X


Kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Đề thi hết môn Chính Trị Học

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 28-01-2010, 08:15 PM
  Đã viết: 3,047 bài thảo luận
  timkiemxanhluc is offline
  15975 lượt xem
  #1

  Post Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Thi viết đề đóng Chính Trị Học
  Hà Nội, lớp Kh10A4 tháng 01 năm 2010
  Thời gian: 120 phút
  Câu 1: (5 điểm)
  Bằng các kiến thức chính trị, anh (chị) hãy so sánh quyền lực của Đảng chính trị và quyền lực Nhà nước? (3 điểm)
  Cho 2 ví dụ để minh họa. (2 điểm)
  Câu 2: (5 điểm)
  Anh (chị) hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế? (2 điểm)
  Cho 2 ví dụ để minh họa. (3 điểm)

  @ Mọi người không bình luận ở đây!
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 20-12-2010 lúc 11:47 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 2. 24-12-2010, 10:42 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 24-12-2010, 10:42 AM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Đề thi 2010_đề mở_buổi chiều (23/12/2010)
  1) Phân tích luận điểm "văn hóa chính trị là một bộ phận của văn hóa, cùng tồn tại và phát triển với văn hóa". Liên hệ thực tế VN.
  2) Phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?

  buổi sáng
  1) chính trị học là gì? phân biệt chính trị và chính trị học. liên hệ thực tiễn
  2) phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế?(vd minh họa)
 3. 21-01-2011, 01:46 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-01-2011, 01:46 PM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Đề thi hết môn Chính trị học đại cương (đề mở 120p)
  Lớp Tổ chức và Quản lý Nhân sự K11
  Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2011


  Câu hỏi:
  Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành chính sách đối ngoại quốc gia. Liên hệ với việc hình thành chính sách đối ngoại của quốc gia.
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 4. 21-01-2011, 07:26 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-01-2011, 07:26 PM
  Bài viết: 88
  ticoi_92 is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  khó hơn đô thị rồi. đề đô thị nè:
  văn kiện Đại hội Đại biêu toàn quóc lần thứ X của Đảng Cộng sản việt nam có câu viết:"việc đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị và đổi mới kinh tế."
  Dựa vào kiến thức về chính trị học. Anh (chị) hãy phân tích quan điểm chính trị trên.
  n0tthing is f0rever
 5. 27-12-2011, 04:42 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-12-2011, 04:42 PM
  Bài viết: 32
  TanDat_KS11KT is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Đề Thi Hết Môn Chính Trị Học KS11 ngày 27/12/2011

  Buổi sáng:
  Phân tích quan điểm quyền lực Nhà nước là trung tâm của quyền lực xã hội. Vận dụng quan điểm đó trong việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay.

  Buổi chiều:
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI có viết: "Nâng cao khả năng lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiểu quả quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Phân tích quan điểm trên.
 6. 31-12-2013, 11:13 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 31-12-2013, 11:13 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Đề Thi Hết Môn Chính Trị Học KS13
  Buổi chiều ngày 31/12/2013
  ĐỀ MỞ


  Câu 1: Anh chị hãy trình bày các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị. Liên hệ thực tiễn Việt Nam
  Câu 2: Hãy phân tích luận điểm:
  " Đảng là trung tâm lãnh đạo chính trị
  Nhà nước là trung tâm quyền lực chính trị"
  Cho biết ý nghĩa của việc phân tích trên đối với việc đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
  Chỉnh sửa: quangks12e-hvhc, 31-12-2013 lúc 11:32 PM
 7. 31-12-2013, 11:27 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 31-12-2013, 11:27 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Chính Trị Học

  Đề thi hết môn CHÍNH TRỊ HỌC LỚP KS13
  BUỔI SÁNG- NGÀY 31/12/2013

  ĐỀ MỞ

  Câu 1: Phân tích quan điểm " Chính trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật"
  Câu 2: Trình bày những thời cơ và thách thức khi nước ta hội nhập quốc tế
  Chỉnh sửa: quangks12e-hvhc, 31-12-2013 lúc 11:32 PM