hi!
cho em hỏi mấy anh chị lại một lần nữa nha
những vật dụng cân thiết khi đi học quân sự gồm những gì?
thanks!