X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tài liệu Ôn thi Cao học môn Hành chính công

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 23-11-2010, 05:53 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  6172 lượt xem
  #1

  Default Tài liệu Ôn thi Cao học môn Hành chính công

  TẬP HỢP 26 CÂU HỎI ÔN TẬP

  Câu 1:
  Làm rõ những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”
  Câu 2
  : Phân tích khái niệm hành chính công từ các góc độ tiếp cận cơ bản.
  Câu 3
  : Phân tích sự khác biệt giữa hành chính công và hành chính tư (có ví dục minh hoạ).
  Câu 4: Những đặc trưng cơ bản của Hành chính công. Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành chính công ở Việt Nam để làm rõ những đặc trưng trên.
  Câu 5. Nguyên tắc hoạt động của hành chính công được thể hiện trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam như thế nào?
  Câu 6: Hành chính công có mối tương quan với các ngành khoa học như thế nào? (Làm rõ tính khoa học liên ngành của hành chính công).
  Câu 7: So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công.
  Câu 8: Phân biệt các khái niệm về thể chế tư, thể chế Nhà nước, thể chế hành chính Nhà nước.
  Câu 9: Vai trò của Thể chế hành chính Nhà nước có trong hoạt động quản lý Nhà nước. Để thực hiện đúng đượcvai trò đó, có những vấn đề chính gì cần quan tâm hoàn thiện đối với thể chế hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay?
  Câu 10. Khi xây dựng thể chế HCNN cần phải tính đến những yếutố cơ bản nào? cho các ví dụ minh hoạ.
  Câu 11.Trình bày nội dung thể chế HCNN về kinh tế và về tài chính – tiền tệ.
  Câu 12. Quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục, y tế được dựa trên những cơ sở pháp lý nào?
  Câu 13. Chức năng hànhchính Nhà nước là gì? Phân loại chức năng HCNN.
  Câu 14: Phân tích các phương pháp thực hiện thẩm quyền hành chính Nhà nước. Liên hệ với thực tiễn quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay.
  Câu 15
  : Phân tích các chức năng để vận hành cơ quan hành chính Nhà nước có hiệu quả. Liên hệ với thực tế hoạt động ở một cơ quan.
  Câu 16: Anh (chị) hiểu thế nào về quản lý HCNN?


  Câu 17:
  Phân loại quyết định HCNN có ý nghĩa như thế nào trong công tác quản lý điều hành của CQHCNN? Hãy trình bày cách phân loại
  Câu 18:
  Để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả khi ban hành quyết định QLHCNN cần đáp ứng các yêu cầu gì? Liên hệ thực tiễn để làm rõ vấn đê trên
  Câu 19
  : Phân tích các bước của giai đoạn ban hành và tổ chức thực hiện quyết định trong quy trình ra quyết định theo mô hình hợp lý. Có những khó khăn gì cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay?
  Câu 20
  : Hãy phân tích các bước của giai đoạn kiểm tra và tổng kết, đánh giá thực hiện quyết định trong quy trình ra quyết định theo mô hình hợp lý. Liên hệ việc thực hiện giai đoạn này trong thực tiễn hiện nay?
  Câu 21
  : Kiểm soát đối với hành chính Nhà nước là gì? Sự cần thiết của kiểm soát đối với hành chính Nhà nước
  Câu 22
  : Quốc hội và HĐND thực hiện quyền kiểm soát đối với HCNN như thế nào?
  Câu 23:
  Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện quyền kiểm soát đối với hành chính Nhà nước như thế nào?
  Câu 24
  : Toà án nhân dân thực hiện quyền kiểm soát đối với hành chính Nhà nước như thế nào ?
  Câu 25.
  Bộ máy HCNN kiểm soát hoạt động của mình như thế nào?
  Câu 26
  . Vai trò của công dân trong việc thực hiện quyền kiểm soát đối với hành chính Nhà nước được thể hiện như thế nào? Hãy đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng khiếu kiện kéo dài hiện nay.

  Tải về:
  http://up.hanhchinh.com.vn/tailieucu...nguyen ban.doc
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 26-10-2011 lúc 02:13 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 10-12-2010, 09:58 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-12-2010, 09:58 AM
  Bài viết: 1
  pemillo is offline
  #2

  Default Tài liệu Ôn thi Cao học môn Hành chính công

  cho em biêt đáp án với