GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (Tài liệu của ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh) Gồm 8 chương

Chương 1: Quản trị hành chính văn phòng

Chương 2: Hành chính văn phòng- Một nghề chuyên nghiệp

Chương 3: Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trong nghiệp vụ văn phòng

Chương 4: Hoạch định, tổ chức và kiểm tra công việc hành chính văn phòng

Chương 5: Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo

Chương 6: Tiếp khách và giao tiếp qua điện thoại

Chương 7: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Chương 8: Công tác văn thư lưu chữ

TẢI VỀ TẠI ĐÂY: GiaotrinhQTVP