X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 30-05-2011, 12:49 PM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  3794 lượt xem
  #1

  Default Đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

  Đạo đức công vụ trong cơ quan HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Ngày nay, cùng với xu thế hội nhập, hợp tác và phát triển, bên cạnh việc đổi mới về chương trình CCHC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành cần phát huy tính dân chủ, công khai và có sự tham gia, giám sát của nhân dân, khu vực tư nhân và quá trình thực thi nhiệm vụ.
  Ngoài những chủ trương đó, các tiêu chuẩn, chuẩn mực về đạo đức cũng không kém phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây là vấn đề luôn được quan tâm, xem xét và nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.
  Để tạo tiền đề về nền tảng đạo đức trong cơ quan nhà nước thì tiêu chí đạo đức cần đưa vào khuôn khổ pháp lý, các quy định để làm cơ sở xác định những tiêu chuẩn và nguyên tắc bắt buộc về hành vi của mỗi cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) khi thừa hành nhiệm vụ. Những quy định này phải cụ thể hóa các giá trị cơ bản trong cơ quan hành chính và có hướng dẫn về các biện pháp chế tài. Qua đó, góp phần nâng cao phẩm chất, giá trị đạo đức của đội ngũ CBCCVC. Đồng thời tiến hành xây dựng quy chế đạo đức công vụ và mẫu giá trị mới cho công chức, bao gồm sự tôn trọng quyền con người, đề cao vai trò của sự chuyên cần, tinh thần kỷ luật, tính trung thực, trách nhiệm, phát huy cao độ ý thức tự giác và sự công bằng.
  Đây là điều kiện cần thiết để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực tại cơ quan, đơn vị và bao gồm việc khen thưởng, đánh giá hiệu qua làm việc của mỗi CBCC; hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong quá trình quản lý.
  Các tiêu chí về giá trị đạo đức cần tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, vai trò về chuẩn mực của những giá trị nhân văn là nhân tố không thể thiếu trong nềnhành chính hiện đại, dân chủ. Khi những giá trị này thấm nhuần trong xã hội, công luận là một áp lực tốt để công chức tự trau dồi đạo đức, tiếp thu những tinh hoa, đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn để làm nền tảng cho quá trình nhận thức và tư duy về một phong cách, thái độ trong việc thực thi nhiệm vụ đế ngày càng hoàn thiện hơn, giải quyết công việc bảo đảm kỷ cương, thể hiện các giá trị nhân văn và xứng đáng là công bộc thật sự của nhân dân.
  Để có cơ sở cho việc xây dựng và tạo lập những tiêu chí về giá trị đạo đức cần phải dựa trên những đặc điểm và phương pháp sau:
  Đặc điểm chung: có phẩm chất đạo đức để làm việc đúng đắn; trung thực và có tinh thần trách nhiệm; công khai; không phân biệt; hoạt động nhằm vào kết quả.
  Đặc điểm riêng:
  Đạo đức cá nhân: phải có nguyên tắc và phẩm chất đạo đức tốt; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và không vụ lợi cá nhân; có thái độ cư xử đúng mực và phải luôn hoàn thiện; lấy hiệu quả công việc làm niềm vui, lẽ sống và là động cơ để phấn đấu.
  Đạo đức với cơ quan: phải trung thực, công bằng và không thiên vị; thực hiện nhiệm vụ bằng hết khả năng với tinh thần tận tụy, nhiệt tình, phải luôn đúng giờ và tận dụng tối đa thời gian cho công việc; bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm tài sản công.
  Mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên và cấp dưới: hợp tác giúp đỡ và tư vấn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; quan tâm thường xuyên với tư cách, động cơ và lợi ích của cấp dưới; xây dựng làm việc theo đội, nhóm với tinh thần tương trợ lẫn nhau khi thi hành nhiệm vụ; có thái độ lich sự, nhã nhặn và có mối quan hệ tốt với mọi người; tham gia góp ý đồng nghiệp một cách chân tình, thẳng thắn và trong sáng.
  Đạo đức với công chúng và với xã hội: phục vụ nhân dân với thái độ lịch sự và công bằng; đáng tin cậy; giải quyết công việc đúng qui định, không vụ lợi cac nhân.
  Phương pháp hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn đạo đức công vụ:
  1. Thành công đạo đức công vụ nên bắt đầu bằng phần lời tựa giới thiệu về lý do xây dựng bản tiêu chuẩn.
  2. Tiêu chuẩn đạo đức công vụ xây dựng theo phương thức sau đây:
  - Các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước cần xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho riêng mình. Sau khi hoàn thành tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức liên quan.
  - Bản qui định về tiêu chuẩn đạo đức cô đọng, chính xác và cụ thể; viết bằng những thuật ngữ mang tính hành vi.
  - Qui chế về khen thưởng và kỷ luật.
  Đến nay, những giá trị về đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước chỉ mới dừng lại ở qui phạm mang tính thủ tục hoặc ở những tập quán tiến bộ được xã hôi thừa nhận, không mang tính bắt buộc chung, chưa thực sự trở thành căn cứ pháp lý để qui định cụ thể về hành vi của mỗi CBCC trong khi thi hành nhiệm vụ. Mặc dù đây là vấn đề hết sức nhạy cảm nhưng gắn liền với cuộc sống hàng ngày nếu những thiết chế về đạo đức được hệ thống hoá thành các qui định bắt buộc thì mọi hoạt động sẽ được công khai, minh bạch và trở thành động lực cho quá trình xây dựng và phát triển xã hội ngày càng hoàn thiện hơn./.

  Hanhchinh.com.vn hân hạnh chia sẻ tài liệu này
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 07-03-2016, 04:57 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 07-03-2016, 04:57 PM
  Bài viết: 191
  Việt Hoàng Văn is offline
  #2

  Default Đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

  Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tags:

None