X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 16

Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-12-2011, 08:12 PM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  19331 lượt xem
  #1

  Red face Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  THÔNG BÁO
  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2012


  Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Học viện Hành chính thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2012 như sau:

  1. Các chuyên ngành tuyển sinh

  1.1. Chuyên ngành Quản lý hành chính công Mã số: 60 34 82;
  1.2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60 34 20.

  2. Hình thức, thời gian đào tạo
  2.1. Hình thức đào tạo: tập trung và không tập trung;
  2.2. Thời gian đào tạo: hình thức tập trung: 2 năm; hình thức không tập trung: 3 năm.

  3. Điều kiện dự thi

  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

  3.1. Về văn bằng:
  a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, cụ thể:
  - Người dự thi chuyên ngành Quản lý hành chính công phải có bằng đại học ngành Hành chính học;
  - Người dự thi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng phải có bằng đại học ngành Tài chính- Ngân hàng;
  b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức (chương trình chuyển đổi) tại Học viện Hành chính trước khi đăng ký dự thi;

  3.2. Về thâm niên công tác chuyên môn:
  Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, nếu có chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện Hành chính cấp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 1 năm thâm niên công tác chuyên môn trở lên kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi;
  3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập;
  3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Hành chính.

  4. Đối tượng và chính sách ­ưu tiên

  4.1. Đối tượng:
  a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;
  b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;
  c) Con liệt sĩ;
  d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
  đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
  e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
  4.2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.
  4.3. Chính sách ưu tiên:
  a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
  b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

  5. Nội dung và hình thức tuyển sinh

  Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ở mỗi chuyên ngành của Học viện Hành chính đều phải tham dự kỳ thi tuyển sinh gồm 3 môn thi sau:
  5.1. Chuyên ngành Quản lý hành chính công, các môn thi tuyển gồm:
  - Môn cơ bản: Triết học;
  - Môn cơ sở: Lý luận hành chính nhà nước;
  - Ngoại ngữ (môn điều kiện): tiếng Anh, trình độ B;
  5.2. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, các môn thi tuyển gồm:
  - Môn cơ bản: Kinh tế chính trị;
  - Môn cơ sở: Toán kinh tế;
  - Ngoại ngữ (môn điều kiện): tiếng Anh, trình độ B.
  (Không xem xét miễn thi tuyển sinh; miễn thi môn Ngoại ngữ cho mọi trường hợp).
  6. Hồ sơ tuyển sinh
  6.1. Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Hành chính phải nộp Hồ sơ tuyển sinh có đầy đủ các danh mục sau:
  - Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
  - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ:
  + Bằng tốt nghiệp đại học (đối với người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi);
  + Bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện Hành chính cấp (đối với người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác); Riêng đối với người đăng ký dự thi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng phải nộp bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp để Học viện Hành chính xác định chuyên ngành gần.
  - Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;
  - Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
  - Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự về thâm niên công tác chuyên môn hoặc bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng/ bổ nhiệm/ hợp đồng lao động để xác nhận về thâm niên công tác chuyên môn (theo quy định tại điểm 3.2).
  - 06 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên thí sinh ở mặt sau ảnh;
  - 03 phong bì ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của thí sinh (theo mẫu).
  6.2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 12/12/2011 đến ngày 29/02/2012 (Hồ sơ theo mẫu do Học viện Hành chính phát hành).
  6.3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
  - Tại Hà Nội: Phòng 233, Nhà A, Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính- Số 77, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa- Hà Nội; Điện thoại liên hệ: (04) 38.359.351;
  - Tại TP. Hồ Chí Minh: Tổ chuyên quản Sau đại học, cơ sở Học viện Hành chính- Số 10, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại liên hệ: (08) 38.623.148;
  - Tại TP. Huế: Cơ sở Học viện Hành chính- Số 201, Đường Phan Bội Châu, Thành phố Huế, Điện thoại liên hệ: (054).38.295.554;
  - Tại Tây Nguyên: Khoa Đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây nguyên- Số 597, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại liên hệ: (0500).3.865.804.
  7. Lệ phí thi tuyển sinh
  7.1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ;
  7.2. Lệ phí thi tuyển sinh: 600.000 đồng/thí sinh;
  (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).
  Thông tin chi tiết về thời gian thi tuyển sinh và hướng dẫn ôn thi (môn Triết học; Lý luận hành chính nhà nước; Kinh tế chính trị; Toán kinh tế; Tiếng Anh) sẽ được niêm yết trên các bảng tin và cập nhật trên website Học viện Hành chính: http//www.napa.vn; http//www.napa.gov.vn.

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
  - Học viện Chính trị- Hành chính QGHCM (để b/c);
  - Các Bộ, Ban, ngành TW (Vụ TCCB);
  - Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; các Sở, ban,
  ngành, trường chính trị các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các Học viện, trường cao đẳng, đại học;
  - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty;
  - GĐ Học viện, các Phó GĐ Học viện;
  - Các đơn vị thuộc Học viện;
  - Lưu VT, SĐH.
  (Đã ký)
  PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH
  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  THONG BAO TUYEN SINH DOT 1 NAM 2012.doc
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 28-12-2011, 10:12 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 10:12 AM
  Bài viết: 10
  tankha02 is offline
  #2

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Các anh ơi, cho em xin mẫu đăng ký tuyển sinh cao học đợt 1/2012, gồm có mẫu:
  - Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;
  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;
  Nếu có anh post lên giúp với. Thank./.
  Chỉnh sửa: tankha02, 28-12-2011 lúc 10:12 AM Lý do: lỗi chính tả
 3. 28-12-2011, 01:56 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 01:56 PM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #3

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Trích Nguyên văn bởi tankha02 View Post
  Các anh ơi, cho em xin mẫu đăng ký tuyển sinh cao học đợt 1/2012, gồm có mẫu:
  - Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;
  - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;
  Nếu có anh post lên giúp với. Thank./.
  Phải mua hồ sơ bên trường bạn nhé.Thân!
 4. 28-12-2011, 05:34 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 05:34 PM
  Bài viết: 15
  vutrung12489_bg is offline
  #4

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  sr các bạn nhưng cho mình hỏi chút, mình mới thi đỗ công chức không xin được quyết định cử đi học mà chỉ có đơn xin đi học và được thủ trưởng cơ quan đồng ý cho đi học thì có đuợc miễn giảm học phí không?
 5. 28-12-2011, 08:04 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 08:04 PM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #5

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Trích Nguyên văn bởi vutrung12489_bg View Post
  sr các bạn nhưng cho mình hỏi chút, mình mới thi đỗ công chức không xin được quyết định cử đi học mà chỉ có đơn xin đi học và được thủ trưởng cơ quan đồng ý cho đi học thì có đuợc miễn giảm học phí không?
  Dùng mẫu giấy xác nhận của trường bạn nha
 6. 04-01-2012, 09:42 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-01-2012, 09:42 PM
  Bài viết: 2
  Lisa is offline
  #6

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Năm nay vợ chồng mình đều muốn đi thi nhưng mình sợ cơ quan không cho vì sợ ảnh hưởng đến công tác. Cho mình hỏi nếu đăng ký học không tập trung vào thứ 6, T7 và CN thì mất 3 năm phải không? lệ phí ôn thi đầu vào là bao nhiêu?bắt buộc phải có giấy xác nhận của cơ quan mới được à? cám ơn trước nhé!
 7. 05-01-2012, 07:25 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 05-01-2012, 07:25 AM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #7

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Trích Nguyên văn bởi Lisa View Post
  Năm nay vợ chồng mình đều muốn đi thi nhưng mình sợ cơ quan không cho vì sợ ảnh hưởng đến công tác. Cho mình hỏi nếu đăng ký học không tập trung vào thứ 6, T7 và CN thì mất 3 năm phải không? lệ phí ôn thi đầu vào là bao nhiêu?bắt buộc phải có giấy xác nhận của cơ quan mới được à? cám ơn trước nhé!
  Trả lời bạn như sau:

  1. Thời gian là học tập trung có thể đăng ký học ngoài giờ thứ 5, 7, cn. Học từ 1.5 đến 2 năm
  2. Lệ phí ôn thi đầu vào là 3tr cho 3 môn
  3. Có giấy xác nhận của cơ quan sẽ được giảm học phí, k có thì đóng học phí cao hơn
 8. 03-02-2012, 12:11 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-02-2012, 12:11 AM
  Bài viết: 14
  maihang89gl is offline
  #8

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Dạ cho em hỏi: khi nào có lớp ôn thi cao học sau Tết ạh? Em vừa học xong lớp chuyển đồi tứ đầu đầu tháng 1/2012.
  Em muốn biệt để tham gia học ạh
  Em cảm ơn
 9. 05-02-2012, 05:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-02-2012, 05:08 PM
  Bài viết: 2
  Hoang1981 is offline
  #9

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Đã có lịch ôn thi rồi: thời gian từ 02/01 đến 11/3/2012
 10. 06-02-2012, 08:43 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-02-2012, 08:43 AM
  Bài viết: 8
  thoangoc_018 is offline
  #10

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Các anh chị ơi!!! Trường Học viện Hành chính là trực thuộc Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đúng không ạ? Nghe nói học thạc sĩ ở Học viện chính trị - hành chính sẽ được công nhận có bằng Cao cấp Lý luận chính trị luôn, có đúng ko ạ? Nếu học ở Học viện Hành chính thì có được công nhận trình độ Cao cấp trính trị không?
 11. 06-02-2012, 08:49 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 06-02-2012, 08:49 AM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #11

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Trích Nguyên văn bởi thoangoc_018 View Post
  Các anh chị ơi!!! Trường Học viện Hành chính là trực thuộc Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đúng không ạ? Nghe nói học thạc sĩ ở Học viện chính trị - hành chính sẽ được công nhận có bằng Cao cấp Lý luận chính trị luôn, có đúng ko ạ? Nếu học ở Học viện Hành chính thì có được công nhận trình độ Cao cấp trính trị không?
  tin đồn vẫn là tin đồn, chưa thấy có quy định về điều đó
 12. 08-02-2012, 09:11 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-02-2012, 09:11 PM
  Bài viết: 1
  dmh2002hn is offline
  #12

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Chào các bạn, mình có 1 số vấn đề muốn hỏi:
  - Học tập trung là học như thế nào? Có phải mỗi tháng học tập trung 1 tuần hay học liền tù tì như sinh viên đại học?
  - Học không tập trung thì hàng tuần học vào những ngày nào?
  - Dự kiến khi nào sẽ thi đợt 1/2012. Mình rất muốn biết cái này để tiện sắp xếp kế hoạch công việc.
  Cảm ơn các bạn!
 13. 08-02-2012, 09:28 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 08-02-2012, 09:28 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #13

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  - Học tập trung đã được Bộ giáo dục quy định một năm học 10 tháng và học giống như sinh viên đại học.
  - Học tập trung trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 6 hoặc ngoài giờ hành chính vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6.
  - Theo quy định của Bộ một năm sẽ tổ chức hai đợt thi cao học vào tháng 4 và tháng 9
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 14. 13-02-2012, 06:32 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-02-2012, 06:32 PM
  Bài viết: 7
  girlkute is offline
  #14

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  làm ơn cho em hỏi : em đã tốt nghiệp đại học văn hóa, muốn đăng ký học cao học HVHC thì đăng ký học chuyển đổi đối ở đâu ạ?
  em có thể đăng ký học cao học vào ngày t7,cn không ? hoặc nhà trường có mở lớp học nào để em có thể theo học thuận lợi nhất không vì em đang làm việc ở xa lắm. Bắc kan ạ!
 15. 21-03-2012, 12:21 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 21-03-2012, 12:21 AM
  Bài viết: 285
  anhtu_313 is offline
  #15

  Default Thông báo tuyển sinh cao học hành chính công đợt 1 năm 2012

  Trời ơi. nói thật là em muốn học cao học lắm. Nhưng em tốt nghiệp chỉ có Trung bình thôi. hơn nữa em lại không làm trong cơ quan nhà nước nào( chắc là sẽ làm tư nhân thôi ạ) giả sử em muốn học lên cao học có được không ạ.
  Cát bụi về với Cát bụi
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None