X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Một số vấn đề nghiên cứu môn Triết – cao học HCC

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 20-03-2012, 09:15 AM
  Đã viết: 13 bài thảo luận
  baochimai is offline
  2410 lượt xem
  #1

  Red face Một số vấn đề nghiên cứu môn Triết – cao học HCC

  Mình gửi một số bài tập môn triết cao học, các bạn tham khảo nhé!

  Vấn đề 1: Phân tích và vận dụng hệ thống nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật trong nhận thức và hoạt động thực tiễn hiện nay?

  Vấn đề 2: Vì sao sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?

  Vấn đề 3: Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội, phân tích cơ sở khoa học của con đường và mô hình CNXH ỏ Việt Nam hiện nay?

  Vấn đề 4: Vấn đề bản chất con người và chiến lược về con người của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?
 2. 13-09-2012, 10:08 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-09-2012, 10:08 AM
  Bài viết: 1
  sangvn is offline
  #2

  Default Một số vấn đề nghiên cứu môn Triết – cao học HCC

  Cảm ơn bạn !
  mình cũng đang nghiên cứu các vấn đề có liên quan !
  bạn có thể gửi cho mình nội dung các tài liệu trên được không ?
  cảm ơn nhiều !

Tags:

None