X


Kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-01-2012, 07:00 PM
  Đã viết: 180 bài thảo luận
  kimbang91 is offline
  12403 lượt xem
  #1

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Đề thi ngày 4/12/2012 - KS10
  Buổi sáng
  120 phút
  Đề mở

  Câu 1: Trình bày các biện pháp đảm bào thực hiện quyền khiếu nại của công dân. Cho vd minh họa.
  Câu 2: Phân biệt thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.
  Câu 3: Trình bày các quy định của pháp luật về thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại. Nêu ý nghĩa của việc quy định thời hiệu, thời hạn. Cho ví dụ minh họa.
 2. 10-05-2012, 12:24 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 10-05-2012, 12:24 PM
  Bài viết: 221
  thaibinhduong is offline
  #2

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Câu hỏi ôn tập Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.

  1. phân biệt 3 hoạt động sau: hoạt động giám sát, hoạt động tanh tra và hoạt động kiểm tra.
  2. phân biệt hoạt động thanh tra và kiểm tra.
  3. phân biệt hoạt động thanh tra và giám sát.
  4. phân tích và làm sáng tỏ mục đích của thanh tra đối với hoạt động hành chính nhà nước.
  5. phân tích nội dung, ý nghĩa của các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thanh tra. liên hệ thực tế.
  6. phân tích vai trò của thanh tra trong quản lý nhà nươc? VD?
  7. phan tích khái niệm và đặc điểm thnh tra.
  8. trình bầy các hình thức thanh tra.
  9. trình bầy các khái niệm và phương pháp tiến hành thanh tra.
  10. công cụ thanh tra là gì? hãy phân tích các loại công cụ thanh tra điển hình.
  11. theo anh chị tại sao pải cần có haotj động thanh tra trong quản lý hành chính nhà nước.
  12. phân biệt hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành>
  13. trình bầy tổ chức và hoạt đọng của thanh tra chính phủ.
  14-----------------------------------thanh tra bộ.
  15. thanh tra sở.
  16. trình bầy tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra cấp huyện theo pháp luật hiện hành.
  17. trình bầy tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra cấp tỉnh theo pháp luật hiện hành.
  18. phân biệt thanh tra nhà nước và cơ quan được giao thực hiện chức năng thah tra chuyên ngành.
  19. phân tích đặc điểm của cơ quan được giao thực hiện chức năng thnah tra chuyên ngành.
  20. tổ chúc và hoạt đọng của các cơ quan thực hiện chức ngang thanh tra ở nước ta hiện nay có những ưu điểm và hạn chế gì?
  21. trình bầy tổ chưc và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã phường thị trấn
  22. phân biệt thah tra nhân dân và thanh tra nhà nước.
  23. trình bầy tổ chức và hoạt động của ban thnah tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.
  24. khái niệm và tiêu chuẩn của thanh tra viên.
  25. so sánh tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính với thanh tra viên cao cấp.
  26. đạo đức thnah tra viên( khái niệm, đặc điểm, vai trò, tiêu chuẩn đạo dức).
  27. các giai đoạn tiến hành 1 cuộc thanh tra là gì?
  28. thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính? nội dung?
  29. các hình thức công khai kết luận thnah tra?
  30. thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành? nỘI DUNG?
  31. việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiên hành một cuộc thnah tra là gì?
  32. theo quy định của pháp luật việc công bố quyết định thnah tra được thực hiện như thế nào?
  33. thình bầy giai đoạn tổ chưc thực hiện thnah tra trong quy trình hoạt động thnah tra.
  34. trình bầy thời hạn một cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Nêu ý nghĩa của việc quy định thời gian thanh tra?
  35. nêu những công việc pải thực hiện khi kết thúc thanh tra là gì?
  36. trình bầy về công tác sau thanh tra?
  37. việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra được quy định ntn?
  38. mục đích đánh giá kết quả của đoàn thanh tra
  39. yêu cầu đánh giá kêt quả thanh tra??
  40. tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động thanh tra?
  41. các giải pháp cơ bản nhăm nâng cao kết quả thanh tra?
  42. trình bầy khái niệm và đặc điểm của khiếu nại hành chính?
  43. nêu và phân tích các đối tượng của khiếu nại hành chính?
  44. theo pháp luật hiện hành những người có thẩm quyền giải quyết KNHC được quy định như thế nào?
  45. thẩm quyền khiếu nại lần đầu được đối với quyết định hành chính, hah vi hành chính được quy định như thế nào? VD?
  46. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trong cơ quan hc được quy định ntn? vd

  còn nữa khoảng 70 câu tớ chỉ nêu vài câu thôi..cậu mượn lớp khác mà poto..đánh ntn lâu lắm..

  24.
  TRƯỜNG SA HOÀNG SA MÃI MÃI LÀ CỦA VIỆT NAM
  vì tổ quốc sãn sàng hiến dâng cả máu của mình
 3. 01-07-2012, 11:35 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-07-2012, 11:35 AM
  Bài viết: 48
  mamolin is offline
  #3

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Đề thi cuối kì môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính
  Lớp QLNN về kinh tế KH11
  Ngày 25/6/2012
  Thời gian 120 phút

  ĐỀ MỞ

  Câu 1 : Nếu vai trò của các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thanh tra.Phân tích nội dung,nêu ý nghĩa của các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thanh tra.Liên hệ thực tiễn.

  Câu 2 : Vẽ sơ đồ hệ thống cơ quan thanh tra theo pháp luật hiện hành.
  Anh(chị) có nhận xét gì về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra.

  Câu 3 : Phân biệt khiếu nại hành chính và khiếu kiện hành chính.Cho ví dụ minh họa.
  Liệu có ai tin vào một cầu vồng chỉ có 6 màu sắc?
 4. 01-07-2012, 01:17 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 01-07-2012, 01:17 PM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #4

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  ĐỀ THI HẾT MÔN THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH NĂM 2012 (Đề mở)
  LỚP KH11-NS - 120 PHÚT


  Câu 1. (4đ). Phân tích các ưu điểm và hạn chế trong tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra theo quy định của Pháp luật ở nước ta hiện nay. Các giải pháp khắc phục hạn chế.

  Câu 2. (3đ) Khẳng định sau đúng hay sai, tại sao?
  a. Hoạt động Thanh tra luôn mang tính quyền lực Nhà nước
  b. Các cơ quan Thanh tra có trách nhiệm thụ lý các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan HCNN cùng cấp.
  c. Mọi cán bộ, công chức đều có quyền khởi kiện đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

  Câu 3. (3đ) Trình bày những thuận lợi và khó khăn của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại. Cho ví dụ minh họa.
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 5. 28-01-2013, 02:57 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-01-2013, 02:57 PM
  Bài viết: 32
  TanDat_KS11KT is offline
  #5

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  ĐỀ THI MÔN THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
  KS11 - KINH TẾ
  NGÀY: 25/01/2013 THỜI GIAN: 120P
  ĐỀ MỞ


  Câu 1: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra nhân dân với thanh tra nhà nước.
  Câu 2: Nêu những khó khăn của cơ quan thanh tra nhà nước trong hoạt động thanh tra. Nêu những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn đó.
  Câu 3: Trình bày những đặc điểm trong hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính.
 6. 28-12-2013, 01:09 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-12-2013, 01:09 PM
  Bài viết: 23
  Chien Public is offline
  #6

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Đề thi lớp KH12QLC3 ngày 25/12/2013
  Thi vấn đáp
  đề sơ 27
  1, phân biệt khiếu nại HC và khiếu nại TP
  2, Các hoạt động khi kết thúc hoạt động thanh tra
 7. 03-01-2014, 08:04 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-01-2014, 08:04 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #7

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Đề thi ngày 3/1/2014 - KS12-QLC2 VÀ KS12-QLC1
  Buổi sáng - Thời gian 120 phút
  Đề mở

  Câu 1: Phân tích sự khác biệt giữa Thanh tra nhà nước và Thanh tra nhân dân. Cho ví dụ minh họa
  Câu 2: Nêu những thuận lợi, khó khăn của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại. Cho ví dụ minh họa
  Câu 3: Anh chị hãy so sánh hoạt dộng giải quyết khiếu nại hành chính với hoạt động xét xử của Tòa án Hành chính
  Chỉnh sửa: quangks12e-hvhc, 03-01-2014 lúc 08:10 PM
 8. 03-01-2014, 08:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-01-2014, 08:05 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #8

  Default Đề thi môn Thanh tra và Giải quyết khiếu nại hành chính

  Đề thi ngày 3/1/2014 - KS12-TCNS2 VÀ KS12-TCNS1

  Buổi chiều - Thời gian 120 phút
  Đề mở


  Câu 1: Phân tích sự khác biệt giữa Thanh tra nhà nước và Thanh tra nhân dân
  Câu 2: Phân tích khái niệm thanh tra. Trên cơ sở đó phân biệt thanh tra với kiểm tra, giám sát, kiểm sát, kiểm toán ?
  Câu 3: Anh chị hãy nhận xét về những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành
  Chỉnh sửa: quangks12e-hvhc, 03-01-2014 lúc 08:11 PM

Tags:

None