Thông báo số 49/TB-HVCT-HCQG ngày 07 tháng 3 năm 2012 về tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2012
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2012
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Cao học, Nghiên cứu sinh năm 2012 như sau:
I. Chuyên ngành đào tạo, hình thức và thời gian thi tuyển.
1. Chuyên ngành đào tạo: Chủ nghĩa DVBC&DVLS (CH, NCS); Kinh tế chính trị (CH, NCS); Quản lý kinh tế (CH, NCS); Kinh tế phát triển (CH, NCS); Chủ nghĩa XHKH (CH, NCS); Văn hóa học (CH, NCS); Xã hội học (CH, NCS); Lịch sử PTCS, CNQT&GPDT (CH, NCS); Lịch sử Đảng CSVN (CH, NCS); Xây dựng Đảng CSVN (CH, NCS); Chính trị học (CH, NCS); Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (CH, NCS) ; Mỹ học (NCS); Hồ Chí Minh học (CH); Tôn giáo học (CH).
2. Hình thức và thời gian thi tuyển
a) Hệ cao học
Thi tuyển 03 môn: Cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ (một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung) vào các ngày 26 , 27 và 28 /8/2012.
b) Hệ nghiên cứu sinh
Xét tuyển (cuối tháng tháng 8/2012)
II- Thời gian đào tạo
a) Hệ cao học
- Chính quy tập trung: 01 năm rưỡi;
- Chính quy không tập trung: 2 năm
b) Hệ nghiên cứu sinh
- Chính quy tập trung 3 năm.
III. Điều kiện dự tuyển
Là đảng viên Đảng CSVN, đang công tác (trong biên chế hoặc ký hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan của Đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và doanh nghiệp nhà nước.
1. Hệ cao học: Về văn bằng người dự thi phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:
a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
b. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có bằng đại học thứ 2 đúng ngành đăng ký dự thi.
d. Đối với chuyên ngành Tôn giáo học: Người dự thi có bằng đại học thuộc các ngành: Triết học, CNXHKH, Chính trị học, Lịch sử, Dân tộc học. Những người có bằng đại học khác phải qua lớp bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp chứng chỉ kèm theo).
e. Đối với chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Người dự thi có bằng đại học thuộc các chuyên ngành khoa học Mác-Lênin (Triết học, CNXHKH, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng CSVN, Xây dựng Đảng, Chính trị học). Đối với một số ngành khoa học xã hội khác (Văn học, Xã hội học, Luật học…) đã qua lớp bồi dưỡng 6 tháng về tư tưởng Hồ Chí Minh (nộp chứng chỉ kèm theo).
g. Đối với chuyên ngành Văn hoá học: Người dự thi có bằng đại học ngành Văn hoá; có bằng đại học chính quy ghi rõ các chuyên ngành lý luận nghệ thuật; có bằng chính quy các chuyên ngành Triết học, Lịch sử, Ngữ văn có thời gian công tác trong ngành văn hoá- thông tin từ 05 năm trở lên.
h. Thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.
i. Được cơ quan quản lý nhân sự quyết định cử đi dự tuyển
2. Hệ nghiên cứu sinh: ( chỉ tuyển thí sinh có bằng Thạc sĩ )
a) Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển (riêng đối với chuyên ngành Văn hóa học, xét tuyển cả những chuyên ngành gần gồm: Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Triết học, Lịch sử, Lý luận nghệ thuật, Ngôn ngữ học, Việt Nam học).
b) Có “bài luận” về dự định nghiên cứu.
c) Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh, học vị khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc có một thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh; phải có ít nhất một nhà khoa học có đủ điều kiện hướng dẫn, đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh.
d) Được cơ quan quản lý nhân sự quyết định cử đi dự tuyển.
e) Về ngoại ngữ:
- Có bằng đại học ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài; hoặc có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 3 năm (36 tháng) kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển sinh đào tạo tiến sĩ .
Trường hợp thí sinh dự tuyển không đáp ứng được yêu cầu ngoại ngữ như trên, sẽ phải dự thi viết môn ngoại ngữ trình độ C một trong bốn ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung.
IV. Đối tượng và chính sách ưu tiên (hệ cao học).
1- Đối tượng:
a) Người đang công tác liên tục được 02 năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Phải có Quyết định tiếp nhận hoặc biệt phái của cơ quan có thẩm quyền) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.
b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.
c) Con Liệt sĩ.
d) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng.
e) Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.
g) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
2- Chính sách ưu tiên:
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
V. Hồ sơ dự tuyển
1- Người dự thi tuyển phải nộp hồ sơ có đầy đủ danh mục các giấy tờ theo quy định được in ở túi hồ sơ, gồm có:
a. Đơn xin đăng ký dự thi (CH, NCS).
b. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học (CH, NCS), bảng điểm đại học (CH, NCS), bảng điểm thạc sĩ (NCS), bằng thạc sĩ (NCS).
c. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (CH, NCS).
d. Công văn hoặc quyết định cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ (CH, NCS).
e. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa (CH, NCS).
g. Bản sao có công chứng quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc tăng lương gần đây nhất hoặc hợp đồng lao động dài hạn (CH, NCS).
h. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (CH).
i. Ngoài các yêu cầu trên, đối với nghiên cứu sinh cần có :
+ 06 bản sao chụp các bài báo đăng trên tạp chí, bài đăng trong các kỷ yếu hội thảo quốc tế (gồm: trang bìa, trang mục lục và toàn bộ nội dung bài báo); đề tài khoa học đã được nghiệm thu (Biên bản nghiệm thu hoặc chứng nhận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền) (nếu có).
+ 06 bản “bài luận”.
+ 02 thư giới thiệu (mỗi thư phô tô thành 06 bản).
+ 02 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).
2- Phát hành và nhận hồ sơ: Hồ sơ dự thi tuyển sinh nghiên cứu sinh và cao học do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.
- Thời gian phát hành: từ ngày 08/ 3 / 2012 đến hết ngày 15/ 5/ 2012.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/ 5 / 2012 đến hết ngày 25/ 5/ 2012.
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia
Hồ Chí Minh, 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hồ sơ tuyển sinh và lệ phí đăng ký thi: 50.000đồng/hồ sơ.
Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh (Hồ sơ không hoàn trả sau khi nộp).
Hệ cao học thi 3 môn: Cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ (theo khung A2 châu Âu).


Môn thi

Chuyên ngành
Môn cơ bản Môn cơ sở Ngoại ngữ
Triết học Triết học Mác-Lênin Lịch sử triết học -
Chủ nghĩa XHKH Triết học Mác-Lênin Lý luận chủ nghĩa XHKH
Kinh tế chính trị -nt- Lịch sử các học thuyết kinh tế -
Lịch sử Đảng CSVN -nt- Lịch sử Việt Nam -
Lịch sử PTCS, CNQT &GPDT -nt- Lịch sử thế giới -
Xây dựng Đảng CSVN -nt- Lý luận chung về Đảng CS -
Chính trị học nt- Lịch sử tư tưởng chính trị -
Quản lý kinh tế Kinh tế học Khoa học quản lý -
Kinh tế phát triển Kinh tế học Kinh tế phát triển -
Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật Triết học Mác-Lênin Lý luận chung về NN vàPL -
Văn hoá học -nt- Lý luận văn hóa -
Hồ Chí Minh học -nt- Tư tưởng Hồ Chí Minh -
Xã hội học -nt- Xã hội học đại cương -
Tôn giáo học -nt- CN Mác-Lênin và chính sách của Đảng ta về Tôn giáo -
Nguồn: Vụ Quản lý đào tạo
Website: www.hcma.vn