X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

 1. Administrator
  Bắt đầu vào 16-05-2008, 08:54 PM
  Đã viết: 165 bài thảo luận
  Nguyễn Lê is offline
  6903 lượt xem
  #1

  Default Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

  Điều 127 Luật tổ chức HDND và UBND năm 2003 quy định:
  "Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  1. Lãnh đạo công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên của Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân:
  ...
  2. Triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Uỷ ban nhân dân;
  3. Phê chuẩn kết quả bầu các thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên của Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo sự phân cấp quản lý;
  ..."
  Việc miễn nhiệm (được in nghiêng) này được áp dụng đối với những trường hợp nào? Các bạn giúp danvuoncaudo nhé. Cám ơn các bạn.
  Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước,
  Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau


  Liên hệ Nguyễn Lê:

  - Mail: danvuoncaudo@yahoo.com.vn- nguyenle@hanhchinh.com.vn
  - Di động: 0933.009.118

 2. 16-05-2008, 11:08 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 16-05-2008, 11:08 PM
  Bài viết: 60
  cnam_09 is offline
  #2

  Default Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

  Theo Em được biết thì miễn nhiệm được áp dụng trong các trường hợp như:

  Đến tuổi về hưu
  Nghỉ việc vì lý do sức khỏe
  Chuyển công tác khác.

  Tóm lại là thôi không đảm đương một chức vụ nào đó, nhưng không phải do vi phạm kỷ luật.
  Sao Em mãi đi về phía không anh
  Anh hỏi Em có gì nơi đó
  Có nổi đau và bao nổi nhớ
  Về đi Em về lại bên anh


 3. 17-05-2008, 02:36 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 17-05-2008, 02:36 PM
  Bài viết: 335
  phuongtocxu is offline
  #3

  Default Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

  Em cũng thấy như Năm đó anh Lực, nếu vi phạm kỷ luật mà miễn nhiệm thì không ổn, em nghĩ phải bãi nhiệm mới đúng chớ.
 4. 17-05-2008, 09:32 PM
  Administrator
  Bắt đầu vào 17-05-2008, 09:32 PM
  Bài viết: 165
  Nguyễn Lê is offline
  #4

  Default Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

  Anh cảm ơn 2 em và anh thông tin thêm thế này.

  Theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định, thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp trên trong việc miễn nhiệm có 2 loại:

  - Miễn nhiệm

  - Phê chuẩn việc miễn nhiệm: Hội đồng nhân dân cùng cấp Ủy ban nhân dân cấp dưới họp, biểu quyết và
  có Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân. Trường hợp này được áp dụng khi hết nhiệm kỳ, khi có đơn xin thôi giữ chức danh của cán bộ, công chức đang giữ chức danh đó.

  Về quyền Miễn nhiệm được đề cập trên thì anh chưa biết được áp dụng khi nào? Theo anh hiểu thì miễn nhiệm được áp dụng khi cán bộ, công chức đang giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND có đơn xin thôi giữ chức danh (lý do: đến tuổi hưu, không đủ sức khỏe, lý do cá nhân khác) tại thời điểm không có kỳ họp định kỳ của HĐND cùng cấp; hoặc vì yêu cầu công việc, thời gian gấp, cơ quan cấp trên muốn điều động cán bộ, công chức đang giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới để bố trí công tác khác nhưng HĐND không biểu quyết miễn nhiệm.

  Còn bãi nhiệm và xử lý kỷ luật thì để bàn sau nhé
  Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước,
  Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau


  Liên hệ Nguyễn Lê:

  - Mail: danvuoncaudo@yahoo.com.vn- nguyenle@hanhchinh.com.vn
  - Di động: 0933.009.118

 5. 20-05-2008, 08:30 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-05-2008, 08:30 AM
  Bài viết: 2
  thanphong is offline
  #5

  Default Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND cấp xã

  Mr Luc dung la ..dan Nội vụ. Van de nay toi day ket thuc,ko co gi phai tranh luan nua roi.

Tags:

None