X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Quy định chung về vốn điều lệ

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 08-03-2012, 08:51 AM
  Đã viết: 12 bài thảo luận
  thuytien120490 is offline
  1830 lượt xem
  #1

  Default Quy định chung về vốn điều lệ

  Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên Công Ty TNHH Niềm Tin Việt khuyên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

  Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

  Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.

  Hiện nay chúng ta đều biết có một số điểm mâu thuẫn giữa Luật Doanh Nghiệp 2005 và Nghị định 102/2010/NĐ-CP về thời hạn góp vốn điều lệ của các cổ đông/thành viên. Công Ty TNHH Niềm Tin Việt xin nêu ra và cũng có một số lời khuyên dành cho các nhà đầu tư để tránh các rủi ro đáng tiếc.

  1/ Công Ty TNHH

  Mức vốn điều lệ do nhà đầu tư định mức. Luật cho phép các thành viên không cần phải góp đủ số vốn điều lệ tại thời điểm nộp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên mâu thuẫn của Luật ban hành nằm tại thời gian góp đủ vốn:

  Theo qui định của Luật Doanh nghiệp không hề có một giới hạn về mặt thời gian nào cho việc hoàn thành nghĩa vụ góp vốn điều lệ của các cổ đông/thành viên. Và giải pháp cho việc chấm dứt góp vốn giữ các thành viên của Luật Doanh nghiệp, theo khoản 3 Điều 39 là: “Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách:

  a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

  b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

  c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty”

  Còn theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP về thời hạn góp vốn điều lệ của các cổ đông/thành viên thì thời hạn để thành viên hoàn thành nghĩa vụ góp cho đủ vốn điều lệ trong giấy Đăng ký kinh doanh là 36 tháng kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  ð Công Ty TNHH Niềm Tin Việt khuyên các nhà đầu tư nên thực hiện theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP vì sẽ chấm dứt tình trạng nợ vốn không thời hạn của thành viên công ty TNHH.

  ð Nếu trong thời gian 36 tháng các thành viên không góp đủ vốn điều lệ, doanh nghiệp có thể đăng ký giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm, doanh nghiệp có thể đăng ký tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên cần chú ý loại hình Công Ty TNHH 1TV và Công Ty TNHH 2 TV.

  Công Ty TNHH 1TV (Điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005)

  1. Không được giảm vốn điều lệ.

  2. Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

  3. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

  Công Ty TNHH 2TV (Điều 60 Luật Doanh Nghiệp 2005)

  a) Tăng vốn điều lệ

  Theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

  ­ Tăng vốn góp của thành viên;

  ­ Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

  ­ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

  Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốn góp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thoả thuận khác.

  Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc tiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  b) Giảm vốn điều lệ:

  ­ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

  ­ Mua lại phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật này;

  ­ Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

  Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

  2/ Công Ty Cổ Phần

  Tiếp tục có sự mâu thuẫn, theo Luật Doanh Nghiệp 2005 vốn điều lệ của CTCP do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty. Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua hoặc không mua hết vốn điều lệ và chỉ cần góp 20% cổ phần phổ thông của mình tại thời điểm Đăng ký kinh doanh. 80% còn lại là cổ phần chào bán (phát hành) sẽ được dùng để huy động vốn thời hạn 03 năm. Đây là đặc trưng của công ty Cổ Phần trước giờ mà người ta còn hay gọi là công ty mở.

  Còn theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định các cổ đông phải góp đủ theo vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số cổ phần được quyền phát hành bao gồm số cổ phần đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

  Thời hạn góp vốn, tăng/giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần cũng có nhiều điểm phức tạp và chưa thống nhất, không thể đưa ra tất cả trường hợp và giải thích các thuật ngữ tại đây. Vì thế nếu bạn chọn loại hình công ty Cổ Phần, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cặn kẽ về vấn đề này và giúp doanh nghiệp chọn được con đường tốt nhất. (Hotline: 0939 790 886 – 0903 747 886 Mr Thắng).

  3/ Công Ty Hợp Danh và Doanh nghiệp Tư Nhân

  Công Ty Hợp Danh/Doanh nghiệp Tư Nhân được quyết định mức vốn điều lệ. Khi muốn tăng/giảm vốn điều lệ, chủ công ty hợp danh/doanh nghiệp tư nhân phải thông báo về việc thay đổi vốn với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh sẽ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Doanh nghiệp của bạn.

  v Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

  4/ Hồ sơ đăng ký tăng/giảm vốn điều lệ:

  ­ Thông báo thay đổi vốn điều lệ.

  ­ Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ.

  ­ Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ.

  ­ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty( nếu có tiếp nhận thành viên mới).

  ­ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

  ­ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty.

  ­ Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. 08-03-2012, 08:58 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-03-2012, 08:58 AM
  Bài viết: 1
  phuong618 is offline
  #2

  Default Quy định chung về vốn điều lệ

  Còn vốn điều lệ của Ngân hàng thì sao bạn?
 3. 13-03-2012, 08:17 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-03-2012, 08:17 AM
  Bài viết: 12
  thuytien120490 is offline
  #3

  Default Quy định chung về vốn điều lệ

  Vốn điều lệ phải nhiều hơn hoặc bằng vốn pháp định. Theo mình biết thì hiện tại vốn pháp định đối với kinh doanh ngân hàng là 5000 tỉ đồng