X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 02-01-2010, 04:29 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  lethu_1711 is offline
  5317 lượt xem
  #1

  Default Mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ

  Có ai giúp mình chỉ ra mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ được không? Mình cần gấp lắm, giúp mình nhé.
 2. 02-01-2010, 08:25 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 02-01-2010, 08:25 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ

  Trên nguyên tắc, 2 loại các cơ quan này làm việc độc lập với nhau.

  Bộ và các cơ quan ngang Bộ là các cơ quan thuộc nhóm Hành pháp.

  Cơ quan tư pháp: Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cơ quan này chịu trách nhiệm khởi tố và xét xử theo pháp luật nhằm bảo vệ pháp luật
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 3. 20-02-2012, 03:06 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-02-2012, 03:06 PM
  Bài viết: 18
  vidangtaynguyen is offline
  #3

  Default Mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ

  ha, chuc mọt tuan may man nha..........................
 4. 21-02-2012, 02:19 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-02-2012, 02:19 PM
  Bài viết: 7
  blackcat121314 is offline
  #4

  Default Mối quan hệ giữa cơ quan tư pháp với Bộ và các cơ quan ngang Bộ

  Cụ thể hơn nữa đi bạn j j dấy ơi?????????????

Tags:

None