Hướng dẫn quản lý công tác hoà giải

Chỉ đạo biên soạn:
- TS. Uông Chu Lưu
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
tổ chức biên soạn:
- Nguyễn Tất Viễn
Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp
- Nguyễn Huy Ngát
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp
- Phạm Thị Hoà
Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư ph
- Lê Thành Long
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp
- Phạm Thị Lan Anh
Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp
- Đặng Hoàng Oanh
Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp
- Nguyễn Minh Phương
Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp

Tham gia biên soạn:
- Trần Huy Liệu
Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp
- Lê Thị Ngân Giang
Phó trưởng Ban Luật pháp - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam
- Bùi Thị Thanh Hằng
Trưởng Bộ môn Luật dân sự, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Nguyễn Ngọc Thanh
Giám đốc Trung tâm công tác lý luận - Uỷ ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đào Thị ái Thi
Phó trưởng Khoa Khoa học hành chính - Học viện Hành chính
Quốc gia
- Trần Quang Huy
Trưởng Bộ môn Luật đất đai - Trường Đại học Luật Hà Nội
- Nguyễn Bá Yên
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp
- Lê Thu Hương
Biên tập viên chính - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
- Trần Thị Hồng Liên
Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp


Lời giới thiệu
Để góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp thực hiện
quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên toàn
quốc, trên cơ sở kết quả điều tra, nghiên cứu đánh giá năng lực cán
bộ tư pháp cấp tỉnh về quản lý, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở đã
được tiến hành từ năm 2005, trong khuôn khổ Dự án VIE/02/015
“Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam
đến năm 2010” do Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc
(UNDP), Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Chính phủ Thuỵ
Điển (Sida), Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế của Chính phủ
Đan Mạch (DANIDA), Chính phủ Na Uy và Chính phủ Ai Len tài
trợ, Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng Bộ tài liệu tập huấn thống
nhất về Công tác hòa giải ở cơ sở dành cho cán bộ tư pháp và các
hòa giải viên.
Cuốn sách Công tác hòa giải ở cơ sở, gồm hai tập sau:
Tập 1 - Hướng dẫn quản lý công tác hòa giải, giới thiệu
nghiệp vụ quản lý công tác hòa giải, hướng dẫn cán bộ tư pháp địa
phương về phương pháp tập huấn, bồi dưỡng để tập huấn cho các hòa
giải viên.
Tập 2 - Cẩm nang bồi dưỡng cho hòa giải viên, cung cấp
cho các hòa giải viên, cán bộ tư pháp các kiến thức pháp luật cần
thiết trong hòa giải, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải, phổ biến kinh
nghiệm hòa giải.
Bộ tài liệu tập huấn được biên soạn dưới hình thức hướng dẫn
cụ thể, dễ hiểu, thuận tiện với người sử dụng.
Tham gia biên soạn Bộ tài liệu là các chuyên gia có kinh nghiệm
trong công tác hòa giải ở cơ sở và các lĩnh vực pháp luật có liên quan.
Hy vọng rằng, Bộ tài liệu này sẽ là tài liệu nghiệp vụ cần thiết
để các cán bộ tư pháp và hòa giải viên cơ sở tham khảo trong quá
trình thực hiện công tác hòa giải.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ tích cực của các nhà
tài trợ, sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự tham gia
nhiệt tình của các chuyên gia luật pháp, của nhiều cán bộ, công
chức ngành tư pháp, các hòa giải viên ở cơ sở trong quá trình biên
soạn Bộ tài liệu và mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp
của các độc giả để hoàn thiện Bộ tài liệu này.
Thay mặt Dự án VIE/02/015 “Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát
triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010”, Nhà xuất bản
Tư pháp xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tập 1 “Hướng dẫn
quản lý công tác hoà giải”.
Hà Nội, tháng 6 năm 2007
Nhà xuất bản Tư pháp