X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tổng hợp đề thi hết môn kinh tế vĩ mô

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-05-2012, 06:14 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  3815 lượt xem
  #1

  Sun Tổng hợp đề thi hết môn kinh tế vĩ mô

  Đề thi số 1
  1) Trình bày mục tiêu, điều kiện áp dụng và cơ chế tác động của chính sách tài khóa thắt chặt. Việc áp dụng chính sách tài khóa trên thực tiễn có thể gây ra những trở ngại nào? (5đ)

  2) GDP tính theo giá thị trường của một nền kinh tế đóng bằng 880 nghìn tỷ đồng. Thuế gián thu là 10% giá trị hàng hóa và dịch vụ, khấu hao là 100 nghìn tỷ đồng. Hãy cho biết thu nhập quốc dân của nền kinh tế đó. Hãy giải thích cách tính. Tại sao thuế gián thu lại được đưa vào tính toán. (5đ)


  Đề thi số 2

  Câu 1: Hãy cho biết các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Chính phủ. Phân tích ảnh hưởng của mỗi biện pháp tới các biến số kinh tế, giá cả, sản lượng, việc làm. (2đ)

  Câu 2: Hãy cho biết việc Ngân hàng trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở có ảnh hưởng thế nào đến thị trường tiền tệ và do đó làm thay đổi mức lãi suất, sản lượng, việc làm của nền kinh tế đóng. Vẽ đồ thị minh họa và giải thích cơ chế tác động? (4đ)

  Câu 3: Giả sử một nền kinh tế có hàng tiêu dùng C=0.8YD; Đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng; Chi tiêu Chính phủ là 300 (tỷ đồng); Hàm thuế ròng có dạng T=100 (tỷ đồng) + 0.2Y; Xuất khẩu 100 (tỷ đồng); Nhập khẩu chiếm 10% tổng sảng lượng thực tế.


  a) Tính mức sản lượng cân bằng của nền kinh tế đó trước và sau khi có ngoại thương.

  b)Vẽ đồ thị và cho biết cán cân thương mại của nền kinh tế này thặng dư hay thâm hụt? Vì sao?

  c) Tại mức sản lượng cân bằng, cán cân ngân sách Chính phủ thặng dư hay thâm hụt?

  Đề thi số 3
  Câu 1 (2đ):GDP và GDP/người có phản ánh đúng mức sống của người dân một nước hay không? vì sao?

  Câu 2 (4 đ):Cho một nền kinh tế đóng,nếu muốn gia tăng sản lượng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư thì theo bạn,chính phủ cần áp dụng những chính sách kinh tế vĩ mô nào? Vẽ đồ thị minh họa?

  Câu 3 (4 đ):Xét một nền kinh tế với các thông số sau:
  C= 10 + 0,8YD
  I= 5 tỷ đồng
  G= 40 tỷ đồng
  T= 0,2Y
  EX= 5 tỷ đồng
  IM= 0,14Y
  a)Xây dựng hàm tổng cầu của nền kinh tế này?


  b)Xác định mức sản lượng cân bằng?

  c) Nếu bây giờ CP tăng chi tiêu mua hàng hóa thêm 20 tỷ nữa thì sản lượng cân bằng là bao nhiêu?

  d)Minh họa trên đồ thị?

  Đề thi số 4

  Câu 1: Chính sách tài khóa thu hẹp là gì? Trình bày các công cụ và trường hợp áp dụng của chính sách tài khóa thu hẹp. Minh họa cơ chế tác động của chính sách này trên đồ thị.

  Câu 2: khi CP ra quyết định tăng ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ trong năm thì có ảnh hưởng thế nào tới mức giá sản lượng việc làm của nền kinh tế trong thời gian ngắn hạn – dài hạn
  Hãy dùng mô hình tổng cung tổng cầu để phân tích

  Câu 3: cho 1 nền kinh tế đóng có sản lượng đang ở mức hợp lý, song mức đầu tư quá cao tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và lạm phát cao. Theo anh chị có thể dùng kết hợp các chính sách kinh tế vĩ mô nào để ổn định kinh tế
  Chứng minh cơ chế tác động bằng mô hình ISLM.


  Đề thi số 5
  Câu 1: Trình bày định nghĩa và công thức tính lạm phát. Phân tích những tác hại của lạm phát đối với nên kinh tế và liên hệ thực tiễn của VN. (2d)

  Câu 2: Cho nền kinh tế đóng, Chính phủ phải kiềm hãm nền kinh tế quá nóng nhưng không làm thay đổi mức đầu tư tư nhân. Vậy CP phải sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô nào. Minh họa bằng đồ thị IS LM.

  Câu 3: Cho nền kinh tế đóng, tỷ lệ lượng tiền ở trong dân chúng là 20%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở các ngân hàng thương mại là 10%, lượng tiền ở ngoài là 800 tỷ đồng.


  a) Tính lượng tiền cơ sở.

  b) Nếu CP cung tiền ra ngoài là 50000 tỷ đồng thì Ngân hàng TW phải mua bao nhiêu trái phiếu của CP.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 02-06-2012, 05:27 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-06-2012, 05:27 PM
  Bài viết: 14
  Đỗ Minh Hiếu is offline
  #2

  Default Tổng hợp đề thi hết môn kinh tế vĩ mô

  Trời ơi ! Môn này mà thi hết môn là thi lại chắc luôn đó !!! hixxx !!!

Tags:

None