Đề cương ôn thi môn Đường lốii cách mạng Việt Nam
Tải về: http://www.mediafire.com/?2toyemzyg2e

Đề cương tóm tắt của Bộ:
Tải về: http://www.mediafire.com/?jz24jtzzigd