂY--> 08_ebook_vcu_www_ebookvcu_tk_giao_trinh_he_thong_thong_tin_quan_ly_0322.pdf