X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Hình thức và phương pháp HĐ hành chính Nhà nước!

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 18-11-2011, 09:42 AM
  Đã viết: 2 bài thảo luận
  quancan9x is offline
  6052 lượt xem
  #1

  Cool Hình thức và phương pháp HĐ hành chính Nhà nước!

  Mình có 1 câu hỏi rất "xương" mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bạn SV HVHC.
  Câu hỏi đó là: " phân tích mối quan hệ qua lại giữa hình thức tổ chức hoạt động HCNN và phương pháp hoạt động HCNN. Liên hệ vận dụng các PP HĐHCNN trong việc thực hiện nhiệm vụ trong 1 cơ quan cụ thể"
  Mình là SV năm 2 HV Qlý GD!
 2. 10-03-2012, 11:27 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-03-2012, 11:27 AM
  Bài viết: 1
  ngoisaobang_h91 is offline
  #2

  Default Hình thức và phương pháp HĐ hành chính Nhà nước!

  Trích Nguyên văn bởi quancan9x View Post
  Mình có 1 câu hỏi rất "xương" mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các bạn SV HVHC.
  Câu hỏi đó là: " phân tích mối quan hệ qua lại giữa hình thức tổ chức hoạt động HCNN và phương pháp hoạt động HCNN. Liên hệ vận dụng các PP HĐHCNN trong việc thực hiện nhiệm vụ trong 1 cơ quan cụ thể"
  Mình là SV năm 2 HV Qlý GD!
  theo mình thì, thông qua 2 khái niệm về phương pháp quản lý và hình thức quản lý ta có thể nói hình thức quản lý là sự biểu hiện trực tiếp của phương pháp quản lý. phương pháp thể hiện nội dung, hình thức là sự thể hiện ra bên ngoài của phương pháp đó. thông qua hình thức để biết phương pháp đang sử dụng.
  đó là theo cacxh nghĩ của mình. có gì sai mọi người sửa nha. thanks!
 3. 10-03-2012, 08:16 PM
  Chuyên viên chính
  Bắt đầu vào 10-03-2012, 08:16 PM
  Bài viết: 527
  nguyenvanquang is offline
  #3

  Default Hình thức và phương pháp HĐ hành chính Nhà nước!

  1. Hình thức hoạt động HCNN là sự biển hiện ra bên ngoài các hoạt động của chủ thể hành chính nhà nước trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ thẩm quyền quản lý nhà nước.
  2.Phương pháp hoạt động của HCNN là những phương thức, cách thức, biện pháp mà chủ thể hành chính nhà nước sử dụng để tác động lên đối tượng hành chính nhà nước nhằm đạt được những mục tiêu đã xác định.
  3. giữa Phương pháp và Hình thức có mối quan hệ biện chứng với nhau thực chất là MQH giữa Nội dung và hình thức.
  Hình thức HCNN là biểu hiện bên ngoài của Phương pháp, 1 phương pháp có thể chứa đựng nhiều hình thức thể hiện, khi nhận thức các biểu hiên bên ngoài ta có thể biét đó là phương pháp quản lý nào.
  VD : Cách tác động vào nhận thức của con người nhằm nâng cao tính tự giác giúp con người nhân thức được đâu là đúng hay sai. Đó là biểu hiện của phương pháp giáo dục thuyết phục
  Hiện tại chưa có chữ ký

 4. 10-03-2012, 09:52 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-03-2012, 09:52 PM
  Bài viết: 2
  Phạm Linh is offline
  #4

  Default Hình thức và phương pháp HĐ hành chính Nhà nước!

  em mới học năm 1 thôi nên chắc không trả lời được câu hỏi này!

Tags:

None