X


Kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 16-12-2008, 05:11 PM
  Đã viết: 1,094 bài thảo luận
  Thái Hoàng Huy is offline
  32607 lượt xem
  #1

  Gift Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thii cuối kỳ môn KTVM - Năm 2008
  Buổi sáng - Thời gian: 150'


  1) Trình bày mục tiêu, điều kiện áp dụng và cơ chế tác động của chính sách tài khóa thắt chặt. Việc áp dụng chính sách tài khóa trên thực tiễn có thể gây ra những trở ngại nào? (5đ)

  2) GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế đóng bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián thu là 10% giá trị hàng hóa và dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại được đưa vào tính toán. (5đ)
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 08-11-2010 lúc 09:28 AM Lý do: Tiện sử dụng lâu dài
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 2. Danh sách những người thích bài viết này

  Hai_Yen_Trinh
   đã thích

 3. 26-05-2010, 06:05 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 26-05-2010, 06:05 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi môn Kinh tế vĩ mô - Năm 2010
  Buổi chiều - 120'

  Câu 1: Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Chính phủ. Phân tích ảnh hưởng của mỗi biện pháp tới các biến số kinh tế, giá cả, sản lượng, việc làm. (2đ)

  Câu 2: Hãy cho biết việc Ngân hàng trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở có ảnh hưởng thế nào đến thị trường tiền tệ và do đó làm thay đổi mức lãi suất, sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng. Vẽ đồ thị minh họa và giải thích cơ chế tác động? (4đ)

  Câu 3: Giả sử một nền kinh tế có hàng tiêu dùng C=0.8YD; Đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng; Chi tiêu Chính phủ là 300 (tỷ đồng); Hàm thuế ròng có dạng T=100 (tỷ đồng) + 0.2Y; Xuất khẩu 100 (tỷ đồng); Nhập khẩu chiếm 10% tổng sảng lượng thực tế.
  a) Tính mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đó trước và sau khi có ngoại thương.
  b)Vẽ đồ thị và cho biết cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt? Vì sao?
  c) Tại mức sản lượng cân bằng, cán cân ngân sách Chính phủ thặng dư hay thâm hụt?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 4. 04-06-2011, 01:32 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-06-2011, 01:32 AM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #3

  Hoa Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô KS10 - 2/6/2011
  Buổi sáng - 120'

  Câu 1: Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Chính phủ. Phân tích ảnh hưởng của mỗi biện pháp tới các biến số kinh tế vĩ mô. (2đ)

  Câu 2: Hãy cho biết việc Ngân hàng trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở có ảnh hưởng thế nào đến lãi suất, sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng. Vẽ đồ thị minh họa và giải thích cơ chế tác động? (4đ)

  Câu 3: Giả sử một nền kinh tế có hàm tiêu dùng C=0.8YD; Đầu tư dự kiến là 300 (tỷ đồng); Chi tiêu Chính phủ là 300 (tỷ đồng); Hàm thuế ròng có dạng T=100 (tỷ đồng) + 0.2Y; Xuất khẩu 100 (tỷ đồng); Nhập khẩu chiếm 10% tổng sảng lượng thực tế.
  a) Xây dựng hàm tổng cầu của nền kinh tế này.
  b) Xác định mức sản lượng cân bằng và vẽ đồ thị.
  c)Tại mức sản lượng cân bằng, cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt?
  d) Tại mức sản lượng cân bằng, cán cân ngân sách Chính phủ thặng dư hay thâm hụt?

  P/s: đề này giống hệt năm 2010, chắc mấy bác nhà ta làm biếng ra đề đây
 5. 09-06-2011, 01:26 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-06-2011, 01:26 PM
  Bài viết: 4
  lequangtung_nâp is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi hết môn Kinh Tế Vĩ Mô
  các lớp KS10A,B,E
  Câu 1 (2đ):
  GDP và GDP/người có phản ánh đúng mức sống của người dân một nước hay không? vì sao?
  Câu 2 (4 đ):
  Cho một nền kinh tế đóng,nếu muốn gia tăng sản lượng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư thì theo bạn,chính phủ cần áp dụng những chính sách kinh tế vĩ mô nào? Vẽ đồ thị minh họa?
  Câu 3 (4 đ):
  Xét một nền kinh tế với các thông số sau:
  C= 10 + 0,8YD
  I= 5 tỷ đồng
  G= 40 tỷ đồng
  T= 0,2Y
  EX= 5 tỷ đồng
  IM= 0,14Y
  a)Xây dựng hàm tổng cầu của nền kinh tế này?
  b)Xác định mức sản lượng cân bằng?
  c) Nếu bây giờ CP tăng chi tiêu mua hàng hóa thêm 20 tỷ nữa thì sản lượng cân bằng là bao nhiêu?
  d)Minh họa trên đồ thị?
  GOOD LUCK TO YOU!!1
 6. 16-12-2011, 04:04 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-12-2011, 04:04 PM
  Bài viết: 32
  TanDat_KS11KT is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô KS11 ngày 16/12/2011

  Buổi sáng:

  C1: Chính sách tài khóa thu hẹp là gì? Trình bày các công cụ và trường hợp áp dụng của chính sách tài khóa thu hẹp. Minh họa cơ chế tác độngcủa chính sách này trên đồ thị

  C2: khi CP ra quyết ddingj tăng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ trong nawmthif có ảnh hưởng thế nào tới mức giá sản lượng việc làm của nền kte trong thời gian ngắn hạn – dài hạn
  Hãy dùng mô hình tổng cung tổng cầu để phân tích

  C3: cho 1 nền kte đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý, song mức đầu tư quá cao tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và lạm phát cao. Theo anh chị có thể dùng kết hợp các chính sách kte vĩ mô nào để ổn định kte
  Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình ISLM.

  Buổi chiều:

  C1: Trình bày định nghĩa và công thức tính lạm phát. Phân tích những tác hại của lạm phát đối với nên kinh tế và liên hệ thực tiễn của VN. (2d)

  C2: Cho nền kinh tế đóng, Chính phủ phải kiềm hãm nền kinh tế quá nóng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư tư nhân. Vậy CP phải sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô nào. Minh họa bằng đồ thị IS LM.

  C3: Cho nền kinh tế đóng, tỷ lệ lượng tiền ở trong dân chúng là 20%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng thương mại là 10%, lượng tiền ở ngoài là 800 tỷ đồng.
  a) Tính lượng tiền cơ sở.
  b) Nếu CP cung tiền ra ngoài là 50000 tỷ đồng thì Ngân hàng TW phải mua bao nhiêu trái phiếu của CP.

  Chúc các bạn may mắn!!!
 7. 10-05-2012, 09:09 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-05-2012, 09:09 AM
  Bài viết: 26
  thanhdolar is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô KS11 ngày 16/12/2011

  Buổi sáng:

  C1: Chính sách tài khóa thu hẹp là gì? Trình bày các công cụ và trường hợp áp dụng của chính sách tài khóa thu hẹp. Minh họa cơ chế tác độngcủa chính sách này trên đồ thị

  C2: khi CP ra quyết ddingj tăng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ trong nawmthif có ảnh hưởng thế nào tới mức giá sản lượng việc làm của nền kte trong thời gian ngắn hạn – dài hạn
  Hãy dùng mô hình tổng cung tổng cầu để phân tích

  C3: cho 1 nền kte đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý, song mức đầu tư quá cao tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và lạm phát cao. Theo anh chị có thể dùng kết hợp các chính sách kte vĩ mô nào để ổn định kte
  Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình ISLM.

  Buổi chiều:

  C1: Trình bày định nghĩa và công thức tính lạm phát. Phân tích những tác hại của lạm phát đối với nên kinh tế và liên hệ thực tiễn của VN. (2d)

  C2: Cho nền kinh tế đóng, Chính phủ phải kiềm hãm nền kinh tế quá nóng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư tư nhân. Vậy CP phải sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô nào. Minh họa bằng đồ thị IS LM.

  C3: Cho nền kinh tế đóng, tỷ lệ lượng tiền ở trong dân chúng là 20%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng thương mại là 10%, lượng tiền ở ngoài là 800 tỷ đồng.
  a) Tính lượng tiền cơ sở.
  b) Nếu CP cung tiền ra ngoài là 50000 tỷ đồng thì Ngân hàng TW phải mua bao nhiêu trái phiếu của CP.
  bạn có lời giải ko ? post lên đi cho anh em coi luôn
  Chỉnh sửa: beyourself, 17-12-2013 lúc 08:13 PM
 8. 10-05-2012, 10:33 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 10-05-2012, 10:33 PM
  Bài viết: 221
  thaibinhduong is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Câu 22: cho một nền kinh tế có các số liệu sau:
  Trạng thái cân bàng trên thị trường hàng hóa được biểu diễn bằng biểu thức của đường IS
  i = 20 – 1/8.Y
  trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ được biểu diễn bằng biểu thức của đường LM
  i = -6 + 1/5Y
  ( i mức lãi suật được tính bằng %, Y là mức sảnh lượng được tính bằng; Tủ USD)
  A. Hãy tính mức lãi suất và sản lượng cân bằng? Vẽ đồ thi?
  B. Nếu bây giờ ngân hành trung ương tăng mức cung tiền thêm 10 tỷ đô la, lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? Hãy biểu diễn sự thay đổi đó trên đồ thị.
  Câu 23: thị trường hàng hóa và tiền tệ của một nền kinh tế được mô tả như sau.
  Tiêu dùng C= 200 + 0,75. YD Chi tiêu chính phủ G = 75
  Thuế ròng T= 100 Cung tiền thực tế MS= 500
  Đầu tư I=225 – 25i Cầu thực tế MD= Y – 100i
  a- hãy xây dựng phương trình biểu diễn các đường IS và LM.
  B- Xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng.
  c- giả sử chi tiêu của chính phủ trăng thêm 50 xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng mới.
  d- Vẽ đồ thị.
  Câu 24: Một nền kinh tế đống chỉ thu thuế tự định. Nếu Chính Phủ tăng thuế để tài trợ cho việc tăng chi tiêu của chính phủ, thì sản lượng nền kinh tế đó thay đổi như thê nào?
  Câu 25: hãy cho biết việc NHTW bán trái phiếu Cphu trên thị trường mở có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường tiền tệ và do đó làm thay đổi mức lãi suất, việc làm của nền kinh tế đóng? Vẽ đồ thị minh họa và nêu cơ chế tác động?.
  Câu 26: cho một nền kinh tế đóng. Nếu dân chúng thích dùng tiền mặt hơn trong thanh toán thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức lãi suất, dầu tư sản lượng, việc làm của nền kinh tê đóng. Hãy dùng mô hình IS- LM để giải thích?
  Câu 27: hãy cho biết việc các ngân hàng thương mại tăng dự trữ sẽ ảnh hưởng gì tới mực cung tiền của nền kinh tế, từ đó ảnh hưởng như thế nào đến mức lãi suất, sản lượng việc làm của nền kinh tế đóng? Vẽ đồ thị minh họa và nêu cơ chế tác động?
  Câu 28: cho một nền kinh tế đống. Nếu chính phủ ra quyết định tăng ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức lãi suất, đàu tư, ản lượng việc làm của nền kinh tế đó? Hãy ùng mô hình IS- LM để phân tích?
  TRƯỜNG SA HOÀNG SA MÃI MÃI LÀ CỦA VIỆT NAM
  vì tổ quốc sãn sàng hiến dâng cả máu của mình
 9. 21-05-2012, 11:15 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 21-05-2012, 11:15 AM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #8

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  ĐỀ THI HẾT MÔN LỚP KH10ThanhTra1
  Sáng 21/05/2012 - Giảng viên : Th.s Bùi Thị Thùy Nhi


  Câu 1. Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
  "Khi nền kinh tế suy thoái, dân chúng cần ra sức tiết kiệm trong tiêu dùng để tăng đầu tư , nhờ đó sức sản xuất sẽ tăng, sản lượng tăng, nền kinh tế sẽ nhanh ra khỏi suy thoái".

  Câu 2 : Những khoản mục nào sau đây được đóng góp vào GDP? Tại sao?
  A. Học phí sinh viên phải nộp cho các trường ĐH, CĐ;
  B. Tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung;
  C. Một chiếc xe Toyota nhập khẩu từ Nhật Bản có giá 45000 USD;
  D. Xây một ngôi nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng.

  Câu 3.
  Cho một nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý , song mức đầu tư quá thấp có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Theo anh/chị, có thể dùng những chính sách kinh tế vĩ mô nào để thúc đẩy tăng trưởng đầu tư mà không làm nên kinh tế phát triển nóng hay suy thoái.
  Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình IS-LM.
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 10. 21-05-2012, 01:02 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 21-05-2012, 01:02 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #9

  Heart Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  gửi các tình yêu hành chính cây nhà lá vườn Kinh tế vĩ mô,


  câu 1. c) d)
  câu 2. d)
  câu 4. c)
  câu 5. d)
  chỉ là thay đổi số liệu đề bài, cách làm tương tự như ban đầu để ra kết quả,
  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 09-12-2013 lúc 09:40 PM
  có tốt thì tốt cho chót
 11. Danh sách những người thích bài viết này

  Trangladyy
   đã thích

 12. 25-05-2012, 03:33 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-05-2012, 03:33 PM
  Bài viết: 48
  mamolin is offline
  #10

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  Đề thi cuối kì môn Kinh tế vĩ mô
  Lớp QLNN về kinh tế KH11
  Ngày 25/5/2012
  Đề đóng – Thời gian : 120 phút


  Câu 1 : Cung tiền là gì ? Ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ nào để điều tiết mức cung tiền trong nền kinh tế.

  Câu 2 : Nếu chính phủ áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân thì sẽ có tác động thế nào tới giá cả,việc làm và sản lượng của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn ? Sử dụng mô hình tổng cung – tổng cầu để phân tích.

  Câu 3 :Thị trường hàng hoá và tiền tệ của nền kinh tế đóng được mô tả như sau :

  Tiêu dùng : C = 200 + 0.75YD
  Chi tiêu chính phủ : G = 75
  Thuế ròng : T = 100
  Đầu tư : I = 225 - 25i
  Cung tiền thực tế : MS = 500
  Cầu tiền thực tế : MD = Y – 100i

  a) Hãy xây dựng phương trình biểu diễn các đường IS và LM
  b) Xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng
  c) Giả sử chi tiêu chính phủ tăng thêm 50 tỷ, xác định mức sản lượng và lãi suất cân bằng mới.
  d) Vẽ đồ thị minh hoạ .

  Chỉnh sửa: mamolin, 25-05-2012 lúc 03:37 PM
  Liệu có ai tin vào một cầu vồng chỉ có 6 màu sắc?
 13. 09-12-2013, 05:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-12-2013, 05:02 PM
  Bài viết: 31
  Ngocnhung.hn94 is offline
  #11

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  ĐỀ THI HẾT MÔN KH13 NĂM 2013 BUỔI CHIỀU

  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 09-12-2013 lúc 09:43 PM
  Đỗ Ngọc Nhung- KH13A2- NAPA
  Chủ nhiệm CLB Nhịp điệu trẻ- HVHC
  Facebook: Nhung Đỗ
 14. 09-12-2013, 09:38 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-12-2013, 09:38 PM
  Bài viết: 8
  nguyennamnapa is offline
  #12

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  ĐỀ THI HẾT MÔN KH13 NĂM 2013 BUỔI SÁNG

  Câu 1:
  Lựa chọn phương án đúng (có thể có nhiều hơn 1 phương án đúng) và giải thích tại sao.
  1. Lương mà bạn có thể nhận được nếu không đi học
  a) Tiền chi phí cho sách giáo khoa
  b) Tiền chi phí cho ăn uống
  c) Tiền học phí
  d) Tất cả các khoản trên
  2. Yếu tố nào dưới đây không phải là nhân tố sản xuất
  a) Đất đai
  b) Lao động
  c) Tư bản
  d) Tiền
  e) Tất cả các yếu tố trên đều là nhân tố sản xuất
  Câu 2:
  Hãy dùng mô hình AD-AS phân tích tác động của các nhân tố sau đây đến mức giá, sản lượng, việc làm của nền kinh tế (giả định các yếu tố khác không đổi)
  1. Việt kiều đầu tư về nước ngày càng tăng
  2. Việt Nam đưa nhiều lao đông ra nước ngoài làm việc
  Câu 3:
  Trong 1 nền kinh tế có các hàm số sau đây:
  C=100 + o.7 YD
  EX= 400
  I= 240 + 0.2Y – 175i
  G= 1850
  T= 100 + 0.2Y
  IM= 70+ 0.11Y
  MD= 1000+ 0.2Y- 100i
  MS=750
  Yêu cầu
  1. Thiết lập phương trình IS và LM
  2. Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng
  3. Giả sử CP tăng chi tiêu về HHDV là 175. Viết phương trình IS mới
  4. Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng mới. Biểu diễn trên đồ thị
  Chỉnh sửa: beyourself, 17-12-2013 lúc 04:44 PM
 15. 17-12-2013, 04:33 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 17-12-2013, 04:33 PM
  Bài viết: 571
  beyourself is offline
  #13

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  ĐỀ THI HẾT MÔN KS13 NGÀY 17/12/2013 BUỔI SÁNG
  Thời gian: 120 phút
  Câu 1: (2 điểm)
  L
  ựa chọn phương án đúng (có thể có nhiều hơn 1 phương án đúng) và giải thích tại sao.
  1. Khoản chi nào dưới đây không thuộc chi phí cơ hội cho kì nghỉ mát của bạn
  a) Số tiền bạn có thể kiếm được nếu ở nhà làm việc
  b) Số tiền bạn chi cho ăn uống tại nơi nghỉ mát
  c) Số tiền bạn chi cho mua vé máy bay
  d) Số tiền bạn chi để xem phim 1 buổi trình diễn cá heo ở nơi nghỉ mát
  2. Những giao dịch dưới đây không ảnh hưởng đến GDP của một Quốc gia
  a) Mua một ngôi nhà 3 tầng mới xây
  b) Nhập khẩu một chiếc xe ô tô hiệu mini coster từ Anh
  c) Thành phố Hà Nội thay mới hệ thống xe bus phục vụ giao thông công cộng
  d) Chính phủ tăng trợ cấp cho những người thất nghiệp nhằm đảm bảo an sinh xã hội.
  Câu 2: (4 điểm)
  Kinh tế đóng và hàm tiêu dùng có dạng: C = 25 + 0,75 x Yd
  Đầu tư = 60 tỷ đồng, G = 1500 tỷ đồng, Tổng thu về thuế của Chính phủ = 20% thu nhập, Chính phủ trợ cấp cho các hộ gia đình 100 tỷ đồng
  a) Xây dựng hàm thuế ròng. Xác định hàm tổng cầu.
  b) Xác định mức sản lượng cân bằng
  c) Tại mức sản lượng cân bằng, ngân sách Chính phủ thặng dư hay thâm hụt.
  d) Nếu Chỉnh phủ giảm chi tiêu mua hàng hoá và dịch vụ 20 tỷ đồng. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng mới. Vẽ đồ thị minh hoạ
  Câu 3: (4 điểm)
  Dùng mô hình IS - LM. Giải thích những sự kiện sau tác động như thế nào đến lãi suất đầu tư sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng
  a) Giảm chỉ tiêu Chính phủ
  b) Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống ngân hàng, nâng tỉ lệ dự trữ của NHTM 5% lên 8%

  Chỉnh sửa: beyourself, 17-12-2013 lúc 08:43 PM
  Y!M: namchunpro

 16. Danh sách những người thích bài viết này

  Hai_Yen_Trinh,huong phuc
   đã thích

 17. 17-12-2013, 08:34 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 17-12-2013, 08:34 PM
  Bài viết: 571
  beyourself is offline
  #14

  Default Đề thi hết môn Kinh tế vĩ mô

  ĐỀ THI HẾT MÔN KS13 NGÀY 17/12/2013 BUỔI CHIỀU
  Thời gian: 120 phút
  Câu 1: (2 điểm)
  L
  ựa chọn phương án đúng (có thể có nhiều hơn 1 phương án đúng) và giải thích tại sao.
  1. Chi phí cơ hội để có thể được học đại học không bao gồm
  a) Lương của bạn có thể kiếm được nếu không đi học
  b) Tiền chi phí cho sách giáo khoa
  c) Tiền chi cho ăn uống
  d) Tiền học phí
  e) Tất cả các khoản trên
  2. Yếu tố nào dưới đây không phải là nhân tố sản xuất
  a) Đất đai
  b) Lao động
  c) Tư bản
  d) Tiền
  e) Tất cả các yếu tố trên đều là nhân tố sản xuất

  Câu 2: (4 điểm)
  Hãy dùng mô hình AD - AS phân tích tác động của mỗi nhân tố sau đây đến mức giá, sản lượng, việc làm của nền kinh tế (giả định các yếu tố khác không đổi)
  a) Việt kiều đầu tư về nước ngày càng tăng
  b) Việt Nam đưa nhiều lao động ra làm việc ở nước ngoài

  Câu 3:
  (4 điểm)
  Trong một nền kinh tế có các hàm số sau đây
  C= 100 + 0,7YD
  I= 240 + 0,2Y - 175i
  G= 1850
  T= 100 + 0,2Y
  EX= 400
  IM= 70 + 0,11Y
  MD= 1000 + 0,2Y - 100i
  MS= 750
  Yêu cầu:
  a) Thiết lập phương trình IS và LM
  b) Xác định lại suất và sản lượng cân bằng
  c) Giả sử chính phủ tăng chi tiêu về HHDV là 175. Viết phương trình IS mới
  d) Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng mới. Biểu diễn trên đồ thị
  Chỉnh sửa: beyourself, 17-12-2013 lúc 08:42 PM
  Y!M: namchunpro


Tags: