vào thời điểm 01/7/2006 dân số của việt nam là 84,2 triẹu người, số người có việc làm là 43,35 triệu người. tỷ lệ số người trong độ tuổi lao động không tham gia lực lượng lao động là 5% và tỷ lệ thất nghiệp là 4,8%. Yêu cầu: 1 tính số người thất nghiệp và số người không tham gia lực lượng lao động. 2. tính số người trong đọ tuổi lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. anh chị giúp em nha.Thanks!