Quảng Trị - Mùa Hè 1972 - Trận Thư Hùng Nam - Bắc
4 DVDR ISO Gốc + 4 DVDRip by namdatviet
Download

*Note: Tất cả Film tài liệu sẽ được cập nhật ở đây:
Code:: 
http://www.fileserve.com/list/MQUPxv5
1. DVD 1:
1.1. DVDrip
Code:: 
http://www.megaupload.com/?d=VOQW1E24
or
http://www.fileserve.com/file/CrFs7ax
1.2. DVD ISO
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/bXbgxyk/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/6Yk2ghe/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/Fj42rP3/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/uqPkbSm/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/b8KYJKv/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/XrMPcpJ/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/NjsyZVu/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/T68ZxuP/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/WHSfE5p/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/Y6AaMQE/Quang_Tri_1972_DVD1_Dai_Lo_Kinh_Hoang.part10.rar

or
http://www.megaupload.com/?d=8PG9YBEK
http://www.megaupload.com/?d=8GHORTGJ
http://www.megaupload.com/?d=BT4GU374
http://www.megaupload.com/?d=EFEQS45O
http://www.megaupload.com/?d=AF8CVDYK
http://www.megaupload.com/?d=LTH72RMX
http://www.megaupload.com/?d=3LUB54CI
http://www.megaupload.com/?d=JS983T1C
http://www.megaupload.com/?d=PRRJWYCM
http://www.megaupload.com/?d=P02PCT71
2. DVD 2:
2.1. DVDrip
Code:: 
http://www.megaupload.com/?d=SI3MDNAC
or
http://www.fileserve.com/file/79ahuAE/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac_DVDRip_namdatviet.avi
2.2. DVD ISO
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/FKrbYSW/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/NUh3rzr/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/JNHSV6B/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/nynmQVs/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/5D6SDQS/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/Y85uQ2m/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/8vpw9Mu/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/dFvWH83/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/wvSprgX/Quang_Tri_1972_DVD2_Tran_Thu_Hung_Nam-Bac.part09.rar

or
http://www.megaupload.com/?d=NJSLLRSJ
http://www.megaupload.com/?d=J12K3UHN
http://www.megaupload.com/?d=UC812P7P
http://www.megaupload.com/?d=3IFX1KH1
http://www.megaupload.com/?d=UTIUDGYF
http://www.megaupload.com/?d=COYXY74T
http://www.megaupload.com/?d=RTBVFJEH
http://www.megaupload.com/?d=1TJK5X9I
http://www.megaupload.com/?d=H51OHK2N
3. DVD 3:
3.1. DVDrip
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/jSaPzPB/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.avi
3.2. DVD ISO
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/QBy72V5/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/E28ThVu/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/nzPYBZP/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/mvfKVDD/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/C7pqb7z/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/9hA2QnX/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/ZVjzcU8/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/ZxNqscx/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/abkPsrN/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/rNDztUh/Quang_Tri_1972_DVD3_Vi_Tong_Tu_Lenh.part10.rar
4. DVD 4:
4.1. DVDrip
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/cNdcPEu/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua_DVDRip_namdatviet.avi
4.2. DVD ISO
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/5AWJ78h/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/GwAzM2Q/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/2DG6m9g/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/f5vM7We/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/BNdaanA/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/hb5zz9D/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/quEnqCt/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/wCVTcV4/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/GFHSq6g/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/w2nHWYS/Quang_Tri_1972_DVD4_Nguoi_Linh_Nam_Xua.part10.rar
* More to download will be updated here:
Code:: 
http://fileserve.com/list/MQUPxv5
or
http://fileserve.com/list/m7sScjY
5. Label, Cover (photos taken by me, for those who want to edit and print photos)
Code:: 
http://www.fileserve.com/file/bFVSRKE/Quang_Tri_1972_DVD_Label.zip
* Phần mềm để ghi đĩa DVD tốt nhất (rất gọn nhẹ, thậm ổn định, ít bị hư đĩa hơn các phầm mềm mềm tính phí nổi tiếng khác) mà tôi đã sử dụng trong hơn 3 năm nay là ImgBurn.
Code:: 
http://www.imgburn.com/
* Hướng dẫn:
(1) Download các file .rar
(2) Dùng WinRar extract để có được file .iso (có khi .img, etc.)
(3) Dùng ImgBurn để ghi ra đĩa DVD

* Nếu có gì chưa rõ, đừng quên có Google!

* Note: MU
Trong 2 ngày chật vật với upload và remote sang MU, tôi đã chịu thua. Vừa chậm và mất links, phải làm check và làm thủ công từng link! Đến DVD 3 và 4 thì MU báo lỗi 'fetching error'. Vì vậy, tôi đã upload nguyên 1 file lớn 700MB và 500MB. Với Internet DSL hoặc Cable thì cũng không mất bao nhiêu thời gian download.

Enjoy!