Xã hội hoá giáo dục đi đôi với quá trình thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó 3 yếu tố cơ bản bản bao gồm: Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, thiết chế giáo dục đóng vai trò chủ đạo.

Nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục tiêu xuyên suốt, là tiêu chí đánh giámặt bằng tri thức chung, là phản ánh đầy đủ và trung thực hiện thực xã hội. Chỉ khi nào giáo dục làm tốt hơn, gắn kết tốt hơn 3 yếu tố: Thiết chế giáo dục, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thì nền giáo dục mới thực sự phát triển.

Nền giáo dục tỉnh ta do có điểm xuất phát thấp, do đặc điểm của địa hình, điều kiện tự nhiên, các yếu tố kinh tế tác động đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác giáo dục và các chính sách nhằm nâng cao, xoá dần mặt bằng khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền, lãnh thổ. Tuy nhiên, một điều khẳng định, dù là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, nhưng tỉnh ta đã và đang làm tốt hơn công tác giáo dục và ổn định giáo dục. Các chính sách nhằm thu hút các thầy, cô giáo từ mọi vùng miền về với mảnh đất Cao nguyên được thực hiện có bài bản. Sở Giáo dục&Đào tạo giao chỉ tiêu cho các Phòng giáo dục các huyện, thị thực hiện đúng chủ trương của Bộ Giáo dục, UBND tỉnh trong việc thu hút nhân tài phục vụ giáo dục. Theo đó, các chính sách về tiền lương, phụ cấp giáo dục, luân chuyển cán bộ giáo dục được thực hiện tốt đã thực sự mang lại “làn gió mới” trong xã hội hoá giáo dục. Tuy vẫn còn đó ngổn ngang những thách thức nhưng mục tiêu phải phát triển kinh tế song song với quá trình phát triểnnền giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 609 trường học, với 189,432 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi 5 tuổi đến trường đạt 98,79%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2009 -2010 đạt 95,82 đối với hệ THPT và đạt 97,27% đối với hệ bổ túc THPT. Những chỉ số giáo dục nêu trên, mặc dù không thể so sánh với mặt bằng chung giáo dục của các tỉnh phát triển, nhưng cơ bản đã thể hiện được quyết tâm năng cao chất lượng giáo dục của ngành Giáo dục. Hàng năm, tỉnh ta nhận được nhiều nguồn vốn cơ bản từ T.Ư về đầu tư các lĩnh vực cơ bản, trong đó có giáo dục. Các nguồn vốn này được tỉnh ta thực hiện lồng ghép, thực hiện đan xen, mang lại hiệu quả thiết thực. Do điều kiện địa hình phức tạp, vấn đề xây dựng và củng cố cơ sở vật chất phục vụ giáo dục vẫn còn nhiều gian nan, thách thức. Mỗi huyện, xã, thôn đều thực hiện cơ chế xây dựng nền tảng giáo dục cơ bản, dù vẫn còn nhiều bất cập... nhưng đó là cả một quá trình phấn đấu vì tương lai giáo dục. Hiện nay, 100% các thôn, bản đều thực hiện các mô hình điểm trường, hơn 80% các xã đều xây dựng được hệ thống giáo dục cơ bản, chuẩn. Hàng năm, công tác chuẩn bị cho trước và sau năm học mới luôn được kiện toàn và thực hiện khá tốt, từ công tác tập huấn giáo dục cho giáo viên hè, chính sách hợp đồng, biên chế giáo dục được phổ biến rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các phương tiện phục vụ giáo dục được các phòng giáo dục huyện, thị bổ sung kịp thời đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Song song đó, Sở Giáo dục & Đào tạo cũng áp dụng yếu tố khoa học vào công tác giảng dạy như dạy các bộ môn thực hành trên máy chiếu, các mô hình thực hành về sinh học, vật lý, hoá học... cơ bản trang bi đầy đủ cho hệ thống các trường có chất lượng Quốc gia về giáo dục. Các trường duy trì công tác kiểm tra sỹ số học sinh, báo cáo chi tiết về chất lượng phổ cập giáo dục về UBND các cấp.

Với yêu cầu “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành GD-ĐT đã đề ra giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trên tinh thần “Giữ vững kỷ cương, tăng cường quản lý, duy trì sỹ số, nâng cao chất lượng”, tiếp tục thực hiện phương châm “Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”, cụ thể là: Đảm bảo giữ vững sự ổn định về mạng lưới trường lớp, quy mô học sinh các ngành học, cấp học, đồng thời tăng cường phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học đạt chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị trường học trong toàn tỉnh. Kiên quyết chống tiêu cực và bệnh thành tích. Tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý giáo dục và giáo viên (năng lực quản lý, kỹ năng sư phạm). Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, phấn đấu thực hiện cho được 3 yêu cầu “Đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở” cho học sinh.

Trên lý thuyết thì việc thực hiện đẩy đủ các mục tiêu giáo dục sẽ hình thành tốt nhân cách đối tượng giáo dục. Nhưng việc thực hiện như thế nào, đào tạo cán bộ giáo dục ra sao, áp dụng khoa học vào công tác giảng dạy liệu có phù hợp với từng loại hình giáo dục hay không? đó chính là vấn đề phải cân nhắc của không riêng ngành Giáo dục. Năm học mới cũng sắp bắt đầu, hy vọngrằng sự chuẩn bị đầy đủ các nhân tố phục vụ giáo dục sẽ thực sự là một giải pháp tối ưu, mang tính đột phá trong vấn đề xã hội hoá giáo dục.

Theo Báo Hà Giang điện tử